0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Flamingon hotellilaajennus rakentui tarkan tietomallin avustuksella

Kuvaus

Flamingon hotellilaajennus

Asiakas

Hotelli Break Sokos Hotel Flamingo

Toimeksianto

Rakennesuunnittelu ja tietomallikoordinointi

Flamingon hotellilaajennus rakentui tarkan tietomallin avustuksella

Flamingo on Suomen suurin sisävesipuisto ja mittava viihdekeskus, jossa liikkuu paljon ihmisiä ja kauempaakin tulleita matkailijoita. Hotelli Break Sokos Hotel Flamingo vastasi laajenevaan kysyntään teräsrunkoisella uudisrakennuksella, johon tuli 232 uutta huonetta. Sweco vastasi laajennuksen rakennesuunnittelusta sekä tietomallikoordinoinnista.

Hotellin laajennus vastaa alueen kehitystarpeisiin ja vahvistaa Flamingon asemaa entisestään viihtymisen keskuksena. Siiven muotoinen, kirkkaanpunainen ja upean näköinen hotellirakennus on pinta-alaltaan noin 9 700 kerrosneliömetriä, siis Suomen suurin hotelli.

Rakennuksessa mielenkiintoista ja haastavaa on sen muoto. Rakennus on koko matkaltaan kaareva ja kapenee itään päin koko matkaltaan päätyen pyöreään porrastorniin.

Tilankäyttöön muuntojoustavuutta

Rakennuksen hotellikerrosten runko tehtiin toimintaa ja rakennukseen  tilankäytön tehokkuutta ja muuntojoustavuutta hyvin tukevalla teräspilari-teräspalkki-ontelolaatta -rakenteella. Näin rakennukseen saatiin kevyet väliseinät, joita voi muunnella helposti.

Kohde oli alun perin suunniteltu WQ-palkeilla. Teräsrunkotoimittaja Peikko laati tarjousvaiheessa tilaajan toimittamien lähtötietojen perusteella vaihtoehtosuunnitelman Deltapalkeilla. Peikon saatua urakan, se laati lähtötietojen perusteella palkkien lopullisen mitoituksen ja konepajasuunnitelmat. Pilari-palkki liitokset suunniteltiin Swecolla.

”Pääosa rakennusmassasta on nostettu ylös, yläkerroksiin nähden harvennetun pilariruudukon ja jäykistävien seinärakenteiden varaan tehdyn paikalla valetun massiivisen laattapalkiston päälle. Laattapalkisto toimii eräänlaisena kuormia siirtävänä sillankansi-rakenteena. Tämän rakenteen päältä lähtevät liittopilarit, joiden varassa ontelolaattojen paksuiset Deltabeamit ovat. Kaarevat muodot saadaan pääosin suorien palkkien valumuoteilla, mikä oli yksi nimenomaan Deltabeamia suosiva seikka. Julkisivut tuetaan sitten palkkeihin. Perusidea oli, että palkkeihin ei tule korotettuja leukoja, jolloin tilaa on korkeussuunnassa enemmän ja talotekniikan veto on helpompaa”, kertoo kohteen rakenteen teräsrakenteiden suunnittelusta Swecolla vastaava Ville Tarvainen.

Tietomalli yhdistää toimijat ja tehostaa suunnittelua ja rakentamista

Useiden toimijoiden työskentelyä yhteisessä mallissa hyödynnetään rakentamisessa yhä enemmän. Malli tehostaa ja nopeuttaa yhteistyötä. ”Kohteessa käytettiin Teklan Model Sharing toimintoa, jolloin varsinainen malli on pilvipalvelimella ja eri käyttäjät liittyvät palvelimella olevaan malliin. Tässä hankkeessa sekä Swecon että Peikon mallintajat toimivat yhdessä mallissa, jolloin tiedonsiirto on vaivatonta ja helpottaa yhteensovitusta ja tarkastamista”, jatkaa Tarvainen.

Peikolla ollaan tietomallista samaa mieltä. ”Deltabeam-suunnittelun teimme tietomallintamalla Swecon kanssa samassa mallissa toimien. Tämä tuntuu mahtavalta, koska näemme koko ajan, miten suunnittelu etenee ja mitä muutoksia tarvitaan ja tehdään”, lisää Peikon projektiasiantuntija Elina Hietanen.

Break Sokos Hotel Flamingo on Suomen suurin hotelli 539 huoneella. Hotellilaajennus valmistui vuoden 2018 lopulla.