VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

 • Vesijohto- ja viemärilinjat
 • Laitossuunnittelu
 • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
 • Ympäristö- ja luontoselvitykset
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • BAT
 • Ympäristölakipalvelut
 • Ympäristöjohtaminen
 • Päästömallinnukset

Ympäristöjohtaminen

Autamme yrityksiä ja muita organisaatioita ympäristöasioiden järjestelmällisessä ja tavoitteellisessa hoitamisessa.  Tyypillisenä apukeinona ympäristöasioissa ovat ympäristöjärjestelmät, esimerkiksi maailmanlaajuisesti tunnetuin ympäristöjärjestelmä ISO 14001. Tuomme järjestelmän rakentamiseen ja kehittämiseen uusia näkökulmia ja annamme ideoita järjestelmän tuomien etujen hyödyntämiseen mahdollisimman tehokkaasti.

Palveluvalikoimaamme kuuluvat myös useiden muiden toimintajärjestelmien mukaisten järjestelmien laadinnan, päivityksen, sisäiset auditoinnit ja koulutukset:

  • Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001
  • Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä ISO 45001
  • Energiatehokkuusjärjestelmä ISO 50001
  • Elintarviketurvallisuusjärjestelmä ISO 22000 ja FSSC 22000
  • Puun alkuperäketjun seurantajärjestelmät FSC ja PEFC
/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ