0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Harjavallan karttapalveluja on kehitetty yhdessä yli 30 vuotta

Harjavallan karttapalveluja on kehitetty yhdessä yli 30 vuotta

Harjavallan kaupungin ja Swecon yhteistyö alkoi jo 1990-luvun alussa, ja vuosituhannen vaihteessa kaupungille luotiin ensimmäinen selainpohjainen karttapalvelu. Viimeisin uudistus on palvelun siirto uudelle palvelimelle ja samalla mobiilikäytettävyyden parantaminen.

Harjavallan kaupunki aloitti yhteistyön Swecoon nykyisin kuuluvan Airixin kanssa jo vuonna 1992, ja ensimmäinen selainpohjainen karttapalvelu otettiin käyttöön vuosituhannen vaihteessa. Asema-, yleis- ja rakennuskaavat lisättiin palveluun vuonna 2004. Hyvien kokemusten ansiosta karttapalvelun vaihtaminen toiseen ei ole tullut kaupungingeodeetti Jari Prehtille edes mieleen. ”Tuotteessa ovat ne ominaisuudet, joita tarvitsemme, ja saamme apua ja koulutusta aina nopeasti ja sujuvasti.”

Karttapalvelu tarjoaa kuntalaisille arvokasta tietoa

Karttapalveluun on koottu niin kuntalaisten kuin kaupungin viranomaisten arvostamaa tietoa, ja kokonaisuutta myös kehitetään jatkuvasti. ”Alkuun opaskartta oli tärkeä apu ihan kaupungissa suunnistamiseen”, Prehti kertoo. ”Nykyään karttapalvelun tärkein anti ovat kunnan julkiset palvelut, kuten myytävät tontit ja tulevasta maankäytöstä kertovat kaavat.”

Karttapalvelussa näkyvät visuaalisesti esimerkiksi kaupungin terveyspalvelut ja virkistysalueet sekä vesihuollon toiminta-alueet. ”Sisään kirjautumisen kautta kunnan viranomaiset pääsevät näkemään myös kunnan omistamat maa-alueet ja kiinteistöt sekä johtokartan”, kertoo Swecon suunnittelupäällikkö Jouko Pääkkölä.

”Nykyään karttapalvelun tärkein anti ovat kunnan julkiset palvelut, kuten myytävät tontit ja tulevasta maankäytöstä kertovat kaavat.”

Uudistunut karttapalvelu toimii mobiilisti

Vuonna 2021 Harjavallan karttapalvelu siirrettiin uudelle palvelimelle ensimmäisten asiakkaiden joukossa. Samalla Prehti ja muut Harjavallan kaupungin edustajat pääsivät kertomaan muutostoiveitaan, ja Swecon asiantuntijat saivat arvokkaita vinkkejä karttapalvelun kehittämiseen.

”Ehdotuksemme otettiin todella hyvin huomioon, ja uudessa palvelussa on esimerkiksi aikaisempaa enemmän erilaisia karttatasoja”, Prehti sanoo. Lisäksi karttapalvelu toimii nyt myös mobiilisti älypuhelimella.

Yksi palvelinuudistuksen tavoitteista oli vähentää tausta-aineistojen käsittelyssä tarvittavaa käsityötä ja lisätä automaatiota. Sen ansiosta yhä useampia tietoja saadaan päivitettyä palveluun eri lähteistä automaattisesti rajapintojen kautta. Tällaisia ovat muun muassa Suomen ympäristökeskuksen aineistot ja Maanmittauslaitoksen maastotietokanta.

Automaatio näkyy myös karttapalvelun käyttäjille. Kaupungin viranomaiset pystyvät päivittämään palvelun tietoja itsenäisesti. ”Voimme esimerkiksi lisätä myytäviin tontteihin kuvia ja muita ominaisuustietoja ilman, että muutokset pitää tehdä ylläpidon kautta”, Prehti kertoo.

Harjavallasta löytyykin jo paljon karttapalveluihin liittyvää osaamista ja tietotaitoa. ”Se helpottaa karttapalvelujen kehittämistä ja kaikkea yhteistyötä”, Pääkkölä kertoo tyytyväisenä.

Tällä hetkellä Harjavallan karttapalvelun perusominaisuudet ovat kohdallaan, ja kehitystyössä keskitytään digikaavaan liittyvien ominaisuuksien hienosäätöön. ”Niiden ansiosta karttapalvelun käyttäjät pääsevät kiinni yhä tarkempiin tonttitietoihin, kuten tonttien pinta-aloihin”, Pääkkölä sanoo. Myös kaavamääräykset näkyvät pian kaikissa kortteleissa. ”Pyrimme jatkossakin reagoimaan asiakkaan muutos- ja kehitystarpeisiin nopeasti, ihan niin kuin tähänkin asti.”

Kuva: Harjavallan kaupunki