0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Nefcon uudistunut brändi jää mieleen vihreillä rahoitusmarkkinoilla

Asiakas

Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco

Toteuttaja

Gaia Consulting Oy (Sweco)

Toimeksianto

Nefcon avainviestien ja brändin päivitys, sidosryhmä-analyysi, videon konseptointi ja käsikirjoitus 30-vuotisjuhlia ja uuden brändin julkaisua varten

Toteutusvuosi

2020–2021

Responsible consumption and production
Affordable and clean energy

Tanskan, Suomen, Islannin, Norjan ja Ruotsin hallitusten vuonna 1990 perustama Pohjoismaiden ympäristörahoitusyhtiö Nefco on tarjonnut alusta lähtien rahoitusta lähialueiden ympäristö- ja ilmastohankkeisiin. Vähitellen Nefco on laajentanut toimintaansa globaaliksi.

”Brändiuudistuksemme taustalla on uusi strategia, jota tehdessä havaitsimme markkinatilanteen muuttuneen. Vihreää rahoitusta tarjoaa moni uusi toimija, joista meidän on tärkeää erottua”, kertoo Nefcon viestintäjohtaja Josefin Hoviniemi. Brändiviestinnällä halutaan tavoittaa sekä vanhat että uudet sidosryhmät, kuten potentiaaliset asiakkaat, rahoitusyhteistyökumppanit, julkisen hallinnon asiantuntijat ja päättäjät.

Nefco valitsi brändiuudistukseen kumppaniksi Swecoon kuuluvan Gaian, joka toimii itsenäisenä yksikkönä osana Swecoa. ”Viestinnän osaamista voi saada keneltä vain, mutta Gaia on vahva toimija juuri kestävän liiketoiminnan kehittämisessä”, Hoviniemi toteaa. Nefco kaipasi asiantuntemusta strategiaviestinnästä ja sidosryhmätyöskentelystä sekä erityisesti vaikuttavuusraportoinnista. ”Saimme Gaialta koko paketin ja vankkaa substanssiosaamista meidän toimintaympäristöstämme.”

Gaian perustaja Pasi Rinteen mukaan erottautuminen on kestävyyskysymyksissä erityisen haastavaa. ”Paljon työtä vaatii pelkästään päättää, mitä brändiin halutaan liittää. Kysehän on yhtä aikaa esimerkiksi ilmastosta, paikallisuudesta, tasa-arvosta ja terveellisyydestä”, hän toteaa. Toisena haasteena on, että ihmisten mediakäyttäytyminen muuttuu ja tutkimusten mukaan jopa 20–30 prosenttia Pohjoismaiden väestöstä ei lue valtamedioita. ”Brändin suunnittelussa onkin kartoitettava huolellisesti kaikkien olennaisten sidosryhmien näkemykset.”

Virtuaaliset työpajat toimivat yli odotusten

Gaian asiantuntijat toteuttivat Nefcon sidosryhmistä analyysin, joka auttoi päivittämään yhtiön avainviestit. ”Yksi tärkeimmistä asioista on kertoa ymmärrettävällä tavalla, mitä kestävästi rahoitetuilla hankkeilla saadaan aikaan”, Rinne sanoo. Se vaatii toiminnan vaikuttavuuden arvioimista, mittaamista ja selkeää raportointia.

Brändiuudistuksessa haluttiin ottaa huomioon laajasti Nefcon sidosryhmät ympäri maailman ja erityisesti Pohjoismaissa. Nefcolaisia osallistettiin muutokseen työpajoissa, jotka toteutettiin koronan takia digitaalisilla yhteistyöalustoilla. ”Prosessi oli silmiä avaava”, kertoo Nefcon Managing Director Trond Moe. ”Perinteisiin post-it-lappuihin verrattuna työpajat olivat parempia ja luovempia.”

Hoviniemenkin mielestä Gaian lähestymistapa oli erittäin ammattimainen ja hyvin strukturoitu. ”Se auttoi meitä paljon projektin läpiviennissä monien eri sidosryhmien kanssa.”

Uusi ilme herättää huomiota markkinassa

Brändiviestinnän kehittäminen huipentui maaliskuussa 2021 pidettyyn julkistamistilaisuuteen, jossa juhlittiin myös 30-vuotiasta Nefcoa. ”Tapahtuman suunnittelussa hyödynnettiin Gaian merkittävää kokemusta yhteistyöstä useiden pohjoismaisten organisaatioiden, kuten ministerineuvoston, kanssa”, Rinne kertoo.

Tapahtumaa varten käsikirjoitettu brändivideo toi Nefcon esiin uudella ja erottuvalla tavalla. Valokuvien rinnalla käytetään paljon vihreää, lilaa, vadelmanpunaista ja valkoista yhdistäviä piirroskuvia ja grafiikkaa. Myös aito pohjoismaalaisuus näkyy selvästi. Lisäksi käyttöön otettiin helposti mieleen jäävä slogan: The Nordic Green Bank.

Pasi Rinne on vaikuttunut Nefcon rohkeudesta tarttua uusiin ilmaisutapoihin. ”Nefco onnistui ammentamaan yritysviestintäänsä sisältöä, joka ulottuu brändiin asti. Brändi puolestaan kertoo nyt uskottavasti siitä, millainen yhtiö Nefco on ja miten vahvaa osaamista se markkinoille tarjoaa.”

Uusi raikas ja helposti lähestyttävä ilme on saanut myönteistä vastakaikua niin omassa henkilökunnassa kuin rekrytoinneissakin. ”Kansainvälisessä huomiotaloudessa on uskallettava pitää itsestään meteliä, jos tahtoo erottua”, Hoviniemi toteaa. Uusi brändi on herättänyt kiinnostusta jopa muissa rahoituslaitoksissa, joista moni on Nefcon potentiaalinen kumppani. ”Yhdessä voimme löytää synergiaetuja ja täydentää toinen toistemme tarjoamia.”