0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projekti

Kalajoen keskuspuhdistamon laajennus

Asiakas

Vesikolmio Oy

Kestävät ratkaisut

Hanke parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisää jätevesien ravinnekierrätystä

Affordable and clean energy
Responsible consumption and production

Kalajoen keskuspuhdistamon laajennus parantaa energiatehokkuutta

Keskuspuhdistamon hanke parantaa energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisää jätevesien ravinnekierrätystä. Investointi on iso askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Tehostetun jäteveden käsittelyn jälkeen vesi lasketaan Kalajoen sijasta mereen.

”Tämä merkittävä investointi merkitsee isoa askelta kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta Kalajokilaaksossa. Hankkeella on myös positiiviset työllisyysvaikutukset. Energiatehokkuutta parantaa esimerkiksi lämmön talteenotto, jolla täydennetään osa Kalajokilaakson keskuspuhdistamon energiantarpeesta”, Vesikolmio Oy:n toimitusjohtaja Risto Bergbacka kertoo. 

Sweco suunnitteli Kalajoen keskuspuhdistamon II-vaiheen laajennuksen. Vesikolmio Oy:n Kalajoen keskuspuhdistamossa käsitellään Kalajoen, Alavieskan, Sievin ja Ylivieskan jätevedet. Nykyistä laitosta laajennetaan ja mukaan verkostoon on myöhemmin tarkoitus lisätä lähikunnista myös Nivala ja Haapajärvi. Hankkeen myötä jätevedet keskitetään Kalajoen varrella moderniin laitokseen.  

Käsittelyprosessiltaan laitos on aktiivilietemenetelmään perustuva rinnakkaissaostuslaitos, jossa jälkikäsittelynä käytetään flotaatiota. Kasvavaa virtaamaa ja kuormitusta varten II-vaiheen laajennuksessa Kalajoen keskuspuhdistamolle lisätään ilmastusallaskapasiteettia muuttamalla tasausallas ilmastusallaskäyttöön.  

Lisäksi jälkiselkeytystä laajennetaan kahdella linjalla. Toimintavarmuutta parannetaan laajennuksen yhteydessä lisäämällä laitteita eri osaprosesseihin (mm. tulopumppaukseen ja välppäykseen). Näin turvataan poikkeustilanteissa jätevedenkäsittely ja ympäristölupaehtojen mukainen puhdistustulos. 

Laajennuksen yhteydessä laajennetaan myös keskuspuhdistamon oheistiloja rakentamalla varasto- ja huoltotilaa. 

”Vesikolmio Oy on käynnistänyt tämän merkittävän ympäristöinvestoinnin, jonka suunnittelijana on toiminut Sweco. Hanke on edennyt Swecon toimesta suunnitellusti ja tehokkaasti – suunnitteluosaaminen oli Vesikolmion näkökulmasta ammattitaitoista ja tilaajan vaatimukset huomioivaa”, sanoo Bergbacka.  

Kohde on suunniteltu tietomallintamalla. Swecon vesihuollossa on panostettu laitossuunnitteluun uusilla menetelmillä.

Asiantuntijamme tarjoavat vesihuollon kaikki elinkaaren palvelut maastotutkimuksista ja selvityksistä kilpailutuksiin saakka.