0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Määrä- ja kustannuslaskennalla tuetaan Keran Hallien purku-urakan kiertotaloutta

Inex Partnersin entinen logistiikkakeskus Espoon Kerassa puretaan kahdessa vaiheessa. Purkumateriaaleista pyritään kierrättämään mahdollisimman suuri osa, ja siksi purkamisen alussa tarvittiin Swecon määrä- ja kustannusasiantuntijoiden tuottamaa tietoa.

S-ryhmän logistiikkaoperaattori Inex Partnersilla oli suuri logistiikkakeskus Espoon Kerassa yli 50 vuoden ajan. Kun toiminta siirtyi Sipooseen vuonna 2019, Keran Halleilla aloitettiin monimuotoinen väliaikaistoiminta ja vaiheittaisen purkamisen suunnittelu. Espoon kaupungin tavoitteena on kehittää Keraa kestävän kaupunkikehityksen edelläkävijäalueena, joten myös purku-urakassa korostuvat kestävän kehityksen tavoitteet.

”Kaupunki sekä alueen maanomistajat ja rakentajat ovat sitoutuneet yhteisiin kehittämistavoitteisiin ja muun muassa kestävän purkamisen Green Deal -sopimukseen”, kertoo SOK Kiinteistötoimintojen kiinteistövarallisuuspäällikkö Mari Pitkäaho. ”Myös meidän erityistoiveenamme on, että hallien purkumateriaaleja voitaisiin hyödyntää mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti.”

S-ryhmällä on kunnianhimoiset tavoitteet kiinteistöjensä kestävyydelle. Käytönaikaisen energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen lisäksi tarkastelut ovat laajenemassa rakentamisen aikaisiin vaikutuksiin. ”Siksi olemme kiinnostuneita saamaan kokemuksia materiaalien ja rakennusosien kierrätyksestä.”

Määrälaskenta tukee purkamisen kiertotaloutta

Vuonna 2019 Swecon kustannus- ja määrähallinnan asiantuntijat toteuttivat Keran Halleille purkumateriaalien määrälaskennan. Kokonaisuus oli harvinaisen laaja: noin yhdeksän kerrostalon kokoinen purkumassa kattoi 94 000 bruttoneliötä kahdessa lohkossa.

”Lisäksi hallialueeseen kuuluu noin 210 000 neliön piha, josta poistetaan yli 388 000 tonnia asfalttia ja noin 200 000 tonnia erilaisia maa-aineksia”, kertoo Swecon kustannusasiantuntija Antti Minkkinen. Määrälaskennalla voidaankin tukea kiertotaloutta purkuhankkeissa.

Suurin osa lähtötiedoista saatiin purkusuunnitelmasta, haitta-aineraporteista ja valokuvista. ”Tarvittaessa voimme käyttää määrälaskennan apuna myös inventointimallinnusta”, Minkkinen sanoo.

Kerahallit kustannus- ja määrälaskenta

Materiaalin tilavuus heijastuu purkukustannuksiin

Vuonna 2020 Swecon asiantuntijat jatkoivat purkuhankkeen kustannuslaskentaan. Kuten määrät, myös kustannusarviot annettiin tonneina, jolloin huomioon voitiin ottaa materiaalien tilavuus. Se vaikuttaa esimerkiksi kuljetuskapasiteetteihin ja kaatopaikkamaksuihin.

”Betonimursketta mahtuu kuorma-autoon ihan eri määrä kuin eristeitä”, Minkkinen selittää. Kuljetusten määrän kasvu heijastuukin sekä kustannuksiin että purkamisen hiilijalanjälkeen.

Koko alueen purkua ei voitu hinnoitella pelkästään rakennuksien tilavuuksien kautta. Osa rakennuksista on korkeita pilari-palkkirunkoisia halleja, osa monikerroksisia toimistoja. ”Rakenteita on halleissa kuutioihin nähden vähän ja toimistoissa puolestaan paljon”, Minkkinen toteaa.

Huomioon otettiin myös eri aikakausien rakennusmääräykset. ”Asbesti- ja haitta-ainepurku on aina kalliimpaa kuin tavallinen purkaminen”, kertoo Swecon määräasiantuntija Aila Vaahtera. Keran Hallien erikoisuutena ovat myös kylmätilat, joita on purkukohteissa yleensä harvoin.

Kustannusarviota päivitettiin maankäyttösopimusneuvotteluja varten pari vuotta ensimmäisten laskelmien jälkeen. Pitkäahosta oli ymmärrettävää, että kustannusarvio oli yläkanttiin verrattuna ensimmäisen vaiheen toteutuneisiin purkamiskustannuksiin. Purussa oli mukana vain suhteellisen yksinkertaista hallitilaa eikä esimerkiksi kylmätiloja tai maanalaisia rakenteita. ”Arvion päivittäminen ja taustojen avaaminen onnistui joustavasti ja lyhyellä aikataululla.”

Kierrätyksessä kohti rakennusosien uudelleenkäyttöä

Keran Hallien purkamisen ensimmäinen vaihe, noin 30 000 neliötä, valmistui kesällä 2022. Erilaisia materiaaleja oli runsaasti tiili- ja puuseinistä metallirankarunkoon. ”Terästä saatiin kiertoon yli 4 000 tonnia ja betonia yli 72 000 tonnia”, Minkkinen sanoo.

Noin kolmasosa kaikesta betonimurskasta hyödynnetään alueen kunnallistekniikan rakentamisessa. ”Se korvaa neitseellistä kivimursketta ja vähentää kuljetuksista syntyviä päästöjä. Kuljetusmatkathan voivat olla pääkaupunkiseudulla pitkät”, Pitkäaho lisää. Kiertoon saatiin myös kokonaisia rakennusosia, kuten peltielementtejä. ”Toivommekin, että uudelleenkäyttöön on löydetty uusia keinoja, kun purkamisen toinen vaihe alkaa syksyllä 2025.”

Keran alueen rakentaminen käynnistyy vuonna 2023. Alueesta on tulossa kestävän kaupunkirakentamisen malliesimerkki ja noin 14 000 asukkaan kotikaupunginosa.

Pääkuva: Arkkitehtitoimisto Brunow & Maunula
Kuva Kera-halleista: Mari Pitkäaho

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.