0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Talotekniset erityispalvelut

Talotekniikan rakennuttaminen, projektinjohto ja valvontapalvelut

Rakennushankkeiden asiantuntija- ja valvontapalvelut

Swecon taloteknisten asiantuntijoiden avulla selvitetään tilaajan ja käyttäjän tarpeet, sekä varmistetaan niiden huomioiminen hankkeen kaikissa vaiheissa. Sweco kykenee vastaamaan hankkeiden talotekniikan projektinjohdosta ja rakennuttamisesta kattaen hankkeen elinkaaren ja kaikki talotekniset järjestelmät. Tarjoamme taloteknisiä asiantuntijapalveluita kaikissa urakka- ja toteutusmuodoissa.

Palvelemme kaikkia asiakkaita, niin pienissä kuin suurissa hankkeissa. Saat parhaan taloudellisen hyödyn kytkemällä Swecon asiantuntijat mukaan hankkeeseen riittävän aikaisessa vaiheessa.

Talotekniikka mahdollistaa rakennusten ja infrakohteiden turvallisen ja tehokkaan käytön, sekä vaikuttaa merkittävästi rakennuskohteen elinkaarikustannuksiin ja toimivuuteen. Taloteknisten järjestelmien määrä ja monimutkaisuus kasvaa kaiken aikaa, ja näiden hallinta edellyttää kattavaa taloteknistä osaamista.

Talotekniikan erityispalvelut

Talotekniikan erityispalveluissa palveluksessasi on talotekniikan ja turvallisuuden kokeneita asiantuntijoita, jotka ovat olleet mukana toteuttamassa useita laajoja ja monimutkaisiakin rakennushankkeita, kuten toimitiloja, sairaaloita, kauppakeskuksia, maanalaisia tiloja, sekä liikenne-infra- ja hybridikohteita.

Tutustu projekteihimme

Tunnemme talotekniikkaan liittyvät toiminnalliset ja tekniset vaatimukset, sekä viranomaismääräykset ja kykenemme näin auttamaan asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti taloteknisten järjestelmien vaativissa uudisrakennus- ja muutoshankkeissa niin hankinnoissa, suunnittelunohjauksessa, toteutuksen valvonnassa, kuin käyttöönotto- ja takuuvaiheissa.

Käyttöönotto

Sweco on kehittänyt prosessinomaisen käyttöönoton toimintamallin. Sen avulla varmistamme järjestelmien toimivuuden ja yhteensopivuuden osana rakennuskokonaisuutta, sekä todennamme järjestelmien energiatehokkuuden ja turvallisen toiminnan rakennuksen käytön aikana. Toimintamalli on muokattavissa hankekohtaisesti, huomioiden hankkeen erityispiirteet ja vaatimukset.

Käyttöönottopalvelumme kattavat käyttöönoton suunnittelun, aikataulutuksen, käyttöönoton johtamisen, teknisen toteuttamisen, viranomaisyhteistyön, sekä laadukkaan raportoinnin. Käyttöönoton johtamisessa hyödynnämme moderneja projektinjohtamisen toimintamalleja ja tilannekuvaa.

Käyttöönoton laaja-alainen huomioiminen hankinta-asiakirjoissa mahdollisti suunnitelmallisen käyttöönottovaiheen. Swecon asiantuntijoiden käyttämällä käyttöönottoprosessilla varmistettiin järjestelmien suunniteltu toiminta ja saavutettiin projektille asetetut aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet. Ville Saksi, Toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Turvallisuus

Yhtenä rakentamisen keskeisenä vaatimuksena on varmistaa rakennuskohteen turvallinen käyttö. Määräystasolla vaatimuksia kohdistuu erityisesti rakennuksen palo-, poistumis- ja käyttöturvallisuuteen. Talotekniikan näkökulmasta turvallisuus rakentuu oikein valittujen ja vaatimustenmukaisesti toteutettujen turvallisuusjärjestelmien avulla. Yhtä lailla tärkeää on huomioida turvallisuuteen liittyvät – toiminnalliset ja tekniset – vaatimukset kaikkien taloteknisten laitteiden ja järjestelmien kohdalla, sekä varmistaa talotekniikan turvallinen yhteensopivuus osana koko rakennuskokonaisuutta.

Omaamme laajaa kokemusta turvallisuuden asiantuntijatehtävistä, ja tunnemme rakentamiseen ja taloteknisiin järjestelmiin liittyvät turvallisuusvaatimukset. Varmistamme rakennushankkeen toteuttamisen niin, että kaikkien osapuolten asettamat turvallisuustavoitteet täyttyvät ja rakennuskohde on turvallisesti käytettävissä. Rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuus edellyttävät oikeita toimenpiteitä rakennushankkeen alusta loppuun. Rakennuksen turvallisuus on tärkeää sekä rakennuksen käyttäjien että omistajien näkökulmasta.

Jukka Sohlberg

Käyttöönotto ja talotekniikka

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.