0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Suomen ensimmäinen rajoituksiin perustuva mikroliikkumisen pysäköintiverkosto Helsingin keskustaan 

 

Sweco oli mukana suunnittelemassa Suomen ensimmäistä rajoituksiin perustuvaa mikroliikkumisen pysäköintiverkostoa Helsingin keskustassa 

Helsingin keskustassa otettiin käyttöön uudet pysäköintirajoitukset yhteiskäyttöisille mikroliikkumisvälineille alkukesällä 2023. Swecon kestävän liikkumisen tiimi suunnitteli uudet pysäköintipaikat, joilla pyritään helpottamaan mikroliikkumisvälineiden vapaasta pysäköinnistä aiheutuneita haittoja. Yhteiskäyttöisten mikroliikkumisvälineiden kuten sähköpotkulautojen suosio ja määrät ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, ja niiden aiheuttamat haasteet ovat nousseet entistä voimakkaammin keskusteluun. Tämän takia Helsingin kaupunki päätti rajoittaa pysäköintiä sekä sähköpotkulautojen määrää keskustassaan.  

Uusi pysäköintiratkaisu pohjautuu Helsingin kaupungin muodostamiin suunnitteluperiaatteisiin sekä luonnokseen pysäköintiverkostosta. Pysäköintiratkaisun tavoitteena on ohjata käyttäjiä pysäköimään laitteet suunnitelluille alueille. Näin jalankulkijoille, erityisesti liikuntarajoitteisille, lapsille ja vanhuksille, taataan esteetön kulku. Merkityt pysäköintipaikat ehkäisevät sähköpotkulautojen hajallaan oloa jalkakäytävillä ja muilla alueilla, jolloin myös kaupunkikuvallinen yleisilme muuttuu siistimmäksi ja viihtyisämmäksi. 

Uusi pysäköintiratkaisu perustuu pysäyttämiskieltoalueeseen, joka on merkattu tekstillisillä liikennemerkeillä Helsingin keskustan rajoilla. Rajoitusalueen reuna kulkee Hesperian esplanadilla, Pitkälläsillalla ja Lauttasaarensillalla. Alueen sisällä ei saa pysäköidä yhteiskäyttöisiä mikroliikkumisvälineitä muualle kuin niille osoitetuille paikoille. Pysäköintipaikat on merkitty alueelle maalauksin, telinein sekä liikennemerkein. Ne näkyvät lisäksi mikroliikkumispalveluita tarjoavien yritysten sovelluksissa ja ovat rajattu GPS-aidalla, joka ohjaa pysäköintiä oikeisiin kohteisiin.  

Pysäköintiverkoston suunnittelussa on pyritty huomioimaan mikroliikkumispalveluiden toimintaperiaate eli se, että matkan voi aloittaa ja päättää mahdollisimman lähelle kohdetta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että pysäköintiverkosto on suunniteltu paikoin erittäin tiiviiksi. Alueella onkin yhteensä noin 250 pysäköintikohdetta. Pysäköintiverkoston suunnittelussa on huomioitu liikkumistarvetta synnyttävät kohteet, kuten työpaikat ja palvelut. Mikroliikkumisen palveluiden pysäköintiverkoston suunnittelua ohjaavat samankaltaiset periaatteet kuin aiempina vuosina laatimissamme kaupunkipyörien asemaverkostoissa:

”Aiempien kausien toimet eivät ole olleet riittävän tehokkaita ongelmien hallitsemiseen, minkä takia päädyimme keskustan alueella vapaan pysäköinnin kieltämiseen. Swecon kanssa hyvässä yhteistyössä onnistuimme tiiviissä aikataulussa suunnittelemaan kattavan pysäköintiratkaisun, jonka toivomme merkittävästi parantavan sähköpotkulautojen pysäköinnistä aiheutuvia haittoja tulevalla kaudella”, kertoo Helsingin kaupungin projektisuunnittelija, liikenneinsinööri Miikka Kulpakko. 

Pysäköintipaikkojen tarkempi suunnittelu vaati usean palasen yhteensovittamista 

Tiiviissä kaupunkirakenteessa ei luonnollisesti ole juurikaan ”vapaata” tilaa tarjolla, joten pysäköintialueiden rajaamisessa tulee huomioida ratkaisun vaikutukset sitä ympäröivään tilaan ja toimintoihin. Toimivimmat paikat ovat usein jo osoitettuina pyöräpysäköinnille, kaupunkipyörille tai muille toiminnoille, joten vapaan tilan löytäminen mikroliikkumisvälineille voi olla haastavaa. Lisäksi pysäköinnin tulisi ohjata käyttäjiä liikkumaan välineillä tieliikennelain mukaisesti joko pyörätiellä tai ajoradalla. 250 kohteesta noin 130 sijoitettiinkin ajoradalle pysäköintiruutuihin ja loput aukioiden laidoille, katupuiden väleihin tai erotuskaistaleille. Suunnittelun ohjaavana lähtökohtana oli löytää kohteita, jotka eivät haittaa jalankulkua, pyöräilyä tai muuta liikennettä. Ratkaisussa on pyritty siihen, että pysäköintikohteeseen olisi aina suora pääsy pyörätieltä tai ajoradalta. 

”Ensimmäisen kokeilukesän aikana on vaikuttanut siltä, että sähköpotkulaudat ovat pysyneet huomattavasti paremmassa järjestyksessä kuin aiemmin. Tähän ovat todennäköisesti vaikuttaneet selkeästi maastoon merkatut pysäköintialueet, pysäköintirajoitukset sekä potkulautojen pienempi määrä keskusta-alueella”, pohtii Swecon kestävän liikkumisen projektipäällikkö Eeropekka Lehtinen. 

Helsingin pysäköintiratkaisu on Suomen ensimmäinen esimerkki siitä, miten mikroliikkumisvälineiden pysäköintiä voidaan rajoitusten avulla ohjata systemaattisesti haluttuun suuntaan. Mikroliikkumista koskevasta lainsäädännöstä käytiin aktiivista keskustelua kevään 2023 aikana. Liikenne ja viestintäministeriö julkaisikin arviomuistion mikroliikkumisvälineiden rajoitusmahdollisuuksista ja mahdollisista lainsäädännön muutostarpeista. Helsinkiin laadittu pysäköintiratkaisu on työläs toteuttaa ja uusia rajoittamiskeinoja tarvitaan. Helsingin esimerkki kuitenkin osoittaa sen, että mikroliikkumisvälineiden pysäköintiä on mahdollista rajoittaa myös nykyisen lain puitteissa. 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.