0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Projekti

As Oy Myllypadon salaoja- ja hulevesiremontti sekä piharemontti (Helsinki)

Toimeksianto

Salaoja- ja hulevesisuunnittelu, rakennuttaminen ja valvonta

Laajuus

Salaojien pituus: 250 jm, tontin pinta-ala: 7819 m²

Myllypurolaisen taloyhtiön salaojaremonttiin yhdistettiin asukkaita ilahduttava piharemontti

Taloyhtiö As Oy Myllypadossa päätettiin korjata kerralla kuntoon tontilla ja kellaritiloissa havaitut kosteusongelmat. Salaoja- ja hulevesijärjestelmän uusinnan yhteydessä parannettiin myös pihan viihtyisyyttä ja turvallisuutta, mikä ilahdutti erityisesti taloyhtiön asukkaita.

Vuonna 1965 valmistunut As Oy Myllypato on kahden matalan kerrostalon taloyhtiö Helsingin Myllypurossa. Tontin salaoja- ja hulevesijärjestelmät eivät enää toimineet oikein, mikä aiheutti asukkaille jatkuvaa harmia. 

”Kellarivarastoissa oli kosteusongelmia, ja pihalla seisova sadevesi jäätyi talvisin liukkaaksi”, kertoo suunnittelusta vastannut Tino Kantonen. Taloyhtiössä päädyttiin sekä salaojien uusimiseen että sadevesien ohjauksen parantamiseen. ”Tontin muodon takia hulevesiä ei ohjata kunnallisvesiverkkoon, vaan kaupungin juuri kunnostamaan hulevesien avo-ojaan.” 

Synergiaetuja muutostöiden käsittelyssä

Salaojien uutta sijaintia epätasaisella kalliotontilla harkittiin monesta näkökulmasta. ”Yhteistyö taloyhtiön hallituksen ja urakoitsijan kanssa oli avointa koko ajan”, kiittelee urakan valvoja Aki Kuittinen Swecolta. ”Urakoitsijalta saatiin myös suunnitteluratkaisujen toteutukseen hyviä vaihtoehtoja ja erillistöitä pystyttiin käymään joustavasti läpi urakan aikana.” 

Urakan aikana esiin tullut louhintatarve pyrittiin minimoimaan suunnitteluratkaisuilla. ”Sokkelivierustojen monttuja valettiin täyteen, väestönsuojan kohdalle lisättiin uusi pumppaamo ja salaojien kaatosuuntia muutettiin”, Kantonen kertoo. Myös yksi sadevesilinja siirrettiin kokonaan uuteen paikkaan. 

Vuo Kiinteistöpalvelut Oy:n auktorisoidun isännöitsijä Mikko Höstmanin mukaan louhintaan ja sen tuomiin lisätöihin oli varauduttu taloyhtiössä henkisesti ja budjetissa. Hänen mielestään lukuisten muutostöiden sujuvaa käsittelyä helpotti, että suunnittelu ja valvonta tulivat Swecolta. ”Suunnittelun ja valvonnan yhdistäminen on minusta järkevää ja perusteltua. Varsinkin haastavalla tontilla se tuo synergiaetuja.” 

Piha on taloyhtiön käyntikortti

Salaojien uusintaan liitettiin taloyhtiön toiveesta myös piharemontti. Suunnittelijat kuuntelivat asukkaiden toiveita ja näkemyksiä sekä asukastilaisuudessa että asukaskyselyssä. Piharemontin tärkein tavoite oli parantaa piha-alueen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. 

”Pihalle tehtiin uusia oleskelualueita, pöytäryhmiä ja uudet portaat helpottamaan kulkemista”, Kantonen luettelee. Asukkaat saivat uuden grillin, vanha jätekatos purettiin ja korvattiin jäteastiasuojilla, ja myös pihavalaistusta parannettiin. ”On todella tärkeää tehdä isossa hankkeessa myös pieniä näkyviä muutoksia, joilla parannetaan ihmisten viihtymistä.” 

Isännöitsijän mielestä salaojaremontin haasteena onkin, ettei sitä valmiina juuri huomaa. ”Salaojaremontti näyttäytyy asukkaille helposti vain kulueränä, mutta piharemontti uudistaa tonttia visuaalisesti”, Höstman sanoo. Hänen korviinsa ei ole kantautunut yhtään valitusta, ja valmista pihaa on käyty katsomassa muistakin taloyhtiöistä, joissa harkitaan samanlaista remonttia. ”Piha on taloyhtiön asukkaille todella tärkeä asia ja samalla käyntikortti.” 

Myllypadon salaojat ovat nyt kunnossa ja pintavedet ohjataan hallitusti pois piha-alueelta. Kellarissa ei ole enää kosteusongelmia, ja uudelle asfaltille ei ilmesty talvikuukausinakaan niin herkästi liukkaita kohtia. ”Remontti on parantanut asukkaiden viihtymistä, helpottanut huoltoa ja kohottanut ylipäätään taloyhtiön yleisilmettä tuntuvasti”, Kuittinen kiteyttää.