VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • BAT
  • Ympäristölakipalvelut
  • Ympäristöjohtaminen
  • Päästömallinnukset

Hulevesisuunnittelu ja mallinnus

Hule- ja tulvavesien hallinnan tärkeys on korostunut yhdyskuntien kaupungistuvassa ympäristössä.  Erityisesti laajoilla kestopäällystetyillä alueilla (kaupunkiympäristö, teollisuusalueet ja piha-alueet) hulevesien hallintaan ja käsittelyyn kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomioita.

Sweco on Pohjoismaiden johtava hulevesien asiantuntija. Ratkaisumme ja asiantuntijamme ovat kiinteästi mukana kaupunkien ja asuinalueiden suunnittelussa aina kaavoitusvaiheesta rakentamiseen ja verkostojen saneeraukseen asti.

Asiantuntijamme laskevat ja mitoittavat valumat sekä uomien ja putkien koot ja suunnittelevat verkostoihin vesien viivyttämiseen tarvittavat laitteet ja järjestelmät. Käytössämme on alan parhaat mallinnus- ja mitoitusohjelmat. Hydrauliikan asiantuntijoidemme lisäksi tarjoamme osaamista hulevesien hallintaan maisema- ja ympäristöasioissa sekä infrassa ja geotekniikassa.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ