0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Amiedu – moderni oppimisympäristö

Kuvaus

Teollisuus- ja toimistorakennuksen tilojen uudelleensuunnittelu

Yhteistyössä

Peab Oy

Toimeksianto

Energia- ja arkkitehtisuunnittelu

Amiedu – moderni oppimisympäristö

Swecon arkkitehdit osallistuivat kaupunginosan elävöittämishankkeeseen, kun kolme vuotta tyhjillään olleen teollisuus- ja toimistorakennuksen tilat tarjosivat mahdollisuuden uudenlaisen oppimisympäristön luomiseen. Johtoteemana oli avoin oppimisympäristö. Perusluonteeltaan hyvin kolmiulotteinen rakennus antoi mahdollisuuden tavoitteen toteutumiseen.

Amiedu II -hanketta edelsi vuonna 1996 valmistuneen Amiedun päätoimipisteen tilojen kartoitus ja laajennussuunnitelman laatiminen syksyllä 2012. Kartoituksen perusteella tilaaja luopui vuonna 1996 valmistuneen kiinteistön laajennussuunnitelmasta. Uusien tilojen sijoittelumahdollisuudet eivät vastanneet tavoitetta.

Pääsuunnittelija kutsui koolle hankkeesta vastaavan johtoryhmän ja kehotti tilaajaa aloittamaan hankkeen uudella tilakartoituksella, sillä niukka puolentoista vuoden suunnittelu- ja rakentamisaika kaavamuutoksineen oli tiedossa tilaajan vuokrasopimuksen päättyessä sijoitettavien tilojen osalta vuoden 2014 lopussa.

Tilaaja tiedosti pääsuunnittelijan näkemyksen ja työt aloitettiin erittäin hyvässä ja yhteistyökykyisessä ilmapiirissä. Pääsuunnittelija tutustui aluksi tilaajan pyynnöstä Martelan ja ABB:n käytössä olleeseen tyhjään toimisto- ja teollisuuskiinteistöön. Tutustumisen perusteella laadittu lausunto tilojen soveltuvuudesta Amiedulle oli myönteinen. Amiedu käynnisti kiinteistön hankinnan ja puolen vuoden sisään hankkeelle saatiin tarvittavat luvat.

Rakennus oli ollut suunnittelun alkaessa tyhjillään kolme vuotta, pääosa sisäseinistä oli purettu pois ja kaikki sisäpinnoitteet olivat elinkaarensa päässä. Rajoitteita suunnittelulle ei ollut.

Pääsuunnittelijan sekä tilaajan tavoitteena oli avoin ja ennakkoluuloton oppimisympäristö. Runsas lasiseinien käyttö sekä kahden korkean keskeistilan hyödyntäminen takasivat toteutuvalle hankkeelle tiiviin oppimiseen ja työntekoon keskittyneen yhteisöllisen ilmapiirin. Ratkaisun tueksi otettiin ennakkoluuloton asenne sisätilojen materiaali- ja värimaailmassa.

Koska suuri osa koulutuksesta liittyi maahanmuuttajien hyvin eritasoisten valmiuksien parantamiseen, oli suunnittelun keinoin pystyttävä huolehtimaan näiden ryhmien yhteensovittamisesta. Suunnittelussa oli huomioitava etnisiä ja uskonnollisia tekijöitä sekä erilaisiin tapakulttuureihin liittyviä totunnaistapoja – jopa sotaa käyvistä maista saapuvien ongelmat oli tiedostettava.

Pääsuunnittelijan ehdotuksesta toteutuksen valvojaksi valikoitui Sweco, joka omalta osaltaan loi toimivan ja yhteistyökykyisen suhteen pääurakoitsijana toimineen Peab Oy:n kanssa.