0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Otaniemen kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma tukee Aalto-yliopiston vastuullisuustyötä

Aalto-yliopisto osallisti kestävän liikkumisen strategiseen kehittämiseen koko Otaniemen kampuksen. Kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma sisältää tulevaisuusvision, tavoitteet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset vuoteen 2030 asti.

Aalto-yliopisto on kestävän liikkumisen edelläkävijänä, mistä kertoo kesällä 2023 valmistunut Otaniemen kampusalueen kestävän liikkumisen toimintasuunnitelma. Se on samalla kestävän liikkumisen strategia, joka sisältää toimenpideohjelman vuoteen 2030 asti.

”Toimintasuunnitelma antaakin suuntaa ja tärkeää lähtötietoa tulevia kampuskehityshankkeita varten”, kertoo Swecon kestävän liikkumisen asiantuntija ja hankkeen projektipäällikkö Petteri Nisula. Operatiivisessa projektiryhmässä oli mukana Swecolta myös pääsuunnittelija sekä eläimistön ja laadunvarmistuksen asiantuntijoita. Tilaajaa edusti Aalto-yliopistosta ja sen kiinteistöyhtiö ACREsta koottu ohjausryhmä.

Strategisesti tärkeä suojeltu kulttuuriympäristö

Kestävän liikkumisen strategisessa kehittämisessä oli tärkeää huomioida, että toimenpiteet tukevat Aalto-yliopiston kestävän liikkumisen brändiä. Otaniemi tunnetaan kävelykampuksena, ja myös muut lähtökohdat kestävän liikkumisen edistämiseen ovat Nisulan mielestä erinomaiset.

”Länsimetron ja Raide-Jokerin ansiosta Otaniemi on entistäkin helpompi saavuttaa joukkoliikenteellä, ja myös pyöräväyliä kehitetään koko ajan.”

Toimintasuunnitelma laadittiin osaksi yliopiston laajaa kestävän kehityksen kokonaisuutta, joka sisältää sekä ympäristövastuun että sosiaalisen ja taloudellisen vastuun näkökulmia. ”Kestävä liikkuminen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja monia muita ympäristöhaittoja sekä kannustaa arkiliikuntaan, jolla on suuri vaikutus ihmisten hyvinvointiin.”

Toimenpiteiden suunnittelussa pidettiin mielessä, että Otaniemi on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY-alue), jossa on monia Museoviraston suojelemia rakennuksia, kuten Dipoli. Lisäksi suunnittelussa huomioitiin biodiversiteetti. ”Alueen viherverkko ei saa häiriintyä esimerkiksi pyöräily-yhteyksien parantamisesta”, Nisula korostaa.

Koko kampus mukana kehitystyössä

Aalto-yliopiston visiona on rakentaa kestävää tulevaisuutta vastuullisesti, rohkeasti ja yhdessä koko yhteisön kanssa. ”Siksi myös kestävän liikkumisen kehittämiseen haluttiin sitouttaa alusta asti laajasti yliopiston henkilökuntaa, opiskelijoita ja muita sidosryhmiä”, Nisula sanoo.

Toimintasuunnitelma toteutettiin yhteiskehittämisen keinoin. Tärkeitä taustatietoja saatiin liikkumistapatutkimuksesta ja työpajoista, joissa konkreettisia toimenpide-ehdotuksia kartoitettiin esimerkiksi eri liikkujaryhmiltä. Lisäksi Aalto-yliopistokiinteistöt (ACRE) toteutti haastattelututkimuksen, jossa kartoitettiin opiskelijoiden liikkumistapoja.

Toimintasuunnitelmassa kestävän liikkumisen visioksi määriteltiin viihtyisä, virikkeellinen ja esteetön kävelykampus. Nisulan mukaan yksi tärkeimmistä tavoitteista on lisätä kestävien liikkumistapojen suosiota. ”Se vaatii, että kampuksella on helppo liikkua ja sinne on helppo tulla monipuolisesti eri joukkoliikennevälineillä, kävellen ja pyöräillen.”

Toimenpide-ohjelma jalkauttaa tavoitteet konkreettisiksi teoiksi, joiden toteutumista seurataan erilaisilla mittareilla. Toimenpiteet on jaoteltu eri liikkumismuotojen ja teemojen mukaan, joita on esimerkiksi jalankulku, henkilöautoliikenne, eläinten liikkuminen ja yhteisön edistäminen.

”Konkreettisia tekoja on muun muassa kulkuväylien esteettömyyden, opastusten, kunnossapidon ja valaistuksen parantaminen”, Nisula luettelee. Yksityisautoilun suhteen yhteiskäyttöautoille varataan parhaat parkkipaikat ja sähköautojen latauspisteitä lisätään.

Toimenpiteissä korostuu rohkea kokeilukulttuuri. ”Otaniemi on erinomainen alusta erilaisille kestävän liikkumisen piloteille ja innovaatioille”, Nisula sanoo. Myös osallistuminen kehitystoimintaan halutaan jatkossakin tehdä kaikille osapuolille mahdollisimman helpoksi.

Tutustu Otaniemen kestävän liikkumisen toimintasuunnitelmaan.

Kuva: Mikko Raskinen

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.