0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Oulun oikeustalon arkkitehtuuriin integroitiin valtava määrä talotekniikkaa

Oulun oikeustalon arkkitehtuuriin integroitiin valtava määrä talotekniikkaa

Oikeustalokortteli on tärkeä osa Oulun kaupunkikuvaa ja monia ihmisiä koskettava rakennuskokonaisuus. Upea valaistus ja valtava määrä muuta talotekniikkaa integroitiin huomaamattomaksi osaksi arvorakennuksen arkkitehtuuria.

Senaatti-kiinteistöjen omistama Oulun oikeustalokortteli uudistui kärkihankeallianssina. Olemassa olevan osan peruskorjaus valmistui vuonna 2022 ja uudisrakennus vuotta myöhemmin. Oikeustalokorttelissa on yli 20 erityyppistä istunto- ja oikeussalia, toimisto- ja asiakaspalvelutilat sekä muun muassa Ulosottovirasto ja Maahanmuuttovirasto.

”Oikeustalo on ihmistä lähellä oleva rakennus, jolla on suuri merkitys niin kaupunkikuvallisesti kuin yhteiskunnallisesti”, kuvailee PES-Arkkitehtien sisustusarkkitehti Maria Holthoer.

Hänen toiveenaan Swecon valaistus-, LVI-, sähkö-, rakennusautomaatio- ja AV-suunnittelijoille oli, että oikeustalokorttelista luodaan esteettisesti ja toiminnallisesti harmoninen kokonaisuus. ”Saimmekin yhdessä aikaan todella yhtenäisen, siistin ja sulavan esteettisen lopputuloksen.”

Onnistumisen arvoa nostaa, että oikeustalolle asetettiin erittäin korkeat sisäilmavaatimukset ja toiminnassa siirryttiin elektronisiin oikeudenkäynteihin. Talotekniikkaa tarvittiin valtava määrä, mutta se ei saanut riitellä arkkitehtuuria vastaan. Siksi tekniikka integroitiin osaksi rakennuksen kokonaisilmettä, esimerkiksi mittoihin teetetyillä peltiprofiileilla ja rima-alakattojärjestelmillä.

”Tekniikka on integroitu oikeustalon arkkitehtuuriin harvinaisen kauniisti, huomaamattomasti ja millintarkasti”, Holthoer kiittelee. Kaikki tekniikka yhteensovitettiin tietomallissa. Hänestä lopputuloksesta paistaa hankkeen hienosti sujunut yhteistyö. ”Laajassa asiantuntijaryhmässä jokainen toi kokonaisuuteen oman ammattitaitonsa.”

Valaistus tukee arkkitehtuuria ja vuorovaikutusta

Swecon valaistussuunnittelijat vastasivat oikeustalon upeasta julkisivuvalaistuksesta sekä ensimmäisen kerroksen aulan ja istuntosalien valaistuksesta. Julkisivussa ja aulassa valaisimet integroitiin huolella kohteen arkkitehtuuriin. ”Valaisimet eivät tee itsestään numeroa, vaan ne on upotettu seinä- ja kattopintoihin”, kertoo Swecon valaistussuunnittelija Riku Pirtilä.

Oikeantyyppisellä valaistuksella istuntoihin osallistuvien kasvonilmeet saadaan erottumaan selkeästi niin paikan päällä kuin videoyhteyksissä. ”Saleissa käytetään epäseuraa diffuusiovaloa, joka lankeaa ihmisten kasvoille hajotettuna tai pintojen kautta”, Pirtilä sanoo. Samat periaatteet toimivat oikeustalon toimisto- ja neuvottelutiloissa. Niiden valaistus säätyy liiketunnistimilla, ja jokaisella työpisteellä on DALI-järjestelmään yhdistetty säätöpainike.

Holthoerista oikeustalon valaistusratkaisut ovat kansainvälistä tasoa. Hän arvostaa valaistussuunnittelijan kokemuksen ja ammattitaidon lisäksi valaistus- ja energialaskelmia. ”Ne antoivat dialogin tueksi hyvän käsityksen valaistuksen toiminnallisista tavoitteista eri tiloissa.”

Monipuolista sähkö- ja turvallisuustekniikkaa

Sähkösuunnittelijoiden tehtävälistalla oli monia eri osa-alueita aina turvallisuudesta työpisteiden sähkönjakeluun. ”Toteutimme sen muuntojoustavasti pistorasiapylväillä, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia työpöytien sijoitteluun”, kertoo Swecon sähkösuunnittelija Tuomo Asikainen.

Oikeustalon tilaratkaisut vastaavat oikeushallinnon uudistettuja työympäristö- ja toimitilakonseptin vaatimuksia, joissa korostui esimerkiksi turvallisuus. ”Kamera- ja kulunvalvontajärjestelmien lisäksi suunnittelimme saleihin rikosilmoitus- ja päällekarkausjärjestelmän, jonka avulla voidaan kutsua vartijat paikalle.”

AV-tekniikka huomioi istuntojen lähi- ja etäosallistujat

Swecon AV-suunnittelija Joonas Mällisen tehtävä oli varmistaa, että istuntosalien AV-tekniikka mahdollistaa osallistumisen paikan päällä, etänä oikeustalon videotiloista tai eri paikkakunnilta. ”Ääntä ja kuvaa pitääkin pystyä jakamaan ja tallentamaan oikeustalossa monella tavalla.”

Istuntosaleihin ei tullut laiteräkkejä, koska kaikki tele- ja AV-tekniikan keskuslaitteet on koottu kellarikerrokseen. Laitekokonaisuuksia hallitaan keskitetysti verkon yli. ”Oikeustalossa tehtiin kauaskantoisia ratkaisuja, jotka helpottavat AV-järjestelmän hallintaa ja ylläpitoa.”

Suurten kuvaprojektoreiden sijaan istuntosaleissa on jokaisen henkilön edessä oma näyttö ja tuomarilla jopa kaksi: yksi työskentelyä ja toinen esittämistä varten. ”Se parantaa tietoturvaa ja sisältöjen saavutettavuutta eri puolilla salia”, Mällinen sanoo.

Kaikilla pöydillä on mikrofonit, joiden kautta taltioidaan ja vahvistetaan puhujien ääntä sekä jaetaan sitä etäosallistujille. Etäosallistujan videoyhteys toteutetaan takaseinälle asennetulla videoneuvottelukameralla. ”Lisäksi kameroille on asennettu liitospisteet valmiiksi alakaton yläpuolelle kaikkiin neljään ilmansuuntaan tulevaisuuden kuvataltiointia varten.”

Korkealaatuista LVI-tekniikkaa ohjataan automaatiojärjestelmällä

Swecon LVI-suunnittelijat hyödynsivät työssään ilmavirtojen simulointia. IV-päätelaitteilla pitää tuottaa korkealaatuiset sisäolosuhteet, mutta tekniikka ei saa peittää salien arkkitehtuuria. Istuntosalien ja pysäköintihallin ilmanvaihtoa ohjataan ilmanlaatumittausten mukaan.

”Se säästää energiaa ja varmistaa aina hyvän sisäilman laadun”, kertoo Swecon talotekniikan osastopäällikkö Esa Myllykangas. Energiaa säästetään myös ilmanvaihdon lämmön talteenotolla ja kierrättämällä jäähdytettävien tilojen lauhdelämpö rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään.

Oikeustalon automaatiojärjestelmä on kattava. Kerroskohtaisesti mitataan esimerkiksi tulo- ja poistoilmamääriä sekä rakennuksen ulkokuoren paine-eroja. Langaton huonesäätöjärjestelmä seuraa myös eri tilojen olosuhteita, kuten ilmankosteutta, ja käyttäjät voivat säätää lämpötiloja.

”Huonesäätöjen toteutus langattomilla antureilla ja huonepaneeleilla säilyttää tilojen muuntojoustavuuden erinomaisena”, kertoo Swecon automaatiotekniikan osastopäällikkö Sauli Karvonen. Myös kiinteistönhoitajien työ helpottuu. ”Eri tilojen sisäolosuhteet ja mahdolliset ongelmatilanteet nähdään eri kerrosten pohjakuvista yhdellä silmäyksellä.”

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.