0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Pätevä kustannus- ja määrälaskenta loi luottamusta helsinkiläiskiinteistön perusparannuksen toteutukseen

Pätevä kustannus- ja määrälaskenta loi luottamusta helsinkiläiskiinteistön perusparannuksen toteutukseen

Swecon asiantuntijat toteuttivat KOy Helsingin Uudenmaankatu 16–20:n perusparannushankkeen kustannus- ja määrälaskennan. Kokeneiden laskijoiden kustannusarvio loi laajaan allianssihankkeeseen luottamuksen ilmapiiriä.

Alun perin Sanoma Oy:n vuonna 1968 rakennuttaman toimisto- ja liikerakennuksen perusparannus käynnistyi kesällä 2019. Helsingin keskustassa sijaitsevan kiinteistön toimistotilat saneerataan kahdessa vaiheessa, liikehuoneistot tila kerrallaan.

”Projekti on edennyt aikataulussa ja budjetissa kehitysvaiheesta ensimmäiseen toteutusvaiheeseen, joka valmistuu kesällä 2021”, kertoo Uudenmaan Projektinjohtopalvelut Oy:n toimitusjohtaja Sami Koskela.

Peruskorjauksen lähtökohtana on parantaa toimistorakennuksen muuntojoustavuutta. ”Talo- ja rakennusteknisessä perusparannuksessa uusitaan kaikki tekniikka ja sisäpinnat sekä puretaan kevyet väliseinät”, kertoo laskentapäällikkö Tiina Kipinäinen Swecolta. Samalla uusitaan vesikatteen eristeet ja maanalaisiin pysäköintikerroksiin saadaan uusia sosiaalitiloja.

Laskennassa edettiin mallikerroksesta koko rakennukseen

Projektin erikoisuutena oli, että kustannus- ja määrälaskenta toteutettiin ensin rakennuksen 4. kerrokseen eli mallikerrokseen ja vasta myöhemmin koko rakennukseen. ”Kohteen suunnitelmat olivat niin hyvällä tasolla, ettei meidän tarvinnut arpoa mitään”, Kipinäinen kiittelee.

Kohteen määräluettelon hinnoittelussa hyödynnettiin Swecon hinnastoja. ”Hintatietoa on tarvittaessa säädettävä kohteen mukaan, ja silloin hyödynnämme nettiä ja tietokantoja, kyselemme tarviketoimittajilta ja tutkimme RATU-kortistoa”, kuvailee Swecon vanhempi kustannusasiantuntija Heikki Haveri omaa työsarkaansa. ”Esimerkiksi muottityöt ja niiden vaatimat materiaalit maksavat hinnastossa tietyn summan per neliö, mutta muottityön kokonaismäärä vaikuttaa yksikköhintaan.”

Laskennassa tarvitaan myös kokemusta. Usein kustannusarvioon lisätään myös määräluettelosta puuttuvia kustannuseriä. ”Uudenmaankadulla määräluettelon mukaista kustannusarviota täydennettiin talotekniikan hinta-arviolla”, Haveri kertoo.

Onnistunut laskenta rakentaa osapuolten välille luottamusta

Hankkeen projektinjohtaja Sami Koskelan mukaan kunnolla hoidettu kustannus- ja määrälaskenta luo hankkeeseen monia hyötyjä, joista tärkeintä on luottamuksen rakentaminen.

”Laskimme hankkeen kustannukset ensin itse ja tilasimme vertailevat laskelmat Swecolta. Näin saimme rakennettua allianssiryhmään luottamusta siihen, että kustannustavoitteet ovat kohdallaan”, Koskela sanoo. Laskelmat kävivät läpi tiukan seulan. ”Laskelmia arvioitiin myös omistajan, urakoitsijoiden, arkkitehdin ja TATE-suunnittelijoiden omissa organisaatioissa.”

Kustannusarvioiden loppusumma oli sama molemmissa laskennoissa. Vertailulla haluttiinkin pääasiassa löytää pieniä eroja. ”Meitä kiinnostivat eniten erot yksityiskohdissa, koska näin selvisi, mitä asioita meidän kannattaa katsoa vielä tarkemmin.”

Hyvin hoidettu kustannus- ja määrälaskenta on Koskelasta tehokas keino välttää vaikeuksia. ”Jos kustannuslaskenta epäonnistuu, hanke voi siirtyä luottamuspulan takia vuodella tai parilla. Pahimmassa tapauksessa virheet voivat olla miljoonia euroa!”

Koskela korostaakin, että kustannus- ja määrälaskijoiden kokemus on tilaajalle tärkeä lisäarvo. ”Kun laskijalla on laaja kokemus aiemmista hankkeista, hän ymmärtää, miten jokin asia tullaan toteuttamaan, vaikka piiruksissa ei olisi sitä vielä määritetty. Kokenut laskija osaa myös varata riittävästi aikaa, että ehtii laskelmien lisäksi käydä tehtyjä valintoja läpi tilaajan kanssa.”

Hyvä yhteishenki näkyi kaikissa vaiheissa

Allianssina toteutetun hankkeen yhteishenki on ollut alusta lähtien hyvä. ”Toimimme kaikki yhteisen rahakirstun vartioina ja olemme onnistuneet välttämään siiloutumista. Autamme toinen toisiamme yli tehtävä- ja korporaatiorajojen”, Koskela sanoo tyytyväisenä.

Eri osapuolet kokoontuivat saman pöydän ääreen jo ennen kustannus- ja määrälaskentaa. ”Varmistimme jo aloituskokouksessa, että laskemme määrät tavalla, joka hyödyttää pääurakoitsija Constia eniten”, Kipinäinen korostaa. Määrä- ja kustannuslaskennan erittelyt toteutettiin tilaajan toiveesta sekä kiinteistön eri lohkojen että kerrosten mukaan. ”Pyynnöt lisäerittelyistä ovat peruskorjaushankkeissa tavallisia, mutta nyt saimme kaiken kerralla kohdalleen. Asioista kannattaa sopia etukäteen!”

Hyvä yhteishenki on saanut aikaan myös konkreettisia tuloksia. ”Olemme päässeet laadullisesti suunniteltua parempaan lopputulokseen ja alhaisemmilla kustannuksilla”, Koskela sanoo.

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.