0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Pudasjärven Hirsihovi

Asiakas

Pudasjärven Vuokratalot Oy

Toimeksianto

Rakennesuunnittelu, pääsuunnittelu ja vastaava rakennussuunnittelu

Laajuus

3700 brm², 53 asuntoa ja 5 liiketilaa

Asukkaat jonottavat Suomen ensimmäiseen hirsikerrostaloon Pudasjärven Hirsihoviin

Pudasjärvelle valmistui syksyllä 2021 kaksi Suomen ensimmäistä hirsikerrostaloa, joiden hiilijalanjälki on pieni. Hirsi näkyy talojen julkisivuissa ja valoisissa asunnoissa, ja hybridirakennuksissa on hyödynnetty fiksusti myös betonielementtejä. Asukkaat kiittelevät erityisesti vuokra-asuntojen hiljaisuutta, ja kysyntä onkin ollut suurta.

Pudasjärvi on Suomen hirsipääkaupunki, ja rakentamisessa suositaan paikallista hirttä. Syksyllä 2021 keskustaan valmistui kaksi nelikerroksista hybridikerrostaloa, joissa on käytetty kantavien betonirakenteiden lisäksi kotimaista puuta. Tavoitteena oli kehittää hirrestä moderni kerrostaloratkaisu, joka olisi monistettavissa helposti muuallekin.

”Pudasjärvelle on tehty tähän asti hirrestä kouluja ja hotelleja, jotka ovat eräänlaisia hirsitaideteoksia. Puurakentamisen hyödyntäminen ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitsee kuitenkin myös bulkkituotteen, joka on helppo tuoda markkinoille laajemmassa mittakaavassa”, toteaa Pudasjärven Vuokratalot Oy:n toimitusjohtaja Jouko Väänänen.

Hirsi- ja betonirakenteiden käyttöä mietittiin Hirsihovissa molempien vahvuuksien kautta. Puinen välipohja voi Väänäsen mukaan olla riskialtis ratkaisu sekä äänieristyksen että vesivahinkojen kannalta. ”Helppo huollettavuus vaikuttaa puolestaan myös rakennuksen hiilijalanjälkeen, joten valitsimme välipohjaksi betoniontelolaatan”, Väänänen sanoo. Myös märkätilat ja asuntojen väliset seinät tehtiin betonista. ”Sen sijaan ulkoseinissä hirsi osoittaa vahvuutensa.”

Uudenlaiset hybridirakenteet saatiin toimimaan

Hirsihovi on Suomen ensimmäisiä monikerroksisia hirsirakennuksia, joten koko projektiryhmän ratkottavana oli monia uusia haasteita. ”Meidän tehtävämme oli sovittaa yhteen betoni- ja hirsirakenteet sekä tuotannon reunaehdot niin, että lopputulos on järkevä ja kustannustehokas”, kertoo Swecon rakennetekniikan asiantuntija Tuomas Jaakkola.

Uutta oli esimerkiksi betonisten välipohjien yhdistäminen hirsiseen ulkoseinään niin tiiviisti, että kokonaisuus täyttää palotekniset ja äänieristävyysvaatimukset. Jouko Väänäsen mukaan rakentamisen valvoja odottikin koko hankkeen ajan isoja lisälaskuja. ”Niitä ei kuitenkaan tullut, vaan esimerkiksi paloturvallisuus saatiin varmistettua ilman sprinklerijärjestelmää.”

Myös kohteen äänieristävyys on saanut hyvää palautetta. ”Äänieristys sai puolueettomissa mittauksissa hyvät arvosanat, ja äänille erityisen herkät kehitysvammaiset asukkaat ovat kiitelleet, miten mukavan hiljaisia asunnot ovat”, Väänänen sanoo. ”Hieno lopputulos kertoo avoimesta suunnittelusta ja huolellisesta rakentamisesta.”

Hirsi sopii urbaaniin kaupunkirakentamiseen

Hirsihovin arkkitehtisuunnittelusta vastasi Swecoon nykyään kuuluva Linja Arkkitehdit. Alun perin tontille oli kaavailtu kolmea rakennusta, mutta lopulta päädyttiin kahteen suurempaan. ”Näin rakennukset rajaavat katua luontevasti ja tukevat Pudasjärven keskustan kaupunkikuvaa”, kertoo Swecon vastaava rakennussuunnittelija arkkitehti Anu Kortet. Asunnoista suunniteltiin suhteellisen pieniä, jotta ne sopivat hyvin omakotitaloista keskustaan muuttaville ikäihmisille. ”Vuokra-asunnoista 15 kappaletta on osoitettu myös Keva-asunnoiksi erityisryhmille.”

Kontiotuotteen kehittämä painumaton SmartLog™-hirsi helpotti hirsirakenteiden yhdistämistä betonielementteihin. SmartLog™ tuki myös arkkitehtien visiota klassisen yksinkertaisesta ja ajattomasta yleisilmeestä. ”Modernin hirren vähäeleinen muotokieli sopiikin hyvin urbaaniin kerrostalorakentamiseen”, toteaa pääsuunnittelija arkkitehti SAFA Jaakko Kallio-Koski. ”Hirsihovissa ei ole esimerkiksi lainkaan perinnehirsitaloille tyypillisiä ristinurkkia.”

Pudasjärvellä ollaan tyytyväisiä siihen, miten Hirsihovi on kohottanut kaupunkikuvaa ja tuonut seudulle hyvää mainetta. Myös asukkaat ovat viihtyneet asunnoissa, joissa hirsi näkyy sisälläkin julkisivu- ja väliseinissä. ”Asunnot ovat olleet niin suosittuja, että niihin on pitkät jonot. Keskustaan tarvittaisiinkin toiset samanlaiset!” Väänänen toteaa.

Seuraavaksi Pudasjärven Vuokratalojen, Kontiotuotteen ja Swecon yhteistyö jatkuu Syötteellä 20 hirsirivitaloasunnon rakentamisessa. ”Tavoitteena on tarjota kausityöntekijöille laadukkaita, mutta kohtuuhintaisia asuntoja”, Väänänen sanoo. Tuttujen kumppanien kanssa homman tiedetään toimivan jo etukäteen. ”Hyvässä ilmapiirissä on hyvä tehdä töitä.”

Kuvat: Heikki Ojala