0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Käyttöönoton toimintamalli varmistaa järjestelmien toimivuuden

Käyttöönotto

Sweco on kehittänyt prosessinomaisen käyttöönoton toimintamallin. Sen avulla varmistamme järjestelmien toimivuuden ja yhteensopivuuden osana rakennuskokonaisuutta, sekä todennamme järjestelmien energiatehokkuuden ja turvallisen toiminnan rakennuksen käytön aikana. Toimintamalli on muokattavissa hankekohtaisesti, huomioiden hankkeen erityispiirteet ja vaatimukset.

Käyttöönottopalvelumme kattavat käyttöönoton suunnittelun, aikataulutuksen, käyttöönoton johtamisen, teknisen toteuttamisen, viranomaisyhteistyön, sekä laadukkaan raportoinnin. Käyttöönoton johtamisessa hyödynnämme moderneja projektinjohtamisen toimintamalleja ja tilannekuvaa.

Teknisten järjestelmien monimutkaistuminen ja järjestelmärajapintojen lisääntyminen asettaa haasteenrakentamisen loppuvaiheen käyttöönotolle. Swecon käyttöönottopalveluiden palvelutarjonnalla järjestelmien tarkoituksenmukainen toiminta varmistetaan, kustannukset ja aikataulu halliten.

Teknisten järjestelmien käyttöönoton suunnittelu kannattaa aloittaa riittävän aikaisin, jotta määrittelyt saadaan kirjattua hankintoja palveleviin asiakirjoihin ja käyttöönoton tarvitsema aika ja resurssit tulee kaikkien osapuolten tietoon.

Käyttöönottovaiheessa järjestelmien toiminnot testataan kattavasti vaiheittain, ja dokumentoinnilla pystytään osoittamaan rakennuksen järjestelmien tarkoituksenmukainen toiminta sekä tilaajalle että viranomaistahoille.

Käyttöönoton laaja-alainen huomioiminen hankinta-asiakirjoissa mahdollisti suunnitelmallisen käyttöönottovaiheen. Swecon asiantuntijoiden käyttämällä käyttöönottoprosessilla varmistettiin järjestelmien suunniteltu toiminta ja saavutettiin projektille asetetut aikataulu-, laatu- ja kustannustavoitteet. Ville Saksi, Toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Palvelumme

 • Käyttöönoton huomioiminen hankinta-aineistoissa
 • Käyttöönottosuunnitelmien laadinta
 • Järjestelmäkokonaisuuksien yhteensovitus
 • Toimintakokeiden suunnittelu ja johtaminen
 • Suunnittelijoiden tarkastusten ohjaaminen
 • Yhteiskoekäyttöjen suunnittelu ja johtaminen
 • Käyttöönoton tilannekuva
 • Käyttöönoton riskienhallinta
 • Käyttöönoton dokumentointi ja dokumentaation hallinta
 • Koulutukset

Jukka Sohlberg

Käyttöönotto ja talotekniikka

Etkö löytänyt etsimääsi? Ole meihin yhteydessä!

 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.