0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kuvaus

Helsinki-Vantaan terminaali 2:n laajennus

Toimeksianto

Projektin riippumaton kustannustarkastus ja riskitason arviointi Monte Carlo -menetelmällä

Asiakas

Finavia

Laajuus

noin 144 000 brm² (laajennus noin 40 000 brm², pysäköinti noin 66 000 brm²)

Riippumaton kustannustarkastus tuo läpinäkyvyyttä Helsinki-Vantaan laajennushankkeen budjetointiin

Helsinki-Vantaan lentoaseman terminaali 2:n laajennus- ja muutostyöt toteutetaan laajassa allianssihankkeessa. Swecon toteuttama riippumaton kustannustarkastus sisälsi kustannusarvion luotettavuuden analyysin Monte Carlo -menetelmällä.

Terminaali 2:n laajennus on osa Finavian vuonna 2013 aloittamaa yli miljardin euron kehitysohjelmaa. ”Tavoitteena on lisätä kapasiteettiä ja tiloja kasvavia matkustajamääriä varten”, kertoo Finavian projektipäällikkö Tuomo Lindstedt. Kehitysohjelman tavoitteena on kasvaa vastuullisesti ja tarjota lisääntyville matkustajamäärille lentoasema, joka on palvelutasoltaan ja asiakaskokemukseltaan yksi maailman parhaista. 

Terminaali 2:n noin 400 miljoonan euron laajennushanke toteutetaan keskellä toiminnassa olevaa lentoasemaa. ”Helsinki-Vantaa on mahdollisesti yksi Suomen haastavimmista rakennuspaikoista”, toteaa Swecon kustannusohjauksen asiantuntija Timo Nurro. ”Sijainti on logistisesti haastava, ja turvallisuusvaatimukset ovat poikkeuksellisen tiukat.” 

Laajennushankkeessa rakennetaan muun muassa terminaali 2:n laajennusosa, joka sisältää uudet lähtö- ja tuloaulat, turvatarkastusalueen ja pysäköintitalon. Lisäksi olemassa olevaa terminaalia muokataan ja kentältä tehdään uusi kulkuyhteys kehäradalle. ”Kaukoliikenteen matkustajamäärien kasvu heijastuu myös Schengen-liikenteen matkustajamääriin, ja siksi tässä projektissa laajennetaan nykyisen T2:n Schengen-alueita”, Lindstedt sanoo. 

Puolueeton tarkastus luo läpinäkyvyyttä kustannuksiin

Swecon kustannusohjauksen asiantuntijat toteuttivat allianssihankkeen riippumattoman kustannustarkastuksen. ”Sweco on puitesopimuskumppanimme, josta meillä on hyvät aikaisemmat kokemukset”, Lindstedt sanoo. ”Halusimme varmistaa, että saamme tälläkin kertaa uniikista rakennusprojektistamme tarkkaa kustannustietoa.” 

Puolueettomana tarkastajana Swecon asiantuntijat eivät osallistuneet allianssiryhmän työskentelyyn. ”Toimimme ainoastaan tarkastajana, kommentoijana ja kustannusparraajana”, Nurro kiteyttää. Tarkastuksella tavoitellaankin kustannusarvion läpinäkyvyyttä. ”Varmistamme, että kustannusarvio on oikeantasoinen, luotettava ja avoimesti kaikkien tiedossa.” 

Myös Finavian Tuomo Lindstedt painottaa uskottavien laskelmien merkitystä. ”Luotettava kustannusarvio edesauttaa päätöksentekoa ja luo ymmärrystä operatiivisen toiminnan ja päätöksenteon välille. Neutraali raportti kustannuksista antaa myös kaikille tasavertaiset lähtökohdat ja varman selkänojan.” 

Epävarmuusanalyysi toteutettiin Monte Carlo -menetelmällä

Hankkeen kustannusennusteen epävarmuudet ja riskit analysoitiin Monte Carlo -menetelmällä, joka on rakennusalan käytetyin simulaatiomenetelmä. 

”Allianssihankkeissa kustannusriskit jaetaan, ja siksi on tärkeää saavuttaa yhteisymmärrys riskien suuruudesta”, toteaa menetelmän asiantuntija Charlott Hurmerinta Swecolta. Menetelmässä kustannusennustetta analysoidaan yhdessä allianssiryhmän avainhenkilöiden kanssa. ”Kun kaikki ymmärtävät hankkeen riskit, niitä voidaan myös hallita paremmin.” 

Lindstedt on tyytyväinen kustannusennusteen riskiarvioon. ”Riskejä ei tarvinnut arvioida selkärankatuntumalla, vaan sovimme yhdessä eri laskentarivien vaihteluvälit ja riskiluokan.” 

Monikäyttöistä menetelmää hyödynnetään muissakin kuin allianssihankkeissa. ”Monte Carlosta on hyötyä muun muassa teollisuusinvestointien vaihtoehtojen vertailussa, kun halutaan tietää, paljonko loppukustannus sisältää epävarmuutta”, Hurmerinta sanoo. Hän on ollut kehittämässä menetelmän käyttöä Suomessa jo puoli vuosikymmentä. ”Etenkin julkiset toimijat ovat yhä halukkaampia parantamaan Monte Carlolla kustannusennusteiden luotettavuutta.” 

Kuva: Finavia Oyj

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.