Kankaanpään hulevesien hallinta

Sweco vastasi Kankaanpään kaupungin hulevesien hallinnan yleissuunnitelman laatimisesta. Koko kaupungin hulevesiverkosto mallinnettiin MIKE Urban -mallinnusohjelmalla.

PROJEKTI

Mallinnuksen avulla kartoitettiin järjestelmän pullonkaulat ja ongelmakohdat eri mitoitussateilla. Yleissuunnitelma sisälsi toimenpide-ehdotukset, kuten putkikapasiteetin lisäämisen ja viivytysratkaisut, joilla ehkäistään verkoston tulviminen ja siitä aiheutuvat haitat ympäristöllä, terveydelle ja omaisuudelle.