0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kaarikuja 5 linjasaneeraus

Tutut yhteistyökumppanit toivat Kaarikuja 5:n linjasaneeraukseen synergiaetuja

Asunto-osakeyhtiö Kaarikuja 5 on yksi Kontulan ostoskeskuksen läheisyydessä sijaitsevista 60-luvun asuinkerrostaloista. Sweco toteutti taloyhtiön linjasaneerauksen suunnittelun, projektinjohdon ja valvonnan ennestään tuttujen yhteistyökumppanien kanssa.

As Oy Kaarikuja 5 on valmistunut vuonna 1967, kuten moni samalla tiellä sijaitsevista asuinkerrostaloista. Yli 50-vuotias, 8-kerroksinen ja 144 asuntoa sisältävä taloyhtiö tilasi Swecolta putkiremontin hanke- ja toteutussuunnittelun sekä projektinjohdon ja valvonnan.

”Meille on tärkeää, että koko tiimi on ajatuksella mukana projektissa, sitä tehdään yhdessä”, kertoo taloyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja Marko Ivanoff. Ison suunnittelutalon edut näkyivät linjasaneerauksen aikana. ”Swecon toimintaa kuvaa hyvin asiakaslähtöisyys, vaivattomuus, asiantuntevuus ja tavoitettavuus. Saimme aina vastauksen kysymyksiimme.”

Myös kohteen isännöitsijä Aki Hahle Kontulan Huolto Oy:stä korostaa, että suunnittelijoiden ammattitaito on onnistuneen putkiremontin tärkeimpiä edellytyksiä. Suunnittelijoiden ja projektinjohdon tehtävänä on toimia taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän kumppaneina. ”Silloin kerrotaan avoimesti myös ongelmakohdat ja etsitään niihin yhdessä ratkaisut.”

Kaarikujalla ainoa suurempi mutka matkassa sattui toteutussuunnittelun alussa, kun tonttivesijohto hajosi. ”Reagoimme tilanteeseen nopeasti ja uusimme tonttiliitännät ja pihajohdot erillisessä urakassa ennen putkiremontin alkua”, kertoo Swecon pääsuunnittelija Dennis Murto.

Swecon asiantuntijat selvittivät myös lisärakentamisen mahdollisuudet taloyhtiön vuokratontilla. ”Kustannuspaineet ovat monessa taloyhtiössä kovat, joten helpotusta pyritään löytämään tiivistämällä rakentamista ja luovuttamalla osa tontista täydennysrakentamiseen”, Murto toteaa.

Tavallinen putkiremontti säästää energiaa 5–10 %

Linjasaneerauksen sisällön suunnittelussa kuunneltiin tarkasti taloyhtiön toiveita ja toteutettiin pieniä muutostöitä tarpeen mukaan. Asukkaiden viihtymistä parannettiin muun muassa lisäämällä pyörien ja koirien pesupisteitä sekä pintaremontoimalla porrashuoneet.

”Valitsimme nykyaikaisia mutta taloyhtiön henkeen sopivia ratkaisuja”, Murto sanoo. Lisäksi kaikki neljä saunaosastoa peruskorjattiin ja talouskellarien määrää pienennettiin, mikä vaikuttaa taloyhtiön energiatehokkuuteen. Energiaa säästyykin ihan tavallisessa putkiremontissa. ”LVI- ja sähkötekniikan sekä vesikalusteiden modernisointi säästää energiaa 5–10 prosenttia.”

Taloyhtiö oli tyytyväinen siihen, että kokonaiskustannukset pysyivät kurissa ja säästöjäkin syntyi. ”Tärkeintä on kuitenkin rehellisyys kautta linjan”, Ivanoff korostaa. ”Saimme suunnittelijoilta järkeviä ja tarvittaessa rohkeitakin ehdotuksia. Se, mitä luvattiin, myös tehtiin.”

Kaarikujan linjasaneerauksia on tehty tutulla porukalla

Sweco, Kontulan Huolto ja urakoitsija LVI-Trio toteuttivat samoihin aikoihin myös Kaarikuja 1:n linjasaneerauksen. Saman asuinalueen hankkeet toivatkin synergiaetuja. ”Kun linjasaneerauksia toteutetaan samalla porukalla, toimintatavat ovat tutut puolin ja toisin. Kanssakäyminen on todella helppoa”, Murto toteaa.

”Kaarikujalla voisi puhua jopa yhteishankkeista tai ainakin toimivasta yhteistyömallista!” Hahle lisää. Hänen mielestään kokonaisuudet pysyivät poikkeuksellisen hyvin hallinnassa. ”Paras lopputulos saavutetaan, kun asioita tehdään alusta lähtien yhdessä. Linjasaneerauksenhan toteuttavat aina ihmiset, eivät koneet.”

Hahle korostaa myös onnistuneiden henkilövalintojen merkitystä. ”Linjasaneeraukseen on tärkeää saada mukaan hyvä projektipäällikkö, valvojat ja työmaamestari. Kaarikujalla olen ollut todella tyytyväinen myös siihen, millä tavalla Swecon valvonta ja projektinjohto ovat raportoineet hankkeen etenemisestä taloyhtiölle.”

”Olemme taloyhtiönä ja asukkaina todella tyytyväisiä koko projektin hallintaan ja kumppanuuteen!” Ivanoff toteaa.

 

”Swecon toimintaa kuvaa hyvin asiakaslähtöisyys, vaivattomuus, asiantuntevuus ja tavoitettavuus. Olemme taloyhtiönä ja asukkaina todella tyytyväisiä koko projektin hallintaan ja kumppanuuteen!”
MARKO IVANOFF, AS OY KAARIKUJA 5
”Olen ollut todella tyytyväinen siihen, millä tavalla valvonta ja projektinjohto ovat raportoineet hankkeen etenemisestä taloyhtiölle.”
AKI HAHLE, KONTULAN HUOLTO OY