0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kymenlaakson keskussairaala

Projekti

Kymenlaakson keskussairaala (Kotka)

Asiakas

Carea-Sairaalat Oy (G- ja Af-osat) ja Kymsote Kiinteistöt Oy (Fa-, Fb- ja A-osat)

Laajuus

Kokonaisuuden laajuus bruttoneliöinä: yli 75 000brm²

Toimeksianto

pää- ja arkkitehtisuunnittelu

Vuosi

Arkkitehtisuunnittelua vuodesta 2014 asti

Arkkitehtuuri luo turvallisuutta ja lämpöä Kymenlaakson keskussairaalaan 

Swecon arkkitehdit ovat uudistaneet Kotkassa sijaitsevaa Kymenlaakson keskussairaalaa vuodesta 2014 asti. Muuttuneisiin tila- ja palvelutarpeisiin vastataan yhdessä käyttäjien kanssa. Tärkein tavoite on edistää potilaiden nopeaa paranemista ja henkilökunnan hyvinvointia.

Kymsote tarjoaa sosiaali- ja terveyspalveluja noin 163 000 kymenlaaksolaiselle. Swecon arkkitehdit ovat olleet mukana uudistamassa Kymenlaakson keskussairaalaa Kotkassa jo vuodesta 2014 asti. Suurin osa alkuperäisistä rakennuksista on 1960-luvulta. 

”Moni rakennus alkaa olla teknisesti ja toiminnallisesti elinkaarensa päässä”, kertoo Kymsote-Kiinteistöt Oy:n projektisuunnittelija Taru Saarelainen. Uudelle teknologialle tarvitaan lisää tilaa, eivätkä esimerkiksi monen hengen potilashuoneet ole enää tätä päivää. ”Haluamme tarjota potilaille laadukkaan, sujuvan ja turvallisen hoitoympäristön.” 

Haastavassa kokonaisuudessa mitään ei ole tehty puolittain, vaan arkkitehtisuunnittelu on elänyt sairaalan muuttuvien toiminnallisten tarpeiden mukana. ”Sairaalahankkeissa budjetti on aina tiukka, joten tiloja sovitellaan kuin hansikasta käteen”, kuvailee Swecon arkkitehti Mikko Vuorenhela. ”Silti suunnittelusta ei saa puuttua myöskään inhimillisyyttä.” 

Swecon arkkitehdit laativat vuonna 2014 koko sairaala-alueen hankesuunnitelman. Toteutussuunnittelu käynnistyi niin sanotusta kuumasta sairaalasta, joka sisältää muun muassa päivystyksen sekä tehohoito- ja leikkausosastot. 

”Tavoitteena oli yhdistää kuumat toiminnot lähelle toisiaan ja varmistaa, että moderni sairaalatekniikka sopii eri aikakausina valmistuneisiin tiloihin”, Vuorenhela sanoo. Sairaala-alueen suunnittelu ja rakentaminen etenevät vaiheittain, ja vuoden 2023 talvella valmistuu vuodeosastot sekä logistiikka- ja laboratoriotiloja sisältävä rakennusosa. Lopuksi vuoron saa vanhan kantasairaalan uudistus. ”Sairaalan sujuva toiminta varmistetaan kaikissa vaiheissa.” 

Tilojen käyttäjät vaikuttavat toiminnallisuuden suunnitteluun

Sairaalasuunnittelu vaatii jatkuvaa dialogia käyttäjien kanssa, koska toiminnalliset tarpeet voivat muuttua myös hankkeen aikana. Taru Saarelaisen mukaan Swecon arkkitehtisuunnittelijat ovat kuunnelleet käyttäjiä hyvin. ”Eri ammattiryhmien osaamista ja mielipiteitä on arvostettu, ja yhdessä tuumin suunnitelmia on muokattu loppukäyttäjän tahdon ja toiveiden mukaan.” 

Hänestä on tärkeää, että arkkitehdit myös kyseenalaistavat ratkaisuja ja haastavat käyttäjien näkemyksiä. ”Näin saamme ratkaisuja, joka tyydyttävät toiminnallisesti, mutta pitävät kustannukset kurissa.” 

Käyttäjien mielipiteet ovat vaikuttaneet muun muassa keskitettyyn välinehuoltoon, tukitoimintojen sijoitteluun ja kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoprosessiin. ”Erityisen tärkeitä asioita ovat myös infektioiden torjunta ja potilaan yksityisyyden kunnioittaminen. Lisäksi olemme onnistuneet vahvistamaan moniammatillisten tiimien yhteistyötä”, Saarelainen kertoo.

Sairaalaympäristöllä voidaan tutkitusti nopeuttaa paranemista

Kymenlaakson keskussairaalan arkkitehtisuunnittelussa on noudatettu parantavan ympäristön periaatteita. Ne ovat vaikuttaneet muun muassa materiaali- ja värivalintoihin sekä luonnon- ja keinovaloratkaisuihin. Uudet tilat ovatkin kaukana entisaikojen laitosmaisista sairaaloista. ”Samoilla asioilla parannetaan sekä potilaiden että henkilökunnan hyvinvointia ja viihtymistä”, Vuorenhela toteaa. 

Inhimillisyyttä luodaan esimerkiksi puupinnoilla, luontokuvilla ja näköyhteyksillä sisältä ulos. ”Henkilökunnan ja potilaiden arjessa näkyviä asioita on myös päivänvalon tuominen hoito- ja taukotiloihin sekä melun hallinta”, Saarelainen sanoo. Lisäksi hän kiittelee taukotilojen rauhoittavaa yleisilmettä, joka poikkeaa hoitotiloista. ”Se auttaa irrottautumaan työstä.” 

Sweco on suunnitellut myös sädehoito-osaston uudistuksen ja laajennuksen. Rakennus on puoliksi maan alla tornin juurella, ja siksi rakennuksen tärkein julkisivu on tavallaan katto. ”Uusi katto peittää kokonaisuuden pehmein muodoin kuin matto ja mukailee samalla viereisiä avokallioita”, Vuorenhela toteaa. 

Hän korostaa, että arkkitehtuurilla halutaan välittää keskussairaalan uudistuksessa potilaille luotettavuutta ja lohtua. ”Sairaalan muurien suojassa on tärkeää tuntea olevansa turvassa, saamassa parasta mahdollista hoitoa huippuammattilaisilta.”