0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Kosteuden- ja puhtaudenhallinta varmisti Länsituuli-hybridirakennuksen sisäilman laadun

Projekti

Kiinteistö Oy Espoon Kauppakeskus Länsituuli ja As Oy Espoon Tapiolan Länsituuli (Tapiola, Espoo)

Toimeksianto

Rakennesuunnittelu, kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinointi sekä työmaan laadunvarmistus

Kestävyys

Kohteella on LEED Gold -ympäristösertifikaatti

Lajuus

19 000 kem²; yli 20 liiketilaa ja 93 asuntoa

Kosteuden- ja puhtaudenhallinta varmisti Länsituuli-hybridirakennuksen sisäilman laadun

Espoon Tapiolaan valmistunut hybridirakennus yhdistää kaupalliset palvelut moderniin kaupunkiasumiseen. Uudiskohteen kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa toteutettiin innovatiivisia suunnitteluratkaisuja ja runsaasti työmaan aikaisia kosteusmittauksia. Myös kohteen rakennesuunnittelu oli Swecon vastuulla.

Työvaiheessa Kiinteistö Oy Raitinkartanona tunnettu hybridirakennus sisältää liikekiinteistön (Kiinteistö Oy Espoon Kauppakeskus Länsituuli) ja asunto-osan (As Oy Espoon Tapiolan Länsituuli). Kokonaisuus valmistui Tapiolan keskustaan syksyllä 2021. Kohteessa on 93 asuntoa ja yli 20 liiketilaa, jotka yhdistyvät kauppakeskus Ainoaan. Kunnianhimoinen hanke kesti puoli vuosikymmentä.

”Suunnittelu ja rakentaminen toteutettiin alusta lähtien yhteisten laatutavoitteiden mukaan. Kosteuden- ja puhtaudenhallinta oli kiinteistönomistajalle tärkeä asia niin kauppakeskuksessa kuin asunto-osallakin”, kertoo rakennuttajakonsultti Jani Rantala Indeprolta. Sweco toimi hankkeen kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorina.

Onnistunut lopputulos varmistettiin kokonaisvaltaisella laadunhallinnalla

Laadunvarmistus alkoi jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmien kommentointi kosteuden- ja puhtaudenhallinnan näkökulmasta oli erityisen joustavaa ja helppoa, koska myös rakennesuunnittelu kuului Swecolle.

Yksi hankkeen haasteista oli sijainti keskellä Tapiolaa. Esimerkiksi alkuvaiheen louhintatyöt tehtiin lähellä Länsimetron tunnelia. ”Kaikki olemassa olevat rakennukset piti osastoida työmaa-alueesta tarkasti, ja turvallisia kulkureittejä jouduttiin muokkaamaan useita kertoja rakentamisen aikana”, kertoo Swecon laadunvarmistuspäällikkö Miika Virtanen.

Swecon asiantuntijat osallistuivat rakentamisen aikana myös urakoitsijan kosteudenhallinnan suunnitteluun. ”Roolimme laajeni urakoitsijan laadunvarmistukseen, ja toteutimme työmaalla suuren määrän kosteusmittauksia”, Virtanen kertoo. Erityistä huomiota kiinnitettiin märkätiloihin ja esimerkiksi torninosturin ympäristöön. ”Nosturi seisoi rakennuksen keskellä koko rakennusvaiheen ajan, joten läpimenojen tiivistäminen ja veden tulon hallinta oli tarkkaa.”

Kosteusriskejä minimoitiin innovatiivisilla ratkaisuilla

Liiketilojen ja asuntojen yhdistäminen samaan kiinteistöön toi rakentamiseen omat haasteensa. ”Hybridirakennus toteutettiin rakennusosien väliin tulevalla siirtolaatalla, mikä on järkevä tapa siirtää 7-kerroksisen asuinosan kuormitus alempiin rakenteisiin”, Indepron Rantala sanoo.

Kauppakeskuksen alimmassa kerroksessa toimii lääkäriasema, jonka kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa oli omat erityisvaatimuksensa. Käytännön syistä tiloissa käytettiin muovimattoja. ”Minimoimme niiden kosteusriskit asentamalla lattian alle tulevaan hiekkatäyttöön geokankaan. Se vähentää kosteuden nousua maanvaraiseen laattaan.”

Onnistunut kosteudenhallinta on avointa yhteistyötä

Luovutusvaiheen jälkeen Sweco laati uudiskohteen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan onnistumisesta loppuraportin. Kaikki tapahtumat on tarkasti dokumentoitu. ”Lopputuloksen laatu on juuri sitä, mitä tilaaja odottikin”, Rantala sanoo tyytyväisenä.

Hän pitää tärkeimpänä asiana kosteudenhallintatiimin yhteistyötä työmaan kanssa. ”Kun ajatukset saadaan samalle tasolle, kosteuden- ja puhtaudenhallinta on ennakoivaa yhdessä tekemistä ja asioiden ratkomista. Se lisää tilaajan varmuutta ja luottamusta siihen, että asiat on hoidettu oikein.”

Virtanen antaa pääurakoitsijana toimineelle Firalle suuret kiitokset. ”Vastaava mestari oli aina avoin ehdotuksille ja valmis kuuntelemaan ja keskustelemaan. Hän ymmärsi roolimme hyvin ja antoi meille työrauhan. Sillä oli äärettömän suuri merkitys sille, miten hyvin hanke eteni.”