Krasnoyarskiyn sellutehdas – Venäjän suurin metsäteollisuushanke

Siberwood LCC vastaa kansainvälisen investointihankkeen kehittämisestä yhdessä päälaitostoimittaja Andrtitzin ja kiinalaisen EPC-urakoitsija CAMCEn kanssa. Sweco vastaa uuden havusellutehtaan perussuunnittelusta ja tukee paikallista insinööritoimistoa lupasuunnittelussa.

TAUSTAA

Investointihanketta on valmisteltu usean vuoden ajan. Tehdaspaikkakunnaksi on valikoitunut Krasnoyarskiy.

Sweco on laatinut asiakkaalle konseptisuunnittelun ja alustavan kustannuslaskelman vuonna 2013. Sen jälkeen eri esisuunnitteluvaiheiden kautta on siirrytty ”Proekt”-vaiheen lupasuunnitteluun vuonna 2015 (”Proekt” on Venäjän viranomaiskäytännön mukainen investointilupavaihe).

RATKAISU

Swecon toimeksiantoon kuuluu perussuunnittelu koko tehdasalueella. Päätehtävät liittyvät tehdasmitoituksiin, tehdas-layoutteihin, logistiikkaan, apujärjestelmiin sekä pääprosessilaitosten liityntäsuunnitteluun (BOP, Balance of plant).

Tehtävänämme on tuottaa tarvittava lupa-aineisto paikalliselle suunnittelutoimistolle, joka vastaa virallisesta lupakäsittelystä ”State expertise” yhdessä loppuasiakkaan kanssa.

Työn toteuttaminen edellyttää selluteollisuuden prosessien syvällistä asiantuntemusta ja kokemusta naapurimme yrityskulttuurista.

Siberwood LCC vastaa hankkeen kokonaiskehityksestä ja rahoitusohjelmasta.

"Yhteistyö Swecon asiantuntijoiden kanssa on edennyt hyvin. Olemme kehittäneet yhdessä ympäristöystävällisen BAT-tehdaskonseptin vaativiin olosuhteisiin."
Toimitusjohtaja Sergey Malkov, Siberwood LCC