VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • BAT
  • Ympäristölakipalvelut
  • Ympäristöjohtaminen
  • Päästömallinnukset

Laitossuunnittelu

Vesihuollon laitosten ja pumppaamoiden suunnittelussa korostuu talousveden laatuvaatimukset, ympäristöpäästöjen ehkäisemistä ja kustannustehokkuus.

Sweco auttaa asiakkaitaan kaikissa veden hankintaan ja käsittelyyn sekä jäteveden pumppaukseen ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä. Erikoisalaamme ovat haja-asutuksen pumppaamot, suuret jätevesipumppaamot, siirtolinjojen pumppausjärjestelmien suunnittelu ja optimointi sekä pienten ja keskisuurten puhdistamoiden tehostaminen ja kapasiteetin lisääminen, lietteen vastaanotto ja käsittely sekä purkujärjestelyt. Asiakkaitamme ovat niin kunnalliset laitokset kuin teollisuuslaitoksetkin.

Palveluihimme kuuluu laitosten yleis- ja rakentamissuunnittelu sekä esiselvitykset, lupamenettelyt ja neuvottelut viranomaisten kanssa. Seuraamme BAT-prosessia (Best Available Technology) ja lainsäädännön vaatimusten kehittymistä. Tunnemme laitetoimittajien uusimmat teknologiat alalta. Palvelumme sisältävät myös laitoskohteiden valvontaa ja rakennuttamista.

Swecolla on projektien menestyksekkääseen johtamiseen tarvittava asiantuntemus ja kokemus.

/globalassets/images-570x380/570x380_our_offer_water_and_environment.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ