0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kalasataman plusenergiatalot

Kuvaus

Hanke on osa EU:n EXCESS-projektia

Yhteistyössä

Bassotalot, VTT ja Helsingin kaupunki

Toimeksianto

Energia- ja arkkitehtisuunnittelu

Vuosi

2020, rakentaminen alkanut alkuvuodesta 2021

Affordable and clean energy
Responsible consumption and production
Climate action

Onko pohjoisen Suomen ilmastoon mahdollista rakentaa kahdeksankerroksinen asuintalo, joka tuottaa vuoden aikana enemmän energiaa, kuin se kuluttaa? Tätä tutkitaan Helsingin Kalasatamassa, jonne nousee plusenergian pilottikohde.

Hanke toteuttaa EU:n komission Excess-tutkimus- ja kehitysprojektin tavoitteita. Projektissa rakennetaan neljä pilottikohdetta erilaisiin ilmasto-oloihin eri puolille Eurooppaa. Suomen lisäksi plusenergiatalot rakennetaan Belgiaan, Itävaltaan ja Espanjaan. Tavoitteena on osoittaa, että matalaenergiataloista voidaan siirtyä nolla- ja jopa plusenergiataloihin jo olemassa olevilla teknologioilla. 

Tämä on hyvin ajankohtainen ja tärkeä hanke matkalla kohti hiilineutraaliutta”, sanoo Swecon arkkitehti ja vastaava rakennussuunnittelijan Simo Anttilainen.

EXCESS-projekti rahoitetaan EU:n Horizon 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta. Suomessa rakennushanketta vetää Bassotalo. VTT on mukana tutkimusosapuolena. Yritysosapuolina mukana ovat GebwellMuovitech ja Tom Allen Senera. Hanke on myös osa Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa. 

Aurinkovoima ja maalämpö ratkaisevat  

Jokaisessa EXCESS-projektin maassa plusenergiatavoitteeseen pyritään hieman erilaisilla keinoilla. Suomessa energiatehokkuuden perustana on talotekniikka, sanoo Bassotalon Jukka Lehtonen. 

”Keskiössä ovat erittäin tehokas maalämpöjärjestelmä ja aurinkopaneelit sekä talotekniikan älykäs ohjaus”, Lehtonen kertoo. 

Swecon energiasuunnittelusta vastaavan asiantuntijan Joni Hilpisen mukaan Kalasatama on neljästä pilottikohteesta haastavin, sillä pohjoisen pimeinä ja kylminä talvina energiaa tarvitaan muihin kohteisiin verrattuna enemmän, mutta sitä tuottavaa auringonvaloa on vähemmän.  

Tavoitteeseen pääseminen riippuu pitkälti siitä, paljonko talon julkisivuun saadaan mahdutettua aurinkopaneeleita. Aurinkopaneeleita ei tule vain perinteiseen tapaan talon katolle, vaan myös esimerkiksi parvekekaiteisiin.

Rubikin kuutio ratkeaa hyvällä yhteistyöllä

EXCESS-projektissa on mukana kaikkiaan yli 21 toimijaa neljästä eri maasta. Pelkästään Suomessa mukana on iso tekijäjoukko. Sweco on vastannut Kalasataman kohteen suunnittelusta kokonaisvaltaisesti. Se, että yksi toimija vastaa kaikista suunnittelun osa-alueista, on projektissa ehdoton etu ja helpottaa esimerkiksi tiedonsiirtoa valtavasti.  

Isot kaupunkikohteet ovat kuin rubikin kuutioita ja mukana on paljon tahoja ja yhteensovitettavia toiveita. Suunnittelijoiden näkökulmasta suuri etu tulee myös siitä, että kaikki tekijät ovat samasta talosta. 

21

Hankkeessa on useita toimijoita

8

Hankkeessa mukana useita eri maita

2023

Kalasataman plusatalot valmistuvat

Tavoitteena monistettava konsepti

EXCESS-projekti käynnistyi syksyllä 2019, rakentaminen alkoi Kalasatamassa  2021 ja rakennus valmistuu kesällä 2023. VTT:n energia-asiantuntija Ismo Heimonen kertoo, että VTT kerää parin vuoden ajan mitattua dataa kaikista neljästä kohteesta eri puolilta Eurooppaa ja arvioi, kuinka energiatehokkuus toteutuu. 

Hän muistuttaa, että Kalasatama on pilottikohde, eikä tavoitetta plusenergiasta välttämättä saavuteta, vaikka siihen kaikin keinoin pyritäänkin. Vaikka plussan puolelle tässä hankkeessa ei päästäisi, voi se olla mahdollista esimerkiksi pienemmässä mittakaavassa.  EXCESS-projektin tavoite onkin paitsi osoittaa, että plusenergiarakentaminen on mahdollista, myös kehittää monistettava konsepti, jolla plusenergiatalon toimintamalli saadaan vakiotuotteeksi asuntorakentamiseen. 

Bassotalon Jukka Lehtonen komppaa, että plusenergiatason saavuttamisen sijaan tavoitteena onkin kehittää energiatehokkuuden osalta optimaalinen konsepti, jota voidaan käyttää pohjana tulevissa asuntohankkeissa. Emme ole tekemässä vain tätä yhtä hanketta, vaan monistettavaa konseptia, jota kehitetään edelleen. Pikkuhiljaa mennään kohti nollaa ja plussan puolelle, tiivistää Heimonen.