Äänekosken biotuotetehdas – kansallinen kärkihanke

Metsä Fibren uusi biotuotetehdas on Suomen metsäteollisuuden kaikkien aikojen suurin yksittäinen teollinen investointi. Sen alueellinen merkitys on Keski-Suomelle suuri teollisten työpaikkojen, puunhankinnan sekä infra- ja logistiikkainvestointien kautta. Sweco on toiminut hankkeen pääsuunnittelijana sen alkuvaiheista aina toteutukseen asti.

FAKTAT

PROJEKTI

Metsä Fibren biotuotetehdas

VUOSI

2013-2015

TAUSTAA

Uuden havu- ja koivusellua tuottavan laitoksen valmistelu osana Metsä Fibren kokonaisstrategiaa on aloitettu jo useita vuosia sitten.

Toteutimme hankkeen luottamuksellisen esiselvitysvaiheen vuonna 2013. Metsä Fibre julkisti investointihankkeen huhtikuussa 2014, jonka jälkeen Swecon esisuunnittelutyö aloitettiin. Investointiohjelman loppuraportti valmistui joulukuussa 2015. Osallistuimme lisäksi projektin ympäristövaikutusten arviointiin vuoden 2014 aikana.

Hanke eteni toteutukseen vuonna 2015. Ensimmäiset aiesopimukset julkaistiin helmikuussa 2015 Andritzin, Valmetin ja ABB:n kanssa sekä maaliskuussa 2015 Swecon kanssa.

RATKAISU

Metsä Fibre vastaa kokonaishankkeen projektijohdosta ja työmaapalveluista ns. Open Book-menettelyllä yhdessä Andritzin ja Valmetin kanssa.

Sweco tarjoaa hankkeeseen kokonaisvaltaisia projektinjohto- ja suunnittelupalveluja. Vastaamme koko projektin 3D-mallinuksesta sekä sähköistyksen ja automaation suunnittelujärjestelmistä.

Projektipalvelujamme ovat aikataulutus, edistymäseuranta- ja raportointi, hankintapalvelut ja suunnittelun koordinointi. Toteutussuunnittelumme sisältää prosessi-, laitos- ja rakennesuunnittelun sekä BOP- (Balance of plant) että päälaitetoimitusten alueilla.

"Swecon toimiminen hankkeen pääkonsulttina jatkaa erinomaisesti jo esisuunnittelussa alkanutta yhteistyötä Metsä Fibren kanssa. Tehtävämme suunnittelusta käyttöönottoon varmistavat osaltaan biotuotetehtaan käynnistymisen aikataulussa syksyllä 2017."
Tulosyksikön johtaja Visa Moilanen, Sweco