VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

 • Vesijohto- ja viemärilinjat
 • Laitossuunnittelu
 • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
 • Ympäristö- ja luontoselvitykset
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • BAT
 • Ympäristölakipalvelut
 • Ympäristöjohtaminen
 • Päästömallinnukset

BAT

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan BAT-päätelmät asettavat vaatimuksia erityisesti suurten teollisuuslaitosten toimintaan, päästöjen hallintaan ja päästötasoihin. Ympäristölupapäätökset päivitetään BAT-päätelmien mukaisiksi toimialakohtaisten BAT-päätelmien valmistuttua.

Asiantuntijoidemme vahvan teknisen, luonnontieteellisen ja juridisen osaamisen ansiosta pystymme arvioimaan toiminnan BAT-vaatimusten mukaisuutta kokonaisvaltaisesti taloudellista näkökulmaa unohtamatta. Palveluumme kuuluvat:

  • Toimintaa koskevien BAT-päätelmien tunnistaminen ja soveltamisalan tarkistaminen, päätoimialan määrittäminen
  • BAT-vaatimusten mukaisuuden arvioinnit (BAT-arviointi ja BAT-selvitys)
  • BAT-poikkeamaa koskevat hakemukset
  • BAT-päätelmien nojalla tehtävät ympäristölupahakemukset
/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

 • Emilia
  Lier
  Osastopäällikkö, Teollisuuden ympäristökonsultointi
  +358 50 411 9387
  Yäurgä ivrfgv
 • Vilma
  Skinnari
  Ympäristöasiantuntija
  +358 50 358 9326
  Yäurgä ivrfgv

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ