0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Launeen monitoimitalo Lähde on terveellinen ja turvallinen koulukeskus

Projekti

Launeen monitoimitalo Lähde (Lahti)

Toimeksiannot

Rakennuttaminen (projektinjohto ja valvonta, kustannuslaskenta, tietomallikoordinointi ja huoltokirjakoordinointi), kosteudenhallintakoordinointi ja takuuajan laadunvarmistus

Asiakas

Lahden Tilakeskus

Laadunvarmistamismenetelmät

Kuivaketju10-toimintamalli; rakennustöiden puhtausluokka P1

Laajuus

10 423 brm²

Good health and well-being

Launeen monitoimitalo Lähde on terveellinen ja turvallinen koulukeskus

Lähde on Suomen ensimmäisiä uuden opetussuunnitelman mukaisia kouluja. Uudisrakentamisen tärkein tavoite oli terveelliset ja turvalliset sisäolosuhteet, ja ne myös saavutettiin, vaikka budjetti alittui 10 prosentilla. Sweco vastasi hankkeen projektinjohdosta ja valvonnasta sekä kosteudenhallintakoordinoinnista.

Launeen monitoimitalo Lähde on Suomen ensimmäisiä uuden opetussuunnitelman mukaisia koulurakennuksia. Yli 1000 lahtelaista lasta ja nuorta aloitti Lähteessä koulutyönsä syksyllä 2020, ja samassa talossa toimii myös oppilashuolto, nuorisotilat, hammashoitola ja ateriapalvelut. Monitoimitalo palveleekin yhteisöllisenä tilana kaikkia lahtelaisia.

”Lähde on erittäin odotettu hanke, koska Launeen vanhan koulun sisäilmaongelmat jatkuivat pitkään ja oppilaat olivat väistötiloissa vuosia”, kertoo Lahden Tilakeskuksen projektipäällikkö Tomi Tenhunen. ”Halusimme varmistaa moninkertaisesti, että uusi koulu on laadullisesti paras mahdollinen ja kohteessa tehdään riskivapaita suunnitteluratkaisuja.”

Sweco on Lahden kaupungin puitesopimuskumppani, mutta monitoimitalohanke kilpailutettiin erikseen. Sweco toimi uudiskohteen projektinjohtajana ja valvojana sekä kosteudenhallintakoordinaattorina. ”Toimintatapa sopii meille, kunhan konsultin ote on aktiivinen. Swecon laaja rooli tuotti meille lisäarvoa esimerkiksi tiedonkulussa ja tehtävien aikataulutuksessa”, Tenhunen sanoo.

Monitoimitalon käyttäjille suunniteltiin yhdessä modernit, viihtyisät ja muuntojoustavat tilat, mutta silti budjetti alittui noin 10 prosentilla. Swecon asiantuntijoiden mielestä onnistuminen on erityisesti Tilakeskuksen Tenhusen ja rehtori Esko Taipaleen yhteistyökyvyn ja osaamisen ansiota: projektia vietiin eteenpäin yhtenäisenä rintamana.

Myös työmaalla vallitsi hyvä henki. Valvoja välitti tietoa aktiivisesti eri osapuolten välillä, ja Swecon kosteudenhallintatiimi ja Skanskan ammattilaiset tukivat toinen toisiaan. ”Kävimme työmaakierroksilla jatkuvaa vuoropuhelua eri työvaiheista ja ideoimme ratkaisuja yhdessä”, kertoo Swecon kosteudenhallintakoordinaattori Heli Hakamäki.

Sisäilmatavoitteet ohjasivat suunnitteluvalintoja

Sisäolosuhteisiin panostettiin niin suunnittelussa kuin työmaalla. Kosteudenhallintaa ohjasi Kuivaketju10-toimintamalli, ja kosteusmittauksia tehtiin paljon. Koko koulu rakennettiin sääsuojan alla lohko kerrallaan. ”Myös rakennustöiden puhtausluokka oli korkein, P1, mikä oli Lahden kaupungilta todella edistyksellinen valinta”, Hakamäki kertoo.

Lattiamateriaalien toimivuus, betonin kuivumisajat ja muut työmaalla huomioitavat asiat käytiin läpi etukäteen, ja lattioihin valittiin vain päälle ladottavia materiaaleja. Ne on tarvittaessa helppo vaihtaa. Innovatiivisiin tekniikkaratkaisuihin kuuluu kahdennettu ilmanvaihtojärjestelmä: iso järjestelmä on käytössä, kun tiloissa on ihmisiä, ja pieni loma-aikoina ja iltaisin. ”Näin säilytämme hyvät sisäilmaolosuhteet, mutta säästämme energiaa”, Tenhunen kertoo.

Takuuajan sisäilmatarkastukset tuottivat tulosta

Swecon sisäilma-asiantuntijat vastasivat koulun takuuajan laadunvarmistuksesta, jossa arvioitiin erityisesti kosteudenhallinnan onnistumista. Porrashuoneista löytyikin yllättävää kosteutta kohdasta, johon oli kulkeutunut työmaa-aikana kenkien mukana lunta ja vettä.

”Tarkastusmittausten ansiosta porrashuoneiden lattiat uusittiin, eikä rakennukseen ehtinyt kehittyä sisäilmaongelmia”, Hakamäki kertoo. Laadunvarmistus myös osoitti, että koulun kaikki märkätilat toimivat oikein, ullakko on siisti ja jopa betonitäytteiset Deltapalkit ovat kuivuneet kunnolla. ”Myös alakattojen haasteelliset yläpuoliset pinnat täyttivät P1-puhtauskriteerit.”

Takuuajan laadunvarmistukseen kuului ilmanvaihdon painesuhteiden tarkastus. ”Tavallisesti ne tarkastetaan vain hetkellisesti, mikä ei kerro mitään IV-säätöjen pitkäaikaisesta toimivuudesta käytön aikana”, toteaa Lahden Tilakeskuksen LVIA-suunnittelun ohjauksesta ja valvonnasta vastaava Juho Rantanen. ”Lähtötilanne osoittautuikin vain tyydyttäväksi, ja kanavapaineiden säädöillä pääsimme huomattavasti parempaan lopputulokseen.”

Lahden kaupunki aikoo jatkaa Lähteessä toteutettua ennakoivaa toimintamallia tulevissakin kohteissa. ”Meillä Lahdessa on jatkuvan parantamisen meininki. Hyödynnämme ja jalostamme nyt saatuja kokemuksia muissa hankkeissa”, Tenhunen korostaa.