VESI JA YMPÄRISTÖ

Nykyajan yhdyskunnilla on kiistaton vaikutus ympäristöömme. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat pyrkivät työssään vähentämään haitallisia päästöjä, kierrättämään jätteitä ja varmistamaan puhtaan veden saatavuus. Tarjoamme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

  • Vesijohto- ja viemärilinjat
  • Laitossuunnittelu
  • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
  • Ympäristö- ja luontoselvitykset
  • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
  • Ympäristölakipalvelut
  • Päästömallinnukset

Ympäristö- ja luontoselvitykset

Rakennetun ympäristön ja elävän luonnon huomioiminen asianmukaisesti on tänä päivänä perusedellytys kestävän liiketoiminnan harjoittamiselle. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikäyttö ja muut megatrendit vaativat ajantasaista ja syvällistä asiantuntemusta. 

Sweco auttaa asiakkaitaan ympäristö- ja muissa kestävän kehityksen kysymyksissä hankkeiden alustavasta suunnittelusta lähtien. Asiantuntijoillamme on tarvittavaa erikoisosaamista ympäristön kannalta kestävien sekä tekniset ja taloudelliset vaatimukset täyttävien ratkaisujen löytämiseksi hankkeiden suunnitteluun ja toteutuksen kaikkiin vaiheisiin. Palvelumme kattaa esiselvitykset, teknisen suunnittelun, ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA), luvituksen, hankinnat ja toteutuksen.

Tarjoamme asiantuntevaa palvelua kierto- ja biotalouteen liittyvissä kysymyksissä. Teemme ravinneselvityksiä, materiaalikatselmuksia sekä jäte- ja sivutuoteselvityksiä.

Luontoasiantuntijamme laativat luontoselvityksiä kaikkiin hankkeisiin, joissa suunnitellaan maankäytön muutoksia tai uuden infran rakentamista. Kartoitamme avainbiotoopit sekä teemme kasvillisuus- ja eläimistöselvityksiä. Laadimme myös luonnonsuojelualueiden ja muiden luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ennallistamissuunnitelmia, perinnebiotooppien hoitosuunnitelmia sekä ympäristönsuojelusuunnitelmia. Osaamisemme kattaa myös luonnonsuojelulain mukaiset Natura-arvioinnit ja -tarveharkinnat.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ

EVÄSTEET

Käytämme kotisivuillamme evästeitä käyttäjien sivustokokemuksen parantamiseksi. Evästeillä emme kerää emmekä tallenna henkilökohtaisia tietoja. Hyväksymällä evästeet, pääset vierailemaan kotisivuillamme. Mikäli et halua, että laitteellesi tallennetaan evästeitä, voit muuttaa selaimesi asetuksia niiden estämiseksi.