0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

OP-Pohjola on menestynyt BIM-hanke

OP-Pohjola on menestynyt BIM-hanke

OP-Pohjolan Vallila 2015 -hanke on palkittu sekä kansainvälisen sarjan Total BIM- että Suomen parhaana rakentamisen tietomallinnuskohteena. Sweco on ollut mukana projektiryhmässä vastaten luonnos- ja toteutusvaiheen rakenne- ja valmisosasuunnittelusta sekä LVIA- suunnittelusta.

Helsingin Vallilan OP:n pääkonttori on osa OP-Pohjola -ryhmän suurhanketta Vallila 2015, jossa alun perin OKO:n hallitsemaan kortteliin saneerattiin ja rakennettiin tilat kaikille OP-Pohjolan pääkaupunkiseudun toiminnoille, yhteensä yli 3 000 työntekijälle. Maan päällä kerroksia on seitsemän ja katutason alapuolella olevassa hallissa pysäköintipaikkoja 850 autolle.

Työt aloitettiin vuonna 2013 ja OP-Pohjolan jättityömaa etenee kolmessa vaiheessa. Sen tuloksena kesällä 2015 valmistui  uusi peruskorjattu toimisto, joka tavoittelee myös Leed-sertifioinnin kultatasoa.

Suomen parhaaksi tietomallinnuskohteeksi valitussa hankkeessa tietomallin käyttö oli itsestäänselvyys. Swecolla on vahvaa BIM-osaamista, jonka vuoksi yhteisiä tietomalleja voitiin hyödyntää koko suunnitteluryhmän kesken sekä uudisrakentamisessa että korjausrakentamisessa. Tietomallit ovat yhteisessä käytössä IFC-formaatissa, joten niiden siirtäminen osapuolelta toiselle on helppoa.

Rakennesuunnittelun kannalta monimuotoisen rungon tietomallintamisella haetaan tehokkuutta suunnittelutyöhön, pyritään vähentämään virheitä ja helpotetaan suunnitelmien yhteensovittamista ja tarkastamista. Sekä teräsrunkojen että betonirakenteiden suunnittelussa tietomallintamisen tehokkuus on ollut jo pitkään ylivertainen. Projektinjohdossa ja työmaatoiminnassa tietomalli oli laajassa käytössä suunnittelun seurannan, tuotannon seurannan, aikataulutuksen, risteilytarkastelujen, työn suunnittelun, määrälaskennan ja suunnitelmien tarkastamisen työkaluna.

Peruskorjattavien ja muutettavien rakennuksien ja rakenteiden mallintamiseen päädyttiin useista syistä. Läheisesti vanhoihin rakennuksiin liittyvien uudisrakennusosien, kuten valokatteiden, suunnittelu edellytti vanhojen rakennuksien mallintamista. Talotekniikan suunnittelu olemassa oleviin rakennuksiin ilman rakennuksien mallintamista olisi sisältänyt huomattavia tuotantovaiheen riskejä.

Juuri tietomallinnus teki vaativasta OP-Pohjolasta ansiokkaasti menestyneen edelläkävijähankkeen.