Ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle

Ympäristöministeriön ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevan ohjelman rahoittama Varsinais-Suomen ELY-keskuksen hanke valmistui vuonna 2014.

FAKTAT

PROJEKTI

Ravinteiden käytön yleissuunnitelma Saaristomeren valuma-alueelle

VUOSI

2014

TILAAJA

Varsinais-Suomen Ely-keskus

PROJEKTI

Toimimme pääkonsulttina ympäristöministeriön rahoittamassa Ravinteiden kierrätys -hankkeessa. Ravinteiden käytön yleissuunnitelmassa Saaristomeren valuma-alueelle esitettiin paikkatietona ravinteiden yli- ja alijäämäalueet ja aluekohtaiset ravinteiden kierrätyksen tehostamiseen tähtäävät toimenpide-ehdotukset. Tarkastelussa olivat mukana mm. jätevedenpuhdistamoiden lietteet, teollisuuden orgaaniset jätteet, biojäte, peltobiomassa sekä ruovikot.