0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projekti

Sähkölämmitettyjen lasien vaikutukset lämpöolosuhteisiin

Vuosi

2019-2021

Kestävät ratkaisut

Selvitys sähkölämmitettyjen lasien vaikutuksista lämpöviihtyisyyteen, energiankulutukseen ja hiilijalanjälkeen, sis. virtauslaskenta sekä energia- ja hiilijalanjälkilaskenta sekä suunnitteluohje.

Affordable and clean energy
Climate action

Finnglassin ikkunat parantavat lämpöolosuhteiden ja hiilipäästöjen hallintaa

Kotimainen lasitusratkaisujen asiantuntija Finnglass haluaa kehittää tuotantonsa vastuullisuutta ja arvioida siksi myös tuotteidensa vaikutuksia rakennuksen lämpöolosuhteisiin ja hiilijalanjälkeen. Tietoa koottiin Swecon energia-, hiilijalanjälki- ja virtauslaskennalla.

Finnglass on kotimainen sähkölämmitteisten lasien asiantuntija, jolla on aktiivisista lasitusratkaisuista lähes 40 vuoden kokemus. Tärkein arvo on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen. ”Asiakkaiden ymmärtäminen on meille tärkeää, koska esimerkiksi toimitiloissa myydään nykyään työskentelyolosuhdetta, ei vain neliöitä”, kertoo Finnglassin toimitusjohtaja Timo Saukko. Lämpöolosuhteet vaikuttavat ratkaisevasti tilan käyttäjien tyytyväisyyteen. ”Tutkimusten mukaan käyttäjät reklamoivat eniten siitä, jos tilassa on liian kylmä tai kuuma.”

Vastuullinen toimittaja vaikuttaa asiakkaidensa hiilijalanjälkeen

Vastuullisuus on Finnglassille tapa toimia, ja kaikki lasinjalostukseen liittyvät tuotantoprosessit ovat jo hiilineutraaleja. ”Käytämme ainoastaan uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää sähköä ja omien tuotantoprosessiemme hukkalämpöjä”, Saukko kertoo. Finnglass halusikin ottaa selvää myös sähkölämmitettyjen lasien vaikutuksista rakennuksen lämpöolosuhteisiin ja hiilijalanjälkeen. ”Haluamme esittää asiakkaillemme tutkitusti toimivia ratkaisuja.”

Swecon puolueettomat asiantuntijat tutkivat sähkölämmitettyjen lasien energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä kolmessa eri lämmitystapauksessa. ”Yhdistimme Finnglassin lasit lattialämmitykseen, lattiaan upotettuihin puhallinkonvektoreihin ja lattian pintaan asennettuihin konvektoreihin”, kertoo Swecon energia- ja hiilijalanjälkilaskennan asiantuntija Kari Nöjd. Sen jälkeen vertailtiin lattialämmityksen ja sähkölämmitettyjen lasien vaikutusta tilan lämpötilajakaumaan ja lämpöviihtyisyyteen.

CFD-laskenta simuloi sisäilmasto-olosuhteita luotettavasti

Tutkimusmenetelminä käytettiin energia- ja olosuhdesimulointeja, hiilijalanjälkilaskentaa sekä vaativaa virtauslaskentaa (CFD). ”CFD-laskenta vaatii supertietokoneita ja erikoisosaamista, koska laskennan luotettavuus riippuu täysin asiantuntijan taidoista”, Timo Saukko korostaa. ”Swecolla CFD- ja hiilijalanjälkilaskennan osaaminen on todella korkealla tasolla.”

Swecon virtauslaskennan johtavan asiantuntijan Eero Kokkosen mukaan lämpö-olosuhteiden ja lämpöviihtyisyyden takaaminen hiemankin monimutkaisempien tilojen suunnittelussa on erittäin haastavaa ilman CFD-laskentaa. ”Lämpöviihtyisyyteen vaikuttaa lämpötilan lisäksi ilman virtausnopeus ja turbulenttisuus”, hän kertoo. Esimerkiksi vedon tunne syntyy kokonaisuudesta, johon vaikuttaa tilan geometria, ikkunat sekä IV-järjestelmän päätelaitteet ja niiden sijainnit.

Usein sisäilmaston suunnittelussa käytetään keskiarvoja. Koko tilan keskilämpötila voi kuitenkin kuvata lämpöolosuhteita huonosti esimerkiksi korkeiden ikkunoiden lähellä. ”Suunnittelussa ei pitäisi tyytyä siihen, että tila on keskimäärin hyvä. Olosuhteiden pitää olla hyvät koko oleskelualueella”, Kokkonen korostaa.

Laskelmien mukaan yksin lattialämmitys ei pysty varmistamaan tilan lämpöviihtyisyyttä kylminä päivinä. Ikkunoiden koolla, määrällä ja pintalämpötilalla on merkittävä vaikutus. ”Jos ikkunalasin pintalämpötila laskee yhdenkin asteen huonelämpötilan alapuolelle, ikkunan lähettyvillä voi tuntua epämiellyttävää vetoa”, Kokkonen sanoo. Sähkölämmitteiset lasit parantavat käyttäjien kokemusta ja tilan toimivuutta. Lisäksi lasijulkisivun eteen ei tarvitse rakentaa arkkitehtuuria häiritseviä pattereita tai konvektoreita. ”Se parantaa myös tilankäytön tehokkuutta.”

Mahdollisuus hiilijalanjäljen optimointiin

Selvityksen perusteella sähkölämmitetyillä laseilla on mahdollista täyttää uudisrakentamisen E-lukuvaatimukset. Lisäksi laseilla voidaan optimoida lämmityskustannuksia ja hiilipäästöjä.

”Sähkölämmitteisten lasien käyttöä on helppo ohjata, jolloin laseja lämmitetään vain silloin, kun esimerkiksi hotellihuoneessa tai maisemaravintolassa on ihmisiä”, Nöjd toteaa. ”Kun sähkölämmitteisiä ikkunoita käytetään tarpeenmukaisesti vaikkapa maalämpöjärjestelmän rinnalla, niillä voidaan saavuttaa alhaisempi hiilijalanjälki kuin yksin kaukolämmöllä.”

Lopuksi Swecon asiantuntijat laativat suunnitteluohjeen, joka auttaa arkkitehti-, LVI- ja sähkösuunnittelijoita huomioimaan sähkölämmitteisten lasien ominaisuudet. ”Jokainen suunnittelija haluaa suunnitella rakennuksia, jotka täyttävät korkeat sisäilma- ja vähähiilisyysvaatimukset. Meille on tärkeää tuottaa heille siihen tietoa”, Saukko sanoo.