0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Atrian siipikarjatehdas

Atrian uusi siipikarjatehdas lisää suomalaista tuotantoa 40 %

Siipikarjanlihan kysyntä on kasvanut Suomessa ja maailmalla jo vuosikymmeniä. Atrian Nurmon tehtaan laajennus lisää suomalaista siipikarjatuotantoa 40 prosenttia. Tehtaan suunnittelussa korostui laadukas, hygieeninen ja vastuullinen tuotantoprosessi.

Siipikarjanlihan kysyntä on kasvanut Suomessa ja maailmalla jo 30 vuotta, ja Seinäjoen Nurmoon on kehittynyt Atrian kautta alan osaamisen keskittymä. ”Työllistämme noin 1600 henkeä vuoden ympäri ja lisäksi useita satoja kausityöntekijöitä”, kertoo Atrian tekninen johtaja Reijo Äijö. Vuonna 2021 Nurmossa aloitettiin yhtiön historian suurin yksittäinen investointi, yli kolmen hehtaarin kokoinen ja 180 metriä pitkä siipikarjatehdas, joka sisältää muun muassa vastaanotto- ja käsittelytiloja sekä oman energiakeskuksen. ”Tavoitteenamme on pitkäikäinen, laadukkaasti toimiva, energiatehokas ja helposti ylläpidettävä siipikarjatehdas.”

Pääsuunnittelijan tehtävät jaettiin Liark Oy:n ja Swecon välillä. ”Liark hoiti rakennusluvan, ja meidän vastuullamme oli tekniikka sekä eri suunnittelualojen yhteensovitus ja aikataulutus”, kertoo Swecon pääsuunnittelija Arto Tenhovuori. Hänen ylöskirjaamiaan suunnittelukokouksia pidettiin yli 30. ”Yhteen oli nivottava prosessit ja kohteen arkkitehtuuri, rakenneratkaisut, talotekniikka ja laitehankinnat.”

Lisäksi hankkeessa pidettiin yli 20 tietomallien yhteensovituskokousta. ”Pyrimme varmistamaan tekniikan ja rakennuksen yhteensopivuuden, ja hankkeen yhdistelmämalli olikin keskeinen työkalu suunnittelunohjauksessa”, toteaa Swecon tietomallikoordinaattori Miika Juntunen.

Hygieeniset rakenteet ja laadukkaat olosuhteet

Elintarvikkeiden tuotannossa tarvitaan jäähdytettyjä puhdastiloja, jotka on pidettävä erillään esimerkiksi toimistotiloista. ”Hygieenisyys oli tärkein reunaehto, ja siksi käytimme vesipestävissä tiloissa paljon ruostumatonta terästä ja minimoimme pölyä keräävät vaakapinnat”, kertoo Swecon projektipäällikkö Pasi Marttinen. ”Lisäksi huolehdimme, että kaikki saumat ja liitokset ovat riittävän tiiviitä eikä tiloihin jää vaikeasti puhtaana pidettäviä paikkoja.”

Valtavan koon takia tehdas suunniteltiin useina lohkoina, jotka on eroteltu toisistaan liikuntasaumoilla. ”Se varmistaa, että elementit kestävät rakennuksen lämpöliikkeen”, Marttinen sanoo. Pitkien jännevälien ansiosta pilarien ja väliseinien määrä on tuotantotiloissa pieni, jolloin tiloja on helppo muunnella ja tuotantolinjoja siirtää tulevina vuosikymmeninä. ”Muuntojoustavuus pitää myös huoltoseisokit ja muut tuotantohäiriöt minimissä.”

Atrian toiminnan ydinasioita on tuotantoeläinten vastuullinen käsittely. Se vaatii olosuhteiden hallintaa. Siipikarja tuottaa paljon lämpöä, joten vastaanottotilojen lämpötila, ilmankosteus ja hiilidioksidin määrä on pidettävä sopivalla tasolla. Apu löytyi Swecon virtauslaskennan (CFD) asiantuntija Eero Kokkoselta. ”Virtauslaskennan avulla tavoiteltujen sisäilmasto-olosuhteiden toteutuminen kovimmillakin helteillä saatiin varmistettua jo suunnitteluvaiheessa.”

Suuri tehdas vaatii suuret palo-osastot

Tehtaan vesipestävissä tiloissa ei voitu käyttää teollisuuden vakioratkaisuja, koska mineraalivillatäytteiset kevyet sandwich-elementit eivät sovellu elintarviketeollisuuteen. Sweco vastasi suunnitteluvaiheen kosteuden- ja puhtaudenhallinnasta, ja ratkaisuksi ehdotettiin moderneja uretaanielementtejä. ”Niiden palo-ominaisuudet ovat kehittyneet, mutta ratkaisu on epätyypillinen ja vaati siksi hyvät perustelut paloviranomaisille”, Tenhovuori kertoo.

Swecon palosuunnittelija Antti Hult korostaakin, että teollisuuslaitoksen palosuunnittelu vaatii aina tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. ”Jokainen tuotantolaitos on siinä määrin erityislaatuinen, että palosuunnittelussa on tehtävä tapauskohtaisia tulkintoja ja valintoja.”

Tehtaan koon ja toiminnan luonteen takia palo-osastot ovat Nurmossa poikkeuksellisen suuria, mikä edellytti rakennuksen varustamista automaattisella sammutuslaitteistolla. Lisäksi tuotanto- ja toimistotilojen väliin asennettiin EI-M120-palomuuri. ”Ratkaisun ansiosta tiloja käsitellään paloteknisesti omina rakennuksinaan, mikä mahdollisti rakennuksen eri osille toisistaan riippumattomat ja teknistaloudellisesti parhaat paloturvallisuusratkaisut.”

Tyyppiratkaisuja jalostetaan yhdessä

Atrian ja Swecon yhteistyö juontaa juurensa aina 1980-luvulle asti. ”Meille on kehittynyt yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa erityisen palkitsevaa on Atrian aktiivinen rooli suunnitteluprosessissa”, Marttinen sanoo.

Äijön mukaan se on tärkeä osa Atrian toimintakulttuuria. ”Laadukas prosessi on meille ykkösprioriteetti, ja siksi haluamme tietää kaikki ratkaisut ja menettelyt, jotka siihen vaikuttavat.”

Pitkä historia saman suunnittelutoimiston kanssa mahdollistaa, että hankkeissa voidaan hyödyntää ja kehittää hyviksi havaittuja tyyppiratkaisuja ja vakiintuneita käytäntöjä. ”Luotamme myös siihen, että Swecolla on kykyä haastaa meitä tarpeen mukaan uusissa ratkaisuissa.”

Kuva:Atria