0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Aurum tuo Turun yliopistot saman katon alle ja tarjoaa puitteet ilmastonmuutosta ratkoville innovaatioille

Kuvaus

Aurum tuo Turun yliopistot saman katon alle ja tarjoaa puitteet ilmastonmuutosta ratkoville innovaatioille

Asiakas

Suomen Yliopistokiinteistöt

Toimeksianto

Tarve- ja hankeselvitykset, LVIA- ja rakennesuunnittelu

Valmistumisvuosi

2021

Responsible consumption and production
Industry, innovation and infrastructure
Affordable and clean energy
Quality education

Aurum tuo Turun yliopistot saman katon alle ja tarjoaa puitteet ilmastonmuutosta ratkoville innovaatioille

Kestävän kehityksen tavoitteet ovat ohjanneet Aurum-hanketta alusta asti, minkä ansiosta suunnittelulle on jo myönnetty BREEAM-ympäristösertifikaatti. Strateginen kumppanuus ja yhteistyö ovat olleet onnistumisen avaimia.

Åbo Akademin luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunnan tilat olivat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä enää vastanneet modernin huippututkimuksen tarpeisiin. Samaan aikaan Turun yliopiston kemian laitokselle etsittiin uusia tiloja. Vanhat tilat olivat hajallaan ympäri kampusta, ja toimintoja haluttiin keskittää, jotta ne palvelisivat paremmin käyttäjiä.  

Yliopistot yhdistivät resurssiviisaasti voimansa. Turun Yliopistonmäelle kohoaa moderni monikäyttäjärakennus Aurum, joka mahdollistaa huipputason tutkimuksen ja kahden yliopiston yhteistyön. Kemian alan opetusta ja tutkimusta viedään yhdessä entistä korkeammalle tasolle. Rakennus valmistuu keväällä 2021 ja se otetaan käyttöön seuraavana syksynä. 

Lokakuussa 2020 osaksi Swecoa liittynyt Saraco on vastannut Aurum-hankkeen projektinjohdosta, rakennuttamisesta ja valvonnasta alkumetreiltä asti. Suomen Yliopistokiinteistöt (SYK) halusi hankkeeseen kumppanin, joka tarjoaa teknisen osaamisen lisäksi vahvaa strategista näkemystä. 

”Etsimme tarve- ja hankeselvitysvaiheisiin kumppania, jolla on laajaa strategista ymmärrystä. Haussa oli toimija, joka ei palvelisi vain perinteisenä rakennuttajakonsulttina, vaan ymmärtäisi isossa kuvassa hankkeen tavoitteita, kuten yliopistojen yhteistoimintatarpeita. Tavoitteet asetettiin korkealle”, kertoo SYK:n rakennuttajapäällikkö Kimmo Mäkelä. 

Sweco on vastannut Aurum-hankkeessa myös LVIA-suunnittelusta sekä rakennesuunnittelusta.  

Hanketta ohjaavat kestävän kehityksen periaatteet

Aurum on kestävän kehityksen periaatteiden mukainen hanke. Mäkelän mukaan SYK on sitoutunut siihen, että kaikki sen kiinteistöt ovat pitkällä aikavälillä kestäviä ihmisten, ympäristön ja talouden näkökulmasta. 

Saracon Aurum-hankkeen projektipäällikkö Pasi Pohjaranta kertoo, että kestävän kehityksen periaatteet toteutuvat Aurumissa esimerkiksi uusiutuvan energian käytössä. Rakennuksessa hyödynnetään maalämpöä ja aurinkoenergiaa ja sen lämmöneristävyys on huippuluokkaa. Laboratorioissa syntyvä hukkalämpö valjastetaan tehokkaalla lämmön talteenotolla hyötykäyttöön. 

Tavoite on ollut alusta asti BREEAM-ympäristösertifikaatin toiseksi korkein, Excellent-taso. Excellent-tason rakennuksia on Suomessa toistaiseksi vasta vain muutama. Suunnitteluvaiheelle Excellent-tason sertifikaatti on jo myönnetty ja rakennusvaiheelle haetaan parhaillaan samaa tasoa. 

Paitsi että konkreettinen ja mitattava tavoite on Mäkelän mukaan hankkeelle hyvää PR:ää, se auttaa hankeosapuolia keskittymään oikeisiin asioihin. 

Ympäristötavoitteet ovat työkalu ohjata suunnittelua ja varmistaa sen laatu. Seurattavat ja mitattavat tavoitteet kiinnittävät suunnittelijoiden ja koko hankeorganisaation huomion oikeisiin asioihin. 

Hyvä yhteistyö takaa onnistumisen

Aurum oli etenkin taloteknisesti poikkeuksellisen haastava kohde. Rakennuksessa on paljon laboratoriotilaa, erilaista tutkimuslaitteistoa ja esimerkiksi tiloja, joissa käsitellään kemikaaleja. Hanketta on vedetty hyvin käyttäjälähtöisesti. 

”Tarvitsimme tavallista perusteellisempia lähtötietoja. Käyttäjien osallistaminen oli aivan keskeisessä roolissa. Selvitimme esimerkiksi, mitä varten mitäkin toimintoja tehdään”, Pohjaranta sanoo.  

Pohjarannan ja Mäkelän mukaan haastava projekti on viety onnistuneesti jo lähes maaliviivalle erityisesti hankekumppaneiden hyvän yhteistyön ansiosta. Erilaisia tavoitteita on pystytty hyvän ohjauksen ansiosta sovittamaan lähes saumattomasti yhteen. 

Pohjaranta lisää, että urakoitsijan ja tilaajan avoin yhteistyö ja viestintä ovat edesauttaneet sitä, että kustannusten seuranta, ennakoiminen ja kurissapito ovat olleet helppoa.   

”Minkäänlaista vanhan koulukunnan vastakkainasettelua ei ole ollut”, Pohjaranta sanoo. 

Aurum on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteishanke. Oppilaitosten opiskelijat, tutkijat ja muu henkilökunta ovat tulossa saman katon alle. 

Åbo Akademin edellinen rehtori Mikko Hupa on todennut, että uusien tarkoituksenmukaisten ja yhteistyötä tukevien tilojen ansiosta yliopistot voivat johtaa kehitystä, ei ainoastaan kansallisesti, vaan myös kansainvälisesti. Kemian alan ja teknillisten alojen tekemät innovaatiot ovat välttämättömyyksiä, jotta voimme selviytyä suurista haasteista kuten ilmastonmuutoksesta, Hupa kiteyttää. 

Sweco Impact yhdistää kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen 

Uskomme Swecolla, että teknisen ja kaupallisen asiantuntemuksen yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin heti hankkeen alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta hankeohjauksesta ja yhdistämme parhaat osaajat ja ratkaisut. Tuomme liiketoiminnallista ymmärrystä investointiin jo alkumetreillä. Näin varmistamme, että hankkeessa huomioidaan pitkän tähtäimen kaupallinen vaikuttavuus. Jotta vastuut ovat selkeät, tarjoamme palvelua yhdeltä luukulta.