Olemme edelläkävijä uusien teknologioiden hyödyntämisessä

Vauhdilla etenevän digitalisaation myötä virtuaalitodellisuus ja laajennettu todellisuus ovat osa päivittäistä työtämme. Digitalisaation, pilvipalvelujen ja mobiiliteknologioiden huima kehitys mahdollistaa tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen hankkeen kaikissa vaiheissa ja tehtävissä tehostaen tiedonkulkua. Toimivat tilat ja rakennus eivät ole itsestäänselvyys. Tietomallien ja Swecon uusien suunnittelumenetelmien ansiosta suunnitelmien esittäminen ja visualisointi virtuaalilaitteilla voidaan tehdä hankkeen sidosryhmille hyvin aikaisessa suunnitteluvaiheessa. Näin varmistamme, että rakennukset ja tilat ovat toimivia ja loppukäyttäjien toiveiden mukaisia.

Perinteisesti rakennuksen loppukäyttäjät ovat voineet kokea asumisen tai työskentelyn tiloissa vasta niiden valmistuttua. Empiirinen kokemus ja tieteelliset tutkimukset osoittavat, että suurin osa meistä ei kykene ymmärtämään perinteisiä suunnitelmadokumentteja. Sweco ottaa rakennuksen loppukäyttäjät mukaan jo suunnittelun alkuvaiheessa määrittämään vaatimuksia tiloille ja esittää suunnitelmat käyttäjille ymmärrettävästi virtuaalitodellisuuden keinoin. Rakennamme virtuaalisen ja todellisuutta vastaavan rakennuksen jo ennen kuin yhtäkään tiiltä on muurattu. Näin käyttäjät voivat kommentoida suunnitelmia ja osallistua suunnitelmien kehittämiseen.

Sweco@Co-Creation on käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, jossa ovat mukana sekä rakennuksen ja tilojen suunnittelijat että loppukäyttäjät. Tehokkain tapa arvioida suunnitelmien toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa on Swecon virtuaaliympäristö Cave, joka havainnollistaa suunnitelmat hankkeen eri osapuolille. 

Cave mahdollistaa suunnitelmien jalostamisen yhdessä

Sweco Cave on kevyt, tehokas ja LEAN-periaatteiden mukainen työväline, jossa mallit tarkennetaan ja mallinnetaan realistisimmiksi ehdotussuunnittelun edetessä ja siirryttäessä yleissuunnitteluvaiheeseen. Cave on tila, jonka pinnoille heijastetaan 3D-suunnitelmista luotu stereoskooppinen kuva, jota katsotaan 3D-laseilla. Laajan kuva-alueen ja  1:1 mittakaavan ansiosta käyttäjät pääsevät tutustumaan suunnitteluratkaisuihin oikeassa mittakaavassa ja kokevat olevansa todellisessa tilassa.

CAVE-virtuaaliympäristö on tehokkain tapa arvioida suunnitelmien toimivuutta jo suunnittelun alkuvaiheessa.  Moninkertainen uudelleensuunnittelu pystytään minimoimaan, kun suunnitelmien kehittäminen alkaa välittömästi kaikkien osapuolten yhteistyönä.

Esimerkiksi sairaalahankkeissa lääkärit ja sairaanhoitajat pääsevät mukaan määrittämään sairaalan tilavaatimuksia virtuaalitilassamme. CAVEn avulla erään sairaalakohteemme henkilökunnalle määrittämä tilakoko osoittautui liian suureksi. Tilan laajuusmuutoksen ansiosta rakentamiskustannuksissa säästettiin merkittävästi ja tilat palvelivat loppukäyttäjiä tehokkaammin. Elinkaaren aikainen säästö tulee olemaan vielä suurempi, kun tilakoon pienentämisen vuoksi voidaan tehostaa myös henkilökunnan määrää.

Osaamisemme kattaa myös rakennemallin esittämisen virtuaalimaailmassa

Koska rakennemalli voidaan esittää välittömästi virtuaaliympäristössä, voimme luotettavasti arvioida esimerkiksi rakennuksen rungon rakennettavuutta.

Hyödynnämme monipuolisesti erilaisia virtuaaliteknologioita

Sweco hyödyntää visualisoinnissa virtuaalitila CAVEa sekä erilaisia VR-laseja, kuten HTC Vive, Gear VR-laseja sekä Hololens-hologrammilaseja. Lisäksi hyödynnämme mobiililaitteita kohteiden panoraamakuvien, pistepilvien sekä mallien esittämiseen.

Erilaiset tarpeet vaativat monipuolista virtuaaliteknologioiden osaamista. Hallitsemme nämä kaikki teknologiat, mutta teknologia yksinään ei kuitenkaan ratkaise rakennushankkeen haasteita. Siksi onkin tärkeää, että me Swecolla ymmärrämme, kuinka teknologiaa hyödynnetään osana suunnittelua ja rakentamista asiakkaidemme tavoitteiden toteuttamiseksi.

 

Ota meihin yhteyttä!

Antti Hämäläinen
+358 40 017 5532
antti.hamalainen@sweco.fi

Timo Pekkinen
+358 41 533 6006
timo.pekkinen@sweco.fi

Jyri Tuori
+358 50 359 0846
jyri.tuori@sweco.fi