0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kulttuurihistoriallinen Erottaja2 uudistui Helsingin ydinkeskustassa

Kuvaus

Entinen valtion virasto peruskorjatattiin toimistotiloiksi ja ravintoloiksi.

Asiakas

BlackRock Real Assets ja Trevian Asset Management

Toimeksianto

Rakennuttajakonsultointi ja hankeohjaus, rakennesuunnittelu ja kosteudenhallinta.

Toteutusvuosi

2019-2021

Responsible consumption and production
Decent work and economic growth

Kulttuurihistoriallinen Erottaja2 uudistui moderniksi toimistotaloksi

Tullihallituksen talona tunnettu Erottaja2 peruskorjattiin moderneiksi toimisto- ja ravintolatiloiksi. Yli 100-vuotias arvorakennus uudistettiin tämän päivän energiatehokkuus- ja sisäilmakriteereillä, ja samalla pitkää historiaa kunnioittaen.

Erottajankatu 2:ssa sijaitsee yksi Helsingin ydinkeskustan maamerkeistä. Erottaja2:n vuonna 1891 valmistunut A-osa edustaa uusrenessanssia ja nuorempi B-osa jugendia. Lisäksi kortteliin kuuluu C-väliosa. Peruskorjauksen jälkeen upeassa arvorakennuksessa on tarjolla toimisto-, showroom- ja ravintolatiloja useille vuokralaisille.

”Katutason ravintolatilat avaavat rakennuksen kaupunkilaisille, ja kortteli elävöittää koko Kampin aluetta ja jatkaa keskustaa Erottajaa kohti”, kuvailee Trevian Asset Management Oy:n tekninen johtaja Vesa Klemettilä. Trevian edustaa amerikkalaista sijoitusyhtiö Blackrockia, joka osti Erottaja2:n valtiolta syksyllä 2018.

Swecon rakennesuunnittelijat ja hankeohjauksen asiantuntijat tulivat mukaan peruskorjaukseen jo varhain. ”Vastasimme kohteen teknisestä Due diligence -selvityksestä jo ennen lopullista kiinteistökauppaa”, kertoo Swecon omistaman Saracon projektipäällikkö Pekka Haapalainen. Lisäksi Sweco ohjasi hankkeen suunnittelua ja toteutusta rakennuttajakonsulttina. Omat haasteensa toi esimerkiksi sijainti keskellä Kamppia. ”Ratikka kiertää korttelia joka puolelta.”

Tiivis viranomaisyhteistyö varmisti aikataulun

Erottaja2:n tuleville vuokralaisille haluttiin luoda laadukkaat ja modernit tilat kulttuurihistoriallista perintöä kunnioittaen. Myös arvorakennuksen sisäilman laatu varmistettiin huolella. ”Lähtöasetelma oli erittäin haastava, ja teimme paljon yhteistyötä Museoviraston, ELY-keskuksen, kaavoittajien ja rakennusvalvonnan kanssa”, Haapalainen toteaa. Peruskorjaus vaati muun muassa luvan käyttötarkoituksen muutokselle.

Lähtötietojen kokoaminen ei ollut helppoa, koska ministeriönäkin toimineen rakennuksen suunnitelmat olivat aikanaan salattuja. Rakennesuunnitelmia täydennettiin purkutöiden edetessä, ja suunnittelu ja toteutus etenivät limittäin. ”Peruskorjaus valmistui aikataulussa, ja onnistuimme myös kumppanien valinnassa. Tällaisiin projekteihin ei voi lähteä harjoittelemaan”, Klemettilä toteaa.

Uusia rakenteita vanhoissa arvoraameissa

Rakennesuunnittelijat kävivät kohteessa paikan päällä poikkeuksellisen paljon keskustelemassa muun muassa suojeluarvoista ja niihin sopivista rakenneratkaisuista. Tiloissa on kymmeniä uniikkeja kakluuneja, hienostuneita kasettikattoja, näyttäviä holvikaaria ja niin sanottuja Cloisson-seiniä, joissa ristiin aseteltujen laastipäreiden päällä on kalkkirappaus.

”Rakenteita ei voinutkaan purkaa mistä vain, vaan jos johonkin tarvittiin läpivienti tai tilaa tekniikalle, pintarakenteet piti ennallistaa”, kertoo Swecon korjausrakentamisen osastopäällikkö Henrik Svartström. Uusien rakenneratkaisujen tuli olla kestäviä ja energiatehokkaita, mutta ulospäin pintojen oli tärkeää näyttää samalta kuin ennenkin.

Yksi haasteista oli varmistaa kantavien rakenteiden kesto, vaikka väliseiniä purettiin ja uusia oviaukkoja sekä hissi- ja tekniikkakuiluja rakennettiin. Kuilun lisääminen vaati tuentaa muun muassa kappaholveissa, kun A-osassa poistettiin tiilikaarien puristus teräspalkkeihin vain toispuoleisesti.

Ilmanvaihdon parantaminen vaatii kaksi uutta IV-konehuonetta, ja vanhaa laajennettiin. Samalla piti huolehtia, että tuuletus toimii IV-konehuoneiden ja vesikaton välisessä ahtaassa tilassa. ”Konehuoneet tuettiin sydänmuuriin ja ulkoseiniin teräspalkeilla, jolloin välipohjaan ei tullut yhtään lisäpainoa”, Svartström sanoo. Välipohjien hyötykuormien kantavuutta parannettiin, kun välipohjasta poistettiin rakennusjätettä ja ratkaisu korvattiin kevyemmällä vaihtoehdolla.

C-osan kaksoislaatan alalaatta purettiin, ja samalla ontelot saatiin puhdistettua. ”Alalaatta korvattiin levyrakenteella, joka täyttää nykyiset palomääräykset. Päivitimme myös koko rakennuksen täyttämään palo-osastointivaatimukset”, Svartström sanoo. Rakennuksen alle lisättiin salaojitus, jolloin jalkakäytäviin ei tarvinnut koskea. Tilatehokkuuttakin saatiin parannettua. ”Muuttamalla yhtä portaikkoa saimme yhdistettyä eri korkeudella olevia rakennusosia. Näin koko kortteli voi olla saman vuokralaisen käytössä.”

 

Sweco Impact yhdistää kolme osaamisaluetta: teknisen, taloudellisen ja kestävän kehityksen

Uskomme Swecolla, että teknisen ja kaupallisen asiantuntemuksen yhdistäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin heti hankkeen alkumetreillä tuottaa lisäarvoa hankkeelle, käyttäjille ja sijoittajille. Otamme vastuun kokonaisvaltaisesta hankeohjauksesta ja yhdistämme parhaat osaajat ja ratkaisut. Tuomme liiketoiminnallista ymmärrystä investointiin jo alkumetreillä. Näin varmistamme, että hankkeessa huomioidaan pitkän tähtäimen kaupallinen vaikuttavuus. Jotta vastuut ovat selkeät, tarjoamme palvelua yhdeltä luukulta.

Ole yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.