0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Pudasjärven Hirsikampus

Kuvaus

Maailman suurin hirsitalokampus

Yhteistyössä

Pudasjärven kaupunki

Toimeksianto

Rakenne- ja sähkösuunnittelu

Pudasjärven Hirsikampus

Pudasjärven hirsikampus on maailman suurin hirsikampus ja samalla poikkeuksellinen mallinnuskohde. Sweco on ollut mukana voitokkaan hankkeen rakenne- sekä sähkösuunnittelussa.

Elokuussa 2016 Pudasjärven lukio ja yhtenäiskoulu aloittivat toimintansa uudessa koulukeskuksessa. Maailman suurin hirsikoulu tarjoaa modernin oppimisympäristön, jossa on hyvät puitteet opiskeluun ja yhteistoimintaan. Tilat on suunniteltu turvallisiksi, terveellisiksi, viihtyisiksi ja moneen käyttöön muuntuviksi. Jo suunnitteluvaiheesta lähtien rakennuksessa on lähdetty hakemaan tiloja, jotka olisivat mahdollisimman avoimia ja tukisivat myös eri oppiaineiden ja ryhmien yhteistoimintaa.

Pudasjärven hirsikampus on toteutettu elinkaarimallilla ja suunnitteluratkaisuissa on huomioitu ratkaisujen pitkäaikaiskestävyys. Puurakenteiden toteutettavuus on ollut merkittävässä osassa valintoja tehtäessä ilman että toiminnallisuudesta tai arkkitehtuurista on tarvinnut tinkiä.

Hirsi runkomateriaalina näin isossa julkisessa hankkeessa edellytti tarkkaa valmistautumista muun muassa liittymärakenteiden ja asennusten osalta. Arkkitehtisuunnittelun ohjaus tuotantomenetelmien mahdollistamiin tehokkaisiin hirsirakenneratkaisuihin pohjusti kohteen perusratkaisun toteutumisen. Aulojen ja valolyhtyjen näyttävät puurakenneratkaisut syntyivät suunnittelijoiden välisenä yhteistyönä, joita kohteeseen tutustuvat varauksetta ihastelevat.

Hanke on ensimmäinen täydellä tietomallikaavalla toteutettu puurakentamiskohde Suomessa. Erityisesti puurakentamisen suunnittelussa ja tiedon siirrossa puuosatuotantoon on hyödynnetty mallinnuksen mahdollisuuksia ennen näkemättömässä laajuudessa.

Pudasjärven hirsikampus nousi Tekla BIM Awardsin yleisön suosikiksi vuonna 2016. Yleisö kommentoi valintaansa muun muassa sillä, että kohteen hirsirakenteet olivat mallinnettu ja niitä oli käytetty hankkeen tuotantovaiheessa hyväksi, mikä oli erityisen kiinnostavaa ja inspiroivaa. Lisäksi kohteessa käytettiin tietomallia tehokkaasti muun muassa kattoristikoiden ja CLT-rakenteiden tuotannossa sekä mallia hyödynnettiin rakentamisessa päivittäin.

”Tietomallin hyödyntäminen uudella toimintatavalla ja täydellä tietomallikaavalla varmisti tietoketjun sujuvuuden ja portaattomuuden sekä mahdollisti näin hankkeen onnistumisen.”
RAKENNESUUNNITTELIJA HARRI MOILANEN, SWECO