Huutokosken varavoimalaitos

Fingrid Oyj ja Sweco jatkavat hyvää yhteistyötään, kun Sweco valittiin suunnittelijaksi Huutokosken varavoimalaitoksen ympäristö- ja perusparannusprojektiin.

FAKTAT

PROJEKTI

Huutokosken varavoimalaitoksen ympäristö- ja perusparannusprojekti

VUOSI

2015-2017

Tilaaja

Fingrid Oyj

PROJEKTI

Huutokosken varavoimalaitos on kuuden kaasuturbiiniyksikön laitos, joka tuottaa sähköenergiaa 180 MW:n teholla Suomen kantaverkkoon. Laitosta ajetaan vain kantaverkon häiriötilanteissa ja se käynnistyy sähköntuotantoon noin 10 minuutin viiveellä.

Toimeksiannossa korostuvat Fingrid:n tavoitteiden mukaisesti ympäristönäkökulma sekä laitoksen monipuolisten ajotapojen suunnittelu.

Sweco on mukana EPCM-hankkeen projektinhallinnassa sekä tuottaa laajasti asiantuntijapalveluita muun muassa ympäristö-, prosessi-, layout-, putkisto-, sähkö-, automaatio- ja rakennesuunnitteluun.