0 tulosta 0 yhteensä tuloksesta ""

Puukuokka – Palkittua puuosaamista

Puukuokka

Puukuokka-asuinkerrostalo on kohde, jossa yhdistyvät kohtuuhintainen asuminen, puurakentaminen ja uusien tekniikoiden edistäminen. Puukuokka valittiin Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saajaksi 2015 ja sen puurakennesuunnittelusta vastasi Sweco.

Puu sopii hyvin monenlaiseen rakentamiseen ja sen merkitys on noussut erilaisten ympäristökysymysten myötä. Puukuokka on uskalias ja kunnianhimoinen hanke, johon sisältyvät uuden teknologian käyttö, ekologisuus sekä ihmisläheisyys. Puukuokka on ensimmäinen esimerkki kahdeksan kerroksisesta puutalosta, joita on voitu Suomessa rakentaa vuodesta 2011 lähtien.

Jyväskylän Kuokkalaan vuonna 2014 valmistuneen puukerrostalon on suunnitellut arkkitehtitoimisto OOPEAA Office for Peripheral Architecture Seinäjoelta ja Sweco on toiminut hankkeen rakennesuunnittelijana. Se on ensimmäinen kolmen kerrostalon ryhmästä ja siinä on 56 asuntoa. Valmistuttuaan koko kortteli muodostuu 150 asunnosta.

Puurakentaminen vaatii tarkkaa laskentaa ja tutkimusta, jonka vuoksi hankkeessa käytettiin tietomallinnusta (BIM) hyvin laajasti ja monipuolisesti. Tietomallinnus tehosti sekä Puukuokan suunnittelua että eri osapuolten yhteistyötä.

Puukuokka on vahvoilla hiilijalanjälkivertailussa, asumisviihtyvyydessä ja kotimaisuusasteessa. Se hyödyntää uusiutuvia energialähteitä ja on VTT:n määritelmien mukaisesti passiivitasoinen hanke. Moderni puukerrostalo on turvallinen ja kestää hyvin paloa.

Hankkeen tilaajana toimi Lakea Oy.

”Haluamme panostaa laadukkaaseen suunnitteluun, sillä uskomme sen olevan pitkällä tähtäimellä eduksi myös markkinoinnissa. Ihmiset osaavat arvostaa laatua. He haluavat asua talossa, jolla on nimi ja joka luo Puukuokan tavoin alueelle positiivista ilmettä ja mainetta. Puukuokka osoittaa myös sen, että laadukasta suunnittelua voi toteuttaa kohtuuhinnalla. ”
TOIMITUSJOHTAJA TIMO MANTILA, LAKEA OY
”Teollinen puurakentaminen perustuu pitkälle esivalmistettuihin rakennusosiin. Esivalmistus lisää suunnittelun tarvetta, kun asioita ei enää voi jättää työmaavaiheessa ratkaistavaksi. Kahdeksankerroksisen Puukuokka-rakennuksen suunnittelun haastetta lisäsi jäykistys, joka toteutettiin täysin tilaelementeillä ja niiden välisillä liitoksilla. Tiukasta suunnitteluaikataulusta johtuen yhteistyö muiden suunnittelijoiden ja tilaelementtitoimijan kanssa oli hyvin tiivistä. Suunnittelijoiden erikoisosaaminen sekä tietomallinnuksen käyttäminen korostui myös Puukuokan läpiviennin onnistumisessa.”
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ LAURI LEPIKONMÄKI, SWECO