0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Länsimetro

Kuvaus

Länsimetro on pääkaupunkiseudun suurin infrahanke

Asiakas

Länsimetro Oy

Toimeksianto

Konsultointi, projektinjohto, toteutussuunnittelu, hankinnat, valvonta, aikataulutus sekä kustannusten hallinta ja raportointi

Laajuus

Tunnelin pituus: 21,2 km

Asemia: 13 kpl + maanalainen metrovarikko

Toteutusvuosi

1. vaihe 2008–2017, 2. vaihe 2014–2023

Länsimetro edustaa turvallista modernia joukkoliikennettä

Yli 21 kilometriä pitkän metrotunnelin ensimmäinen vaihe Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään valmistui vuonna 2017. Toinen vaihe jatkuu vuoteen 2023 asti. Parhaimmillaan työmaalla on työskennellyt noin 1300 henkeä sadoista yhtiöistä.

”Sweco on Länsimetron suurin yhteistyökumppani hankkeen projektinjohtamisessa ja rakennuttamisessa”, kertoo hankkeen projektinjohtaja Jaakko Naamanka Swecolta. ”Vastaamme muun muassa hankinnoista, suunnittelun johtamisesta ja työmaan valvonnasta.”

Länsimetron toimitusjohtaja Ville Saksin mukaan Swecon asiantuntijoiden monipuolinen ja kokonaisvaltainen osaaminen on ollut keskeinen asia hankkeen onnistumisessa. ”Yhteistyömme on ollut projektinjohdon kanssa saumatonta ja jokapäiväistä.”

Metrohankkeessa luotiin uusia toimintatapoja ja johtamismalleja

Länsimetron moderni metrojärjestelmä eroaa 1980-luvulla rakennetusta kantametrosta niin paljon, että koko rakennusorganisaatio oli ensimmäisen vaiheen alussa uusien haasteiden edessä. Huolella tutkittiin perusasioita, kuten tunnelien poistumisteiden riittäviä leveyksiä.

”Louhintatöissä tehtiin myös uudenlaisia ruiskubetonin muovikuituratkaisuja ja etsittiin keinoja suojata kalliopultit niin, että ne kestävät vaativissa olosuhteissa 100 vuotta”, Naamanka sanoo.

Kaikki Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa kerätty tieto on ollut käytettävissä toisessa vaiheessa. ”Olemme oppineet paljon ja kehittäneet yhdessä myös uudenlaisia toimintatapoja”, Saksi toteaa. Länsimetrossa ei esimerkiksi tunneta organisaatioiden rajoja, vaan kaikki tekevät töitä yhteisissä toimitiloissa. ”Se parantaa muun muassa tiedonkulkua.”

Länsimetro

Yksi hankkeen haasteista on rakentamisen vauhti: rakennustuotannon arvo on noin miljoona euroa päivittäin. ”Uudenlaisen tilannejohtamisen mallin avulla valtavaa tietomäärää pystytään jalostamaan tehokkaasti”, Saksi sanoo. Päätöksiä tehdään nopeasti mutta laadukkaasti faktojen pohjalta. ”Mitenkään muuten tämän kokoluokan hanketta ei voisi johtaa.”

Yli 50 järjestelmää valvoo turvallista matkantekoa

Uutta metro-osuutta tulee käyttämään noin 100 000 matkustajaa päivittäin. Metron turvallisuuteen onkin panostettu aivan erityisesti, ja valvontajärjestelmät ovat huippuluokkaa.

”Paloturvallisuuden kannalta olennaisinta on, että vastakkain tuleville metroille on omat tunnelinsa noin 20 metrin etäisyydellä toisistaan”, Naamanka kertoo. Hänen mielestään Länsimetro on lähempänä monimutkaista teollisuuslaitosta kuin perinteistä infrahanketta. ”Turvallista matkantekoa valvoo 52 teknistä järjestelmää.”

Metroa rakennetaan keskellä elävää kaupunkiympäristöä

Uusi metrolinja kulkee pääkaupunkiseudun läpi, mikä on tehnyt rakentamisesta poikkeuksellisen sosiaalista. ”Olemme joka päivä tekemisissä tuhansien ihmisten kanssa”, Naamanka kertoo. Kalliota on räjäytetty keskellä kaupunkimiljöötä liki 4 miljoonaa kuutiota. ”Lopputuloksena on 21,2 kilometriä tunnelia, 13 asemaa sekä tuhansia auto- ja pyöräparkkeja.

Metron rakentajat haluavat tuottaa katetta noin 2,5 miljardin euron investoinnille, ja modernin metroyhteyden myönteiset vaikutukset ovat olleet suuret. Länsimetro on jo vauhdittanut Helsingin ja Espoon rakentamista sekä luonut uusia työpaikkoja, asuntoja ja investointeja. ”Espoossa metro on koko kaupunkirakenteen uusi selkäranka”, Saksi sanoo.

Länsimetron estetiikka on palkittu moneen kertaan, mutta tärkein asia on joukkoliikenteen toimivuus. ”Meille on tärkeintä, että metroliikenne on täsmällistä ja se toimii osana matkaketjuja. Matkan varrelta löytyvät myös monet arjen palvelut”, Saksi korostaa.