0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Talotekniset turvallisuuspalvelut

Talotekniset turvallisuuspalvelut rakennushankkeeseen

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle lakeihin, asetuksiin, määräyksiin ja standardeihin perustuvien turvallisuusvaatimusten täyttäminen on edellytys myös hankkeen sujuvan läpiviennin varmistamiseksi.

Varmistamme rakennuksen palo- ja käyttöturvallisuuden, sekä turvallisuusjärjestelmien toteutuksen tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Hallitsemme rakennusten ja rakennelmien turvallisuusvaatimukset kattavasti, niin rakenteiden, laitteiden, kuin turvallisuusjärjestelmien muodostaman kokonaisuuden osalta.

Turvallisuuteen liittyviin laitteisiin ja järjestelmiin liittyy lukuisia teknisiä ja toiminnallisia vaatimuksia. Varmistamme, että koko ketju hankinnoista ja suunnittelusta, yksittäisten laitteiden tarkastuksiin, järjestelmien varmennustarkastuksiin, yhteiskoekäyttöihin ja viranomaistarkastuksiin on mahdollisimman sujuva. Ratkaisemme myös rakennushankkeen aikana ilmenevät haasteet ja ongelmat, hyödyntäen laajaa suunnittelijat, tarkastus- ja testauslaitokset kattavaa – kontaktiverkostoamme.

Tunnemme rakennushankkeiden parissa työskentelevät viranomaiset, viranomaisohjeet ja -määräykset tulkintoineen ja ymmärrämme rakennusten turvallisuuteen liittyvät haasteet eri osapuolten välillä.

Takaamme viranomaisyhteistyön sujuvuuden hankkeen kaikissa vaiheissa, tilaajan ja viranomaisten toiveet ja tarpeet täyttäen.

Länsimetron suunnittelun lähtökohtana on matkustajan turvallisuus kaikissa tilanteissa. Sweco on johtanut turvallisuuteen liittyvää työtä rautaisella asiantuntemuksella, kaikki osapuolet huomioiden. Olemme voineet kaiken aikaa luottaa, että hankkeen turvallisuustavoitteet saavutetaan. Ville Saksi, Toimitusjohtaja Länsimetro Oy

Palvelumme

  • Suunnittelunohjaus (paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja turvallisuusjärjestelmät)
  • Toteutuksen valvonta (paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja turvallisuusjärjestelmät)
  • Turvallisuusjärjestelmien toteutuksen valvonta ja käyttöönoton johtaminen
  • Hankintojen asiantuntijapalvelut (paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja turvallisuusjärjestelmät)
  • Palo- ja käyttöturvallisuuteen liittyvien tarkastusten määrittely, hankinta ja koordinointi (suunnittelijat, tarkastuslaitokset, 3.osapuolet, testauslaitokset, viranomaiset)
  • Viranomaisyhteistyö · Auditoinnit (paloturvallisuus, käyttöturvallisuus ja turvallisuusjärjestelmät)
  • Koulutukset

Mikko Mauro

Turvallisuusjärjestelmät

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.