0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Ammattiopisto Live on erityisopiskelijoille helposti lähestyttävä kiintopiste

Live-säätiön Espoon Leppävaaraan rakennuttama ammattiopisto Live suunniteltiin erityisryhmien käyttöön, muttei alleviivatusti erityiskouluksi. Kauniit ja turvalliset tilat houkuttelevat opiskelijoita paikan päälle, vaikkei koulunkäynti tuntuisikaan aina niin helpolta. Arkkitehdit kiinnittivät huomiota tilojen miellyttävään valaistukseen ja rauhoittavaan akustiikkaan.

Invalidisäätiön eli nykyisen Live-säätiön rakennuttama Ammattiopisto Live on moderni toisen asteen erityisoppilaitos Espoon Leppävaarassa. Suunnittelun lähtökohtana oli toiminnallisuus, tilatehokkuus ja muuntojoustavuus, mutta vastaavia kohteita ei juuri voitu benchmarkata.

”Suomessa on vain vähän ammatillisen erityisopetuksen oppilaitoksia, ja koulutus on uudistunut viime vuosina merkittävästi. Siksi opiston suunnittelu oli meille käyttäjillekin haastava tehtävä”, kertoo suunnittelunohjauksesta vastannut koulun rehtori Antti Aavikko Live-säätiöstä. Rakennuksen yleisilmeessä haluttiin välttää ylivärikästä koulumaisuutta, kylmää laitosmaisuutta ja teknologiatoimistoille tyypillistä moderniutta. ”Mietimme arkkitehtien kanssa tarkkaan tilojen mittakaavaa, estetiikkaa ja tunnelmaa.”

Erityistä näyttävyyttä haettiin pääaulaan ja julkisivuun, koska tavoitteena oli uudistaa ajatusta siitä, miltä erityisryhmien tarpeita huomioivat oppilaitokset näyttävät ”Onnistuimme hienosti ja saimme maisemaan istuvan, kauniin ja kutsuvan rakennuksen, joka erottuu ja jää mieleen.”

Sisällä ja ulkona on turvallinen tunnelma

Swecoon nykyään kuuluva Linja Arkkitehdit keskittyi aluksi ympäristön hallintaan. Opisto suunniteltiin kalliotontille vilkkaan Turuntien varteen. ”Loimme rakennukselle kämmentä muistuttavan muodon, jossa Turuntie jää ulkopuolelle ja sisäpiha suojaan kämmenen puolelle”, kertoo pääsuunnittelija Timo Koljonen. Kaikki saatto- ja huoltoliikenne kulkee samoja yksisuuntaisia reittejä pitkin, ja Turuntieltä pääsee rakennukseen myös jalankulku- ja pyörätieltä ulkohissillä.

Rakennukseen suunniteltiin tilat noin 400 opiskelijalle. Osa oppimistiloista valmistaa nuoria ja aikuisopiskelijoita arkeen ja työelämään, osa on puolestaan varattu kaupallisten aineiden, ravintola-alan, hoiva-alan tai kiinteistönhoidon opiskelijoille. Lisäksi opistossa on oma tanssisali sekä AV-, musiikki-, studio- ja videotiloja. ”Erilaisia tiloja olikin paljon, ja jokainen piti suunnitella monikäyttöiseksi ja helposti muunneltavaksi”, sanoo Swecon vastuullinen arkkitehti Juha Kujanpää.

Eri vammaisjärjestöjen asiantuntijat ja opiskelijat itse saivat esittää suunnittelijoille toiveitaan. Niissä korostui miellyttävä valaistus ja akustiikka. ”Avoimet oppimisympäristöt ovat erityisryhmien kannalta haastavat, koska ne voivat olla keskittymisen ja tarkkaavaisuuden kannalta erityisen kuormittavia”, Aavikko sanoo. Siksi opistoon suunniteltiin yhteisten tilojen lisäksi paljon yksityisiä, seinillä rajattuja tiloja. Myös pitkiä suoria käytäviä vältettiin.

Opiston Turuntien puoleinen julkisivu on verhottu keraamisella putkiprofiililla, jonka elävän pinnan taa ikkunat kätkeytyvät. Ratkaisu suodattaa pääosan päivänvalosta, mikä auttaa luomaan sisätiloihin käyttäjien kannalta juuri sopivan luonnon- ja keinovalon sekoitussuhteen.

”Lisäksi rakennus pysyy putkiprofiilin ansiosta kesäisinkin viileänä, eikä koneellista jäähdytystä tarvita”, Kujanpää sanoo. Opisto lämpenee maalämmöllä, ja puujulkisivussa on käytetty OrganoWoodin® ekologista silikaattikyllästettä, jonka ansiosta luonnonpuun värinen pinta harmaantuu ajan kanssa kauniisti. ”Julkisivu onkin huoltovapaa.”

Tilojen piti olla esteettömät monesta eri näkökulmasta, jotta rakennuksessa on helppo liikkua, vaikka opiskelijalla olisi esimerkiksi näkövamma tai muu tilojen hahmottamiseen tai liikkumiseen vaikuttava tekijä. ”Pyrimme luomaan esteettisesti kauniita ja mielenkiintoisia tiloja, joissa katse kiinnittyy käyttäjien kannalta olennaisiin asioihin eri värisävyjen kautta”, Kujanpää toteaa. Esimerkiksi puuviiluovi eroaa vaaleista seinäpinnoista itsessään riittävästi. ”Ja samalla ratkaisu vastaa tavanomaista toimintaympäristöä koulun ulkopuolella.”

Estetiikan ja toiminnallisuuden onnistunut liitto

Ammattiopisto Live sai Espoon kaupungin rakennusvalvonnalta Hurraa-palkinnon vuonna 2020. ”Se on hieno osoitus siitä, miten estetiikka ja toiminnallisuus on mahdollista yhdistää”, Koljonen sanoo. Erityiskiitosta sai rakennuksen alueen arvoa kohottava arkkitehtuuri ja vaikuttavat sisätilat sekä rakennuksen sopiminen tontille ja ympäröivään männikköön.

Juha Kujanpään mukaan onnistumisen taustalla on Invalidisäätiön aktiivinen läsnäolo ja positiivinen suunnittelunohjaus. ”Tilaaja luotti meihin ja antoi suunnitteluun valtavasti aivan korvaamatonta tietoa käyttäjätarpeista.”

Valmis opisto heijastelee ammatillisen koulutuksen uusia tuulia, joiden mukaan oppiminen tapahtuu ensisijaisesti jossain muualla kuin koulussa. Antti Aavikon mukaan opiskelijoita houkuttelevat paikan päälle viihtyisät tilat, laadukas opetus ja yksilöllinen ohjaus. Eikä ilmainen aamupuurokaan ole pahitteeksi. ”Erityisopiskelijat tarvitsevat ennen kaikkea paikan, johon on helppo tulla. Olemme opiskelijoille kiintopiste, johon palata ja josta ponnistaa maailmalle kokeilemaan omia siipiä.”

2 alinta kuvaa: Vesa Veikko Sakari