0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Riikinvoima

Kuvaus

Jätteenpolttolaitoksen suunnittelu

Asiakas

Riikinvoima

Toimeksianto

Rakenne-, geo- ja aluesuunnittelu sekä kattilahuoneen runkosuunnittelu

Vuosi

suunnittelu 2012, valmistumisvuosi 2017

Affordable and clean energy
Industry, innovation and infrastructure
Responsible consumption and production

Andritz halusi Riikinvoiman rakennesuunnitteluun kokeneen kumppanin

Riikinvoiman ekovoimalaitos valmistui Leppävirralle suunnitelmien mukaan ja lähes aikataulussa vuonna 2017. Yhdyskuntajätteistä sähköä ja kaukolämpöä tuottava laitos on Itä-Suomessa ainoa laatuaan. EPC-toteutuksen laitetoimittaja Andritz valitsi rakennesuunnittelijaksi Swecon.

Vuonna 2016 Suomessa astui voimaan jätelain päivitys, joka kielsi yhdyskuntajätteen kaatopaikkasijoituksen. ”Suomalaisissa kunnissa syntyi pakottava tarve löytää vaihtoehtoinen tapa käsitellä jätteitä”, kertoo Riikinvoiman toimitusjohtaja Ville Holopainen. Tällä hetkellä Suomessa on noin 10 jätteenpolttolaitosta, joista Riikinvoima on ainoa Itä-Suomessa. ”Käsittelemme tällä hetkellä 58 kunnan alueella syntyvät sekajätteet.”

Leppävirralla sijaitsevan Riikinvoiman ekovoimalaitoksen prosessi- ja laitetoimittaja Andritz valitsi Swecon rakennesuunnittelijat mukaan jo siinä vaiheessa, kun tontilla kasvoi vielä metsää.

”Rakennesuunnittelijat ovat voimalahankkeissa yksi tärkeimmistä yhteistyökumppaneistamme”, sanoo rakentamisen osaprojektipäällikkö Janne Puttonen Andritzilta. Hänen mukaansa kokenut konsultti oli avaintekijä EPC-toteutuksen onnistuneessa läpiviennissä.

”Suunnittelijat kävivät oma-aloitteisesti keskustelua muun laitossuunnittelun kanssa ja tarjosivat ratkaisuja, jotka veivät projektia eteenpäin.”

Riikinvoiman pitkä esisuunnitteluvaihe alkoi vuonna 2012. ”Hioimme kaikki ratkaisut kustannustehokkaiksi ja tarkoituksenmukaisiksi tiiviissä yhteistyössä tilaajan kanssa”, kertoo rakennetekniikan osastopäällikkö Jouni Hollo. Sweco vastasi hankkeessa rakenne-, geo- ja aluesuunnittelusta sekä kattilahuoneen runkosuunnittelusta.

Suurimpia haasteita olivat muutostenhallinta ja aikataulutus. Hyvä henki ja sitoutuminen hankkeeseen saivat kuitenkin kaikki osapuolet keskittymään ongelmien sijaan ratkaisuihin. ”Luottamuksellinen ja avoin yhteistyö oli hankkeessa todella esimerkillistä!” Hollo sanoo.

Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos

Ekovoimalaitoksen rakentaminen eteni aikataulussa, ja kaupallinen tuotanto käynnistyi suunnitellusti vuonna 2017. Tällä hetkellä Riikinvoimalla poltetaan noin 140 000 tonnia sekajätteitä vuodessa. ”Toimimme alueellisesti merkittävänä kiertotaloutta edistävänä yrityksenä”, Holopainen kertoo. Tuotettu kaukolämpö kattaa noin 80 prosenttia Varkauden kaupungin tarpeesta, ja sähköä riittää noin 4300 omakotitalon lämmittämiseen.

Riikinvoiman visiona on olla Suomen tehokkain kiertotaloutta edistävä ekovoimalaitos. Sekajätteet poltetaan hyvällä hyötysuhteella, ja savukaasut puhdistetaan tehokkaasti. ”Lisäksi jätteiden vastaanottoalueen pohjalla on suojakalvo, joka estää valumavedet ympäristöön”, Hollo kertoo.

Suurin merkitys luonnolle on kuitenkin sillä, että jätteiden polttaminen vähentää fossiilisten polttoaineiden tarvetta. ”Hiilidioksidipäästöt vähenevät Riikinvoiman ansiosta”, Holopainen sanoo.

Yhteistyö Andritzin ja Swecon teollisuus- ja teräsrakennesuunnittelun asiantuntijoiden kesken on jatkunut tiiviinä erikokoisten voimalaitosten suunnittelussa Suomessa ja maailmalla. ”Teemme jatkuvaa yhteistyötä globaalisti”, Puttonen kiteyttää.