0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Swecon paikkatietopohjainen pintavalunta-analyysi auttaa kuntia määrittämään hulevesiomaisuuttaan

Swecon paikkatietopohjainen pintavalunta-analyysi auttaa kuntia määrittämään hulevesiomaisuuttaan

Sweco auttaa kuntia ja kaupunkeja määrittämään hulevesiomaisuuttaan paikkatietopohjaisen pintavalunta-analyysin avulla. Swecon laatimaa aineistoa voidaan käyttää ennakoivassa kunnossapidossa ja tarkemittauksien suunnittelussa ja priorisoinnissa. Aineisto muodostaa pohjan hulevesijärjestelmien omaisuudenhallinnalle ja tuo näkyväksi kokonaisuuden koko kunnan hulevesiomaisuudesta.

Vuonna 2014 siirtyi vesilaitoksilta kunnille vastuu hallita hulevesistä kunnan alueella. Ilmastonmuutoksen aiheuttamien sateiden kasvun ja eteenkin äärevöitymisen myötä viemäriverkoston vuotovesiongelmat ja niihin liittyvät ylivuotoriskit lisääntyvät.

Sweco loi yhteistyössä Hämeenlinnan, Akaan ja Hattulan alueella palvelevan vesihuoltoyhtiön HS-Vesi Oy:n ja Hämeenlinnan kaupungin kanssa uuden palvelun, joka auttaa kaupunkeja määrittämään hulevesiomaisuuttaan paikkatietopohjaisen pintavalunta-analyysin avulla ja visualisoi koko kunnan hulevesijärjestelmän aina maanalaisista hulevesiviemäreistä maanpäällisiin avo-ojiin.

Jätevesiverkoston ylivuotoja hankkeella päästään hallitsemaan ristiin analysoimalla maanpäällisiä hulevesireittejä viemäriverkostoa koskevan paikkatiedon kanssa. Hanke on yksi ympäristöministeriön hankkeista, joiden on määrä ennaltaehkäistä sekä vähentää viemäriylivuotoja ja haitallisten aineiden kulkeutumista vesistöön.

”Vesihuoltolaitoksen kannattaa olla aloitteellinen hulevesiasiassa, vaikka huleveden kokonaisvastuu ei vesihuoltolaitokselle lähtökohtaisesti kuulukaan. Hulevesien hallinta on mitä suuremmissa määrin yhteispeliä ja toimiva hulevesijärjestelmä näyttäytyy laitokselle esimerkiksi vähentyneinä jätevesiviemärin vuotovesinä”, HS-Veden suunnittelupäällikkö Jarno Laine taustoittaa.

Koko kunnan hulevesiomaisuus näkyville

Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta on tärkeää purkuvesistöjen suojelussa, mutta hallintarakenteiden suunnittelussa tulee huomioida myös vesihuoltorakenteiden reunaehdot. Pahimmillaan hulevesien hallintaratkaisuilla saatetaan jopa heikentää aluekuivatuksen toimivuutta kasvattaen riskiä pintavalunnan ohjautumiselle jätevesiverkostoon. Swecon tuottama aineisto helpottaa laajojen kokonaisuuksien hahmottamista sekä osoittaa missä hulevesien hallinta on jätevesien hallinnan kannalta turvallisinta. Aineiston pohjalta voidaan myös määritellä kunnossapitotarpeita maastoon ja priorisoida huoltotöitä alueittain.

­”Maanalainen infra eli vesijohtoputkistot ja viemärit tunnetaan vesilaitoksilla hyvin. Hulevesien osalta tilanne on paikoin toinen. Haasteena on, ettei hulevesien kokonaisreitistöä vesistöihin tunneta, ja maastossa hulevesienreittien kartoittaminen koko kunnan alueella on valtava homma. Swecon tarjoama paikkatietopohjainen pintavalunta-analyysi on nopea ja ennen kaikkea intuitiivinen työkalu hulevesiomaisuudenhallinnan pohjaksi”, Swecon vesihuollon ja omaisuudenhallinnan asiantuntija Pekka Raukola kertoo.

Aineistoa voi hyödyntää esimerkiksi hulevesimaksujen määrityksessä ja se antaa myös maankäytön suunnittelulle parempaa lähtötietoa. Aineisto voidaan viedä kunnan omaan karttajärjestelmään, jotta kaikki voivat hyödyntää tietoa omassa työssään.

Asiakas voi jalostaa ja käyttää hulevesiainestoa itsenäisesti jatkossa. Swecon tuottama aineisto integroidaan tässä hankkeessa HS-Vesi Oy:n omaan verkkotietojärjestelmään, jolloin sitä voidaan käyttää hanke- ja yleissuunnittelussa. Aineisto antaa kunnan kaavoittajille tietoa ja pohjan kestävämmälle maankäytön suunnittelulle, ja sen pohjalta tarjotaan eri sidosryhmille aineistoa päätöksenteon tueksi.

”Jatkossa HS-veden toiminta-alueella tulee olemaan 100% näkymä hulevesien virtausreitteihin, mikä on hieno saavutus kolme kuntaa sisällään pitävällä toiminta-alueella”, Jarno Laine kertoo tyytyväisenä.

 

Ole meihin yhteydessä!

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.