0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Meillä on suunnitelma

Perusta hiilineutraalille Suomelle rakennetaan suunnittelupöydillä

Markku Varis, Maajohtaja, Sweco Finland

Tavoitteet on asetettu: ilmastopaneeli IPCC:n vuoden 2018 raportti osoitti, että maapallon lämpeneminen pitää pysäyttää 1,5 asteeseen. YK:n viime syyskuiseen ilmastokokoukseen mennessä 77 valtiota oli ilmoittanut sitoutuvansa hiilineutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Niiden joukossa Suomi, joka lähti mukaan poikkeuksellisen kunnianhimoisesti. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että yhteiskuntamme on hiilineutraali vuonna 2030. Sitä edistävät toimet eivät voi odottaa, vaan nyt tarvitaan yhteisiä, olennaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä ja niille selkeitä mittareita.

Suomessa Sweco on vuosittain mukana 10 000:ssa rakennetun ympäristön ja teollisuuden hankkeessa. Alan johtavana asiantuntijana tehtävämme on edistää yhteiskunnan kestävää kehitystä. Visiomme on olla alamme arvostetuin asiantuntijatalo, ja siksi haluamme toimia, kuten saarnaamme. Olemme päättäneet olla hiilineutraali yritys Suomessa vuoteen 2035 ja globaalisti vuoteen 2040 mennessä.

Haluamme toimia esimerkkinä, mutta uskon, että ennen kaikkea voimme olla isommassa mittakaavassa osa ratkaisua. Osana Teknologiateollisuuden tavoitetta, myös meidän tähtäimessä on koko Suomen pitkäaikainen etu. Jotta ilmaston lämpeneminen saadaan pysäytettyä, on muutettava isoja ajureita, kuten energiantuotantoa ja -kulutusta. Tilastokeskuksen mukaan Suomen olennaisimpia päästölähteitä ovat muun muassa energiantuotanto, liikenne, rakennusten lämmitys ja teollisuusprosessit. Nämä muodostivat lähes 80 % Suomen kokonaispäästöistä vuonna 2018. Toisena esimerkkinä on kiertotalouden potentiaali: Sitran raportin mukaan globaalisti raskaan teollisuuden kiertotaloudessa on 56 % päästövähennyspotentiaali vuoteen 2050 mennessä. 

Katse suuntautuu energiantuotantoon, rakennettuun ympäristöön, liikenteeseen ja teollisuuteen. Näillä osa-alueilla kestävän kehityksen kannalta suuret päätökset tehdään hankkeen alkuvaiheessa. Silloin vaikutetaan elinkaareen, toimivuuteen, muunneltavuuteen, materiaali- ja energiatehokkuuteen – ja hiilijalanjälkeen. Hyvällä suunnittelulla on hankkeen alkuvaiheessa siten kiistaton vaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Käytännön esimerkkeinä voidaan mainita muun muassa Suomen oloissa ainutlaatuinen Honkajoen kiertotalouskonsepti, Laukaan ekokoulu tai allianssimallilla toteutetut raidehankkeet.

Vahvuutemme on laaja-alaisessa osaamisessa rakennetun ympäristön ja teollisuuden kaikilla osa-alueilla kaupunkikehityksestä, talonrakentamisesta, teollisuussuunnittelusta sekä energia- ja vesihuollon ratkaisuista infraan ja liikenteeseen. Asiantuntijamme hyödyntävät tutkittua ja koettua tietoa sekä uutta teknologiaa luodakseen ratkaisuja, jotka ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia. Yleisellä tasolla meidän on muutettava merkittävästi sitä, miten liikumme, asumme sekä miten ja mistä lähteistä kulutamme energiaa. Rakennus-, teollisuus- ja energiaklusterin näkökulmasta muutos tapahtuu pienin askelin, hanke kerrallaan.

Uskomme, että yhdistämällä osaamisen, tiedon ja teknologian kehitämme yhteiskuntaa yhä kestävämmäksi. Ammatilliseen uteliaisuuteemme kuuluu jatkuva tarve kehittyä ja tietää lisää, mutta myös kuunnella ja ymmärtää muita. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaiset arviomme ja näkemyksemme, mutta parhaat ratkaisut luomme yhdessä heidän kanssaan.

Suunnittelun vaikuttavuuden vuoksi Swecolla on iso rooli kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmastotavoitteet ovat kuitenkin yhteisiä, ja nyt kysymys on siitä, miten niitä kohti edetään yhdessä keskittyen olennaiseen, kokonaisvaikuttavuus huomioiden. Alallamme tarvitaan paljon aiempaa parempaa yhteistyötä, jotta vaikuttavuus saadaan mahdollisimman suureksi niin lopputuloksen kuin tehokkuuden kannalta. On haettava jaettua näkemystä ja edistettävä sitä usealla rintamalla lähtien lainsäädännöstä, regulaatioista ja ohjeistuksista ulottuen aina materiaalituotantoon, kierrätykseen, suunnitteluun ja rakentamiseen sekä myös elinkaaren aikaisiin käytön ja ylläpidon toimintoihin. 

Avain kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä ovat kokonaisvaltaiset, eri näkökulmat ja koko elinkaaren huomioon ottavat selvitykset, tarkastelut, analyysit ja ratkaisut, jotka perustuvat tutkittuun ja koettuun tietoon. Hyödyntämällä niitä yhdessä oikealla tavalla meidän on mahdollista löytää vaikuttavimmat toimenpiteet kestävän kehityksen edistämiseksi.

Markku Varis, Maajohtaja, Sweco Finland

Copy link
Powered by Social Snap