VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • BAT
  • Ympäristölakipalvelut
  • Ympäristöjohtaminen
  • Päästömallinnukset

Vesijohto- ja viemärilinjat

Maan alla vesihuollon verkostoissa on kiinni merkittävä omaisuus. Vesijohto- tai viemärilinja on aina investointi, jonka käyttöikä on kymmeniä vuosia. Putkien ja pumppaamoiden oikea mitoitus vaikuttavat merkittävästi energian säästöön ja käyttökustannuksiin. Verkosto-omaisuuden hallinta ja saneerausvelan kiinni kurominen ovat suuria haasteita.

Sweco tarjoaa vesijohto- ja viemäriverkostojen sekä siirtolinjojen esi- ja yleissuunnittelua sekä rakentamissuunnittelua kaikkiin kohteisiin haja-asutuksen paineviemäriverkostoista aina kaupunkikeskustojen verkostoihin ja pitkiin siirtolinjoihin. Vesihuoltoverkostojen lisäksi osaamisemme kattaa kaasuputkien suunnittelun.

Laadimme verkoston mitoitus- ja kapasiteettitarkasteluja, pumppausjärjestelmien tarkastelua ja optimointia sekä vesijohto-, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostojen mallinnuksia.

Autamme asiakkaitamme verkosto-omaisuuden hallinnassa ja vuotovesien vähentämisessä. Laadimme vuotovesien tutkimusohjelmia, saneerausohjelmia sekä rakentamissuunnitelmia verkostosaneerauksen toteuttamiseksi.

Suunnittelupalvelujen lisäksi tarjoamme valvontaa ja rakennuttamispalveluita verkoston rakentamis- ja saneerauskohteisiin.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ