0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Hiilineutraalin kaupungin edelläkävijä – Raide-Jokeri

Kuvaus

Raide-Jokeri

Tilaaja

Helsingin ja Espoon kaupungit sekä HKL

Toimeksianto

Ratasuunnittelu

Responsible consumption and production

Hiilineutraalin kaupungin edelläkävijä – Raide-Jokeri

Raide-Jokeri-projektissa suunniteltiin ja rakennettiin Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille 25 kilometriä pitkä pikaraitiotie. Se korvaa pääkaupunkiseudun vilkkaimmin liikennöidyn runkobussilinjan 550 ja kuljettaa kerralla jopa yli kaksinkertaisen määrän matkustajia sujuvammin ja pienemmillä päästöillä. Pikaraitiolinjan 15 liikennöinti Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä alkaa lokakuussa 2023, noin 8 kuukautta alkuperäistä tavoitetta aikaisemmin.

Raide-Jokerin tilaajina olivat Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy sekä Helsingin ja Espoon kaupungit. Projekti toteutettiin allianssimallilla, jossa tilaaja, suunnittelijat ja rakentajat integroitiin yhteiseksi organisaatioksi. Allianssi aloitti toimintansa väli- ja kehitysvaiheilla syksyllä 2017, ja raitiotien rakennustyöt alkoivat kesäkuussa 2019. Toteutusvaihe päättyi elokuussa 2023, jolloin hanke luovutettiin tilaajille ja allianssi siirtyi viisi vuotta kestävälle jälkivastuuajalle.

Allianssi on kaupunkirakentamisen yhteispeliä

Kun rakennettiin 25 kilometrin mittaista pikaraitiolinjaa keskelle vilkkaasti liikennöityä kaupunkia, tarvittiin toimivaa yhteistyötä ja huolellista suunnittelua. Tiukka aikataulu vaati kommunikointia sekä mahdollisimman kustannustehokkaita ja helposti rakennettavia raidesuunnitelmia. Swecon asiantuntijat vastasivat hankkeessa koko hankkeen sähköratasuunnittelusta, teknisten järjestelmien suunnittelusta sekä suunnittelun ohjauksesta, rata-, katu- ja kunnallistekniikan suunnittelusta kahdella suunnittelulohkolla, joiden alue ylsi Oulunkylästä Viikkiin. Siihen kuuluivat myös Roihupellossa sijaitsevat bussivarikko ja raitiovaunuvarikko.

Edelläkävijän polku on mutkikas ja täynnä uudenlaisia haasteita. Raide-Jokeri on valmistuessaan pääkaupunkiseudun ensimmäinen ja Tampereen Ratikan jälkeen Suomen toinen pikaraitiotie. Raide-Jokeri toteutettiin allianssina, sillä laaja hanke vaati usean tahon tiivistä yhteistyötä ja uusien toimintatapojen kehittämistä. Yhtenäisen, kaupunkikuvallisesti laadukkaan raitiotiejärjestelmän suunnittelu vaati loputtoman määrän yhteensovitusta, neuvotteluja, kovaa suunnittelutyötä sekä erinomaista projektinjohtoa. Projektin haasteista ja etenemisestä keskusteltiin yhteisen pöydän ääressä, yhteisissä tiloissa. Sweco vastasi myös koko hankkeen riskienhallinnan prosessista, jonka merkitys korostui, kun hankkeen aikana kohdattiin niin pandemian kuin sodan vaikutuksia

Kaupunkiympäristö haastaa rakentamista

Kaupunkimiljöössä kulkeva pikaraitiotie oli swecolaisille monella tapaa ainutlaatuinen projekti, eikä ratikkaa olisi saatu kiskoille ilman suunnittelijoiden laaja-alaista sähköradan, teknisten järjestelmien, ratasuunnittelun tai katusuunnittelun osaamista. Kaupunkimiljöö, liikenteen poikkeusjärjestelyt, aikataulu ja resurssit haastoivat paikoittain niin suunnittelijoita kuin rakentajiakin. Tekijät kuitenkin tiedostivat, että nyt ollaan tekemässä jotain tärkeää ja suurta.

– Raide-Jokeri toimii suunnannäyttäjänä tulevaisuuden raiderakentamiselle. Tässä hankkeessa loimme paljon uutta ohjeistusta tuleville pikaraitiotiehankkeillekin, kertoo Swecolla raitiotiesuunnittelun tiimipäällikkönä toimiva Outi Toivonen.

Raide-Jokeria suunniteltiin ja rakennettiin yhtä aikaa koko 25 kilometrin mittaisen linjan matkalla, joten kokonaisuuden piti toimia saumattomasti. Suunnitteluun kuului myös sen varmistaminen, että liikenne sujuu pääkaupunkiseudulla Raide-Jokerin rakentamisen aikana. Työmaa-alueen, poikkeusreittien sekä muiden liikennejärjestelyjen muodostama palapeli vaati suunnittelijoilta huolellista otetta ja nopeaa reagointia.

Kaupunkiympäristössä toimimisessa on omat ainutlaatuiset piirteensä. Esimerkiksi Viikissä on yliopiston tutkimuslaboratorioita ja yksityisiä laboratorioita, joiden laitteet ovat erityisen herkkiä tärinälle. Siksi suunnittelijoiden piti keksiä, miten rata saadaan rakennettua siten, ettei laboratoriolle koidu työmaasta tai Raide-Jokerin liikennöinnistä kohtuutonta haittaa.

– Kaikki osapuolet joutuivat venymään ja pääsivät oppimaan uutta. Juuri se on ollut hienoa – olemme haastaneet itseämme suunnittelijoina ja kasvaneet yhteistoiminnalliseen tekemiseen. Varmasti kaikki Swecon raidejokerilaiset ovat todella ylpeitä, että ovat olleet osa näin hienoa projektia, Helsingin Väylät ja alueet -osaston tiimipäällikkönä toimiva Erika Mäisti-Hämäläinen toteaa.

Ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin

Kun rakennetaan tulevaisuuden kaupunkia, täytyy ottaa huomioon myös tulevaisuuden tarpeet. Pääkaupunkiseudun väkiluku kasvaa jatkuvasti, eikä ruuhkainen bussi olisi pystynyt kuljettamaan kasvavia matkustajamääriä enää kauaa. Raide-Jokerin reitin varteen nousee koko ajan uusia asuintaloja ja toimistorakennuksia. Toimiva joukkoliikenne mahdollistaa täydennysrakentamisen laajemmalle alueelle.

Nyt kun hiilineutraalin kaupungin edelläkävijä on valmis, jatkuu pikaraitioteiden rakentaminen muualla. Sweco on mukana myös pääkaupunkiseudun muissa pikaratikkahankkeissa Kruunusillat-allianssissa, Kalasatamasta Pasilaan -hankeen Sörkan spora -allianssissa sekä Tampereella Raitiotieallianssissa sekä uudessa Pirkkala–Linnainmaa-allianssissa. Raiderakentaminen on ehdottomasti tulevaisuuden ala, ja swecolaiset ovat ylpeitä saadessaan olla mukana suunnittelemassa yhä toimivampaa ja kestävämpää joukkoliikennettä.

Kuva: Raide-Jokeri

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.