Wivi Lönnin koulun meluaidan melumallinnus

Swecon asiantuntijat suunnittelivat Hämeenpuiston kupeessa sijaitsevalle Wivi Lönnin koululle meluaitaratkaisun, jonka avulla on ollut tarkoitus vähentää koulun piha-alueelle tulevaa melun määrää. Wivi Lönnin koulu on Tampereella sijaitseva ja vuonna 2017 aloittanut yhtenäiskoulu, joka koostuu Aleksanterin ja Pyynikin koulutaloista. Aleksanterin koulu on Tampereen vanhin koulu, yksi kaupungin suurimmista ja erittäin keskeisellä paikalla.

Koulun ympäristöön on tulossa muutoksia, jotka tulevat aiheuttamaan lisämelua alueelle. Lisämelua on pyritty minimoimaan tyylikkäällä meluaidalla, joka valmistui vuonna 2017 ja jonka suunnittelusta vastasivat Swecon rakennesuunnittelijat.

Koulun meluaidat suunniteltiin yhdessä arkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden yhteistyöllä käyttäen melumallinnusta apuna. Ympäristöasiantuntijamme hyödyntävät melumallinnusta ympäristömelun nykytilan sekä tulevien ja oletettujen ympäristövaikutusten selvittämiseen

Melumallinnuksen avulla koulun ympäristön nykyisestä melutilanteesta tehtiin visualisointi ja ennuste, jossa huomioitiin tulevan raitioliikenteen vaikutus melupäästöön.

”Rakensimme meluaidan suunnittelua varten melumallin, jossa huomioitiin tärkeitä ympäristötekijöitä, kuten liikennemäärät- ja reitit, maaston muoto ja laatu sekä lähirakennusten sijainti ja korkeus. Mallista tehtiin karttakuva, jota tarkastelemalla selvisi, miten melu leviää tarkastelualueella”, kertoo ympäristöasiantuntijamme Pekka Lähde.

Melumallinnusta käytettiin projektissa erityisesti määritettäessä meluaidan sopivaa korkeutta. Projektissa mukana ollut arkkitehti antoi aidan korkeudelle useita eri vaihtoehtoja ja melumallin avulla voitiin tarkastella, miten eri ratkaisut vaikuttivat piha-alueen melutasoihin.

Mallintamisesta on paljon hyötyä yhä tiivistyvämmän kaupunkirakenteen suunnittelussa. Kun Aleksanterin koulun ohi päätettiin projektin aikana rakentaa uusi raitiovaunulinja, asiantuntijamme saivat nopeasti muuttuvat ympäristötekijät malliin mukaan. Yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa sujui erinomaisesti ja asiantuntijamme saivat raitiovaunuhankkeesta hyvää tietoa suunnittelun tueksi.

Mallinnus on erittäin tehokas ja luotettava tapa ennakoida erilaisten kehityskulkujen ja vaihtoehtojen vaikutuksia. Se tukee kaupunkisuunnittelua ja sen hyödyntäminen meluvaikutusten arviointi yleistyy vaatimustasojen kasvaessa varmasti myös pienemmissä hankkeissa.