0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kouvolan Vesi selvitti laajan vesihuoltoverkostonsa saneeraustarpeet

Saneeraustarveanalyysi tukee Kouvolan Veden laajan vesi- ja viemäriverkoston kunnossapidon johtamista ja toimenpiteiden priorisointia. Swecon asiantuntijoiden toteuttaman analyysin tulokset yhdistettiin vesiyhtiön ennestään kattavaan verkkotietoaineistoon.

Kouvolan Vesi halusi selvittää Swecon vesihuollon asiantuntjoiden avulla laajan verkostonsa saneeraustarpeet tuleville vuosikymmenille. Varsinaisia haasteita toiminnassa ei vielä ollut, mutta kohteiden priorisointiin käytettyä laskentaa haluttiin monipuolistaa, jotta varat jaettaisiin eri saneerausinvestointeihin viisaasti.

”Tähän asti olemme valinneet saneerauskohteet putkien iän sekä vesijohtoverkon vuotojen ja viemäriverkoston tukosten perusteella. Nyt halusimme huomioida muutkin vaikuttavat tekijät”, kertoo Kouvolan Veden suunnittelupäällikkö Mikko Tiainen.

Kouvolan Vedellä on ollut tapana tallentaa tieto jokaisesta vuodosta ja tukoksesta yhtiön verkkotietojärjestelmään. ”Kouvolassa onkin toimittu esimerkillisesti, mikä antoi saneeraustarveanalyysille luotettavat ja kattavat lähtötiedot”, kiittelee Swecon vesihuollon omaisuudenhallinnan osastopäällikkö Jaana Pulkkinen. Hän kehuu yhtiön sitoutumista myös analyysiprojektiin. ”Se teki yhteistyöstä antoisaa ja varmisti hyvän lopputuloksen.”

Yli 1400 kilometriä vesijohtoja ja viemäreitä

Swecon toteuttama saneeraustarveanalyysi kattoi 1442 kilometriä vesijohtoja ja viemäreitä laajalla alueella, johon kuuluu vanhan Kouvolan lisäksi neljä kuntaliitoksessa kaupunkiin yhdistynyttä kuntaa. Verkostosta koottiin tietokoneanalyysiä varten kaikki mahdollinen tieto, joka voisi vaikuttaa putkien kuntoon ja saneerausten kriittisyyteen.

”Huomioimme kriittisyysindeksilaskennassa perinteisten putkien rakennus- ja materiaalitietojen lisäksi muun muassa putkirikkotiedot sekä vuotavuuteen ja sijaintiin liittyvät erityispiirteet”, Pulkkinen sanoo. Kohteen lähellä voi olla esimerkiksi terveysasema tai pohjavesialue, mikä vaikuttaa saneeraustöiden kiireellisyyteen.

Vuotavuus huomioitiin tilaajan jätevesiverkostostaan laatiman hydraulisen mallin perusteella, ja tilaajan pitkä kokemus auttoi määrittelemään eri materiaaleille oletetut käyttöiät. ”Käytimme apuna saneerauskustannusten laskennassa apuna myös edellisvuosien kustannuksia.

Saneeraustarve kilometreinä ja euroina

Lopputuloksena asiakas sai luotettavan arvion siitä, mikä on koko verkoston kannalta välttämätön vuotuinen saneerausmäärä kilometreinä ja euroina. ”Kunnossapitotietoihin pohjautuvan analyysin avulla saatiin selville myös rikkoutumiselle herkimmät materiaalit ja putkikoot”, Pulkkinen sanoo.

Värikoodatut tulokset esitettiin havainnollisesti kartalla. ”Minulla onkin suuri karttatuloste tuloksista esillä työhuoneeni seinällä”, Tiainen kertoo. Näppituntuma saneeraustarpeista sai analyysin kautta vahvistusta, mutta enää vastauksia ei tarvitse vetää hihasta. ”Lisäksi voimme tarkastella vesi- ja viemäriverkostojen tuloksia päällekkäin, mitä auttaa löytämään alueet, joissa on aika saneerata molempia.”

Pulkkinen korostaa, että analyysi on hyvä tapa saada talteen myös verkostoasiantuntijoiden hiljaista tietoa. ”Kouvolan Veden henkilöstöllä on valtavasti käytännön kokemusta. Sekin on nyt dokumentoitu osaksi analyysiä.”

Saneeraustarvetieto helpottaa hankkeiden suunnittelua

Tiaisen mukaan kaikkein arvokkainta oli saada saneeraustarvetieto osaksi vesiyhtiön muuta digitaalista verkkotietoaineistoa ja saneerausindeksien laskentaa. Tiedot tukevat muun muassa kunnossapidon resursointia ja yhteistyötä kaupungin kanssa.

”Parhaassa tapauksessa kaupungin katusaneeraushankkeet menevät yksiin meidän putkistojemme saneeraustarpeiden kanssa, mutta nyt pystymme kertomaan nopeasti ja numeerisesti, onko jokin suunnitteluhanke meille ajankohtainen vai ei.”

Laadukkaan tiedon kerääminen on tärkeää myös jatkossa, ja siksi Swecon asiantuntijat tekivät asiakkaalle yhteenvedon siitä, mistä asioista datan keräämistä kannattaa jatkaa.

”Meidän ja Swecon yhteistyö jatkuu myös saneerauskohteiden rakennussuunnittelussa. Onhan Sweco suunnittelussa meidän puitesopimuskumppanimme”, Tiainen kertoo.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.