VESI JA YMPÄRISTÖ

Yhdyskuntien ja teollisuuden vaikutuksia ympäristöön hallitaan kestävän suunnittelun, teknologian ja lainsäädännön keinoin. Swecon vesi- ja ympäristöasiantuntijat ovat mukana työssä tarjoamalla palveluja päästöjen vähentämiseen, jätteiden hyötykäyttöön ja toiminnan vaatimustenmukaisuuden varmistamiseen. Kehitämme myös ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastovaikutuksia ja sopeuttavat yhteiskuntaa ilmastonmuutokseen.

Palvelumme

 • Vesijohto- ja viemärilinjat
 • Laitossuunnittelu
 • Hulevesisuunnittelu ja mallinnus
 • Ympäristö- ja luontoselvitykset
 • YVA- ja ympäristölupamenettelyt
 • BAT
 • Ympäristölakipalvelut
 • Ympäristöjohtaminen
 • Päästömallinnukset

Ympäristölakipalvelut

Ympäristöasioissa täytyy pysyä selvillä vesillä ja seistä tukevalla maalla. Lakiasiantuntijamme auttavat ymmärtämään toiminnan reunaehdot ja mahdollisuudet sekä määrittämään velvollisuutesi toiminnanharjoittajana.

Monialaisten asiantuntijoiden ansiosta näemme ympäristöasiat kokonaisuuksina ja tarjoamme monipuolisia ja perusteltuja ratkaisuja. Yhdistämällä alan kokeneimpien ympäristöjuristien ja luonnontieteellisten sekä teknisten asiantuntijoiden osaamisemme, olemme vahva osaaja alalla. Swecon ympäristölakiasiantuntijat ovat erikoistuneet sekä EU:n että kansalliseen ympäristölainsäädäntöön.

Palveluihimme kuuluvat:

 • Valitukset ja vastineet. Laadimme valitukset ja vastineet mahdollisen muutoksenhakuprosessin varrella.
 • Juridinen neuvonta esimerkiksi lupaprosessien varrella.
 • Lakiselvitykset. Selvitämme hankkeen toteuttamisen ja uuden tuotteen markkinoille lanseeraamisen edellytykset sekä lainsäädännön tulkinta- ja soveltamiskysymykset. 

Lisäksi seuraamme asiakkaidemme puolesta lainsäädännön muutoksia esimerkiksi REACH-asetuksen velvoitteisiin liittyen ja laadimme lakikatsaukset hyväksytyistä ja tulossa olevista muutoksista sekä keskeisestä viranomaisohjeistuksesta.

/globalassets/images-570x380/570x380_waterenvironment_v2.jpg

PROJEKTEJAMME

Ympäristöasiantuntijamme ovat mukana erilaissa projekteissa.

OTA YHTEYTTÄ