0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

BioEnergo One -biokonversiolaitos tuo liikenteeseen uusia vihreitä vaihtoehtoja

Kuvaus

BioEnergo One -biokonversiolaitos (Pori)

Asiakas

Bioenergo OY

Toimeksianto

YVA-selostus, ympäristölupaprosessi ja ympäristökonsultointi, REACH-selvitys ja PIMA-selvityksiä

Valmistumisvuosi

2020-2021

BioEnergo One -biokonversiolaitos tuo liikenteeseen uusia vihreitä vaihtoehtoja

BioEnergo One on valmistuessaan maailman ensimmäinen taloudellisen mittakaavan CelluAPP®-biokonversiolaitos. Sen on tarkoitus tuottaa sahojen sivutuotteista uusiutuvia biopolttoaineita, bioetanolia ja biokaasua. Uudenlaisen teollisuuslaitoksen YVA- ja ympäristölupaprosessin kumppaniksi valittiin Sweco.

BioEnergo Oy:n noin 180 miljoonan euron biokonversiolaitos valmistuu Porin Kaanaankorven teollisuusalueelle näiltä näkymin vuonna 2024. ”Valmiilla laitoksella on alueelle valtava merkitys, koska vastaavaa investointia ei ole tehty Poriin 30 vuoteen”, toteaa BioEnergon hallituksen puheenjohtaja Timo Saini. Laitoksen liikevaihtoennuste on 100 miljoonaa euroa, ja suoraan laitos tarjoaa noin 50 ja välillisesti satoja työpaikkoja.

Koko Suomen mittakaavassa kyse on merkittävästä vihreästä investoinnista uusiutuviin biopolttoaineisiin. Biokonversiolaitos tuottaa saha- ja metsäteollisuuden sivuvirroista, kuten sahanpurusta, noin 60 000 kuutiota bioetanolia ja 130 000 megawattituntia nesteytettyä biokaasua, mikä riittää noin 15 000 autolle. Valmis laitos vähentääkin liikenteen päästöjä ja fossiilisten polttoaineiden tarvetta sekä parantaa Suomen energiaomavaraisuutta.

”Toimimme ilmastokeskustelun ytimessä ja tuomme liikenteeseen vihreitä polttoaineita, joita ilman kansallisia ympäristötavoitteita ei voida saavuttaa”, Saini toteaa. Lisäksi prosessissa syntyy noin 70 000 tonnia ligniiniä, jota voidaan käyttää muun muassa vähäpäästöisen asfaltin valmistuksessa. Myös muut tuotannon sivuvirrat, kuten hiilidioksidi, ohjataan hyötykäyttöön.

Luvituskumppanilta kokonaisvaltaista osaamista

Biokonversiolaitoksen toiminta perustuu Ruotsissa kehitettyyn CelluAPP®-teknologiaan, jota on testattu demolaitoksessa vuosikymmen. Porin laitos tulee olemaan maailman ensimmäinen kaupallisen kokoluokan biokonversiolaitos. Sainin mukaan ensin on saatava liikkuvat osat kuntoon aina rahoituksesta organisaatiorakenteeseen. Luvituskumppaniksi valittiin Sweco.

”Kilpailutimme luvitusprosessin kokonaisuudessaan ja valitsimme Swecon useiden kriteerien perusteella”, hän sanoo. Luvituksessa tarvitaan sekä kemianteollisuuden että liikennepolttoaineiden tuntemusta. ”Swecolla on tietoa, osaamista ja kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitkä kaikki asiat ovat tärkeitä.”

Prosessi alkoi ympäristövaikutusten arvioinnilla (YVA) ja jatkui ympäristöluvan haulla alkuvuodesta 2021. ”Kun kyse on aivan uudenlaista tekniikkaa sisältävän laitoksen YVA-prosessista, se on aloitettava varsin alustavassa suunnitteluvaiheessa”, kertoo Swecon ympäristöasiantuntija Sirpa Torkkeli. Luvituksessa hyödynnettiin myös Swecon REACH-rekisteröintiosaamista ja pilaantuneiden maiden PIMA-asiantuntijoita.

Vesistö- ja meluvaikutukset jäävät pieniksi

Sekä YVA- että ympäristölupaprosessissa korostui vesistövaikutusten arviointi, ja YVAn yhteydessä toteutettiin vesipäästöjen leviämismallinnus. ”Vaikutukset vesistöihin jäävät pieniksi”, Torkkeli sanoo. Muita selvitettyjä asioita olivat muun muassa meluvaikutukset. ”Meluvaikutukset ovat vähäisiä, ja ne rajoittuvat tehdasalueelle.”

Suhteellisen lähellä tulevaa tehdasta sijaitsee Yyterin virkistysalue sekä arvokkaita maisema- ja kulttuuriympäristöjä. Siksi myös ilmanlaatuvaikutuksia tutkittiin. ”Päästömallinnuksen perusteella hajuja voi syntyä lähinnä poikkeustilanteissa, jotka saadaan minimoitua suunnittelulla hyvin harvinaisiksi.”

Sainin mukaan luvitusprosessi eteni sujuvasti. ”Sweco hoiti ja vei asioita aikataulussa eteenpäin. Kuuluuhan luvitukseen useita eri vaiheita, kuten julkisia kuulemisia.”

YVA-prosessiin sisältyi myös vuorovaikutusta useiden eri sidosryhmien kanssa, kuten viranomaisten, Porin kaupungin, Suomen luonnonsuojeluliiton ja alueen yritysten. Porilaisille yrityksille uusi teollisuuslaitos lupaa synergiaetuja. ”BioEnergo esimerkiksi hyödyntää Porin Prosessivoiman samalla alueella tuottamaa energiaa sekä alueella olemassa olevia rakenteita, kuten veden otto- ja purkujärjestelmiä”, Torkkeli sanoo.

BioEnergon YVA-prosessi valmistui joulukuussa 2020. Bioenergo sai aluehallintovirastolta (AVI) myönteisen ympäristölupaa koskevan päätöksen 15.12.2021

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.